Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Denné tábory s angličtinou

Akadémia vzdelávania Martin

Miesto realizácie kurzu:

  • hotel Junior Piatrová
    areál Materskej školy Bystrička

Kurz sa poskytuje:

  • Martin

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 109.00 EUR

Poznámka k cene:

  • zľava pri prihlásení súrodencov

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Bohatý program, zábavné, inšpiratívne a športové aktivity. A to všetko prirodzene a nenútene okorenené o štipku angličtiny a vzdelávania

Organizačné údaje o kurze

Tábory sú vhodné pre deti od 5 do 12 rokov. Deti navštevujú tábory denne od 7:45 do 16:00.
(Možnosť prihlásiť dieťa aj na jednotlivé dni. Informujte sa telefonicky na 0910 114 330 alebo emailom avmt@aveducation.sk.)

Termín konania

06. 07. 2020

Poznámka k termínu realizácie

týždenné turnusy celé leto - od 6.7. do 28.8.2020

Rozsah kurzu

40 h.

Kontaktné údaje
Meno

Helena Bačiaková

Tel. č.

+421 910 114 330

E-mail

avmt@aveducation.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Akadémia vzdelávania Martin

Adresa

Malá hora 3, 036 01 Martin

Web

www.aveducation.sk

Informácie o spoločnosti

Akadémia vzdelávania je najväčšou a najstaršou organizáciou celoživotného vzdelávania na Slovensku. Bola založená v roku 1952 a od roku 1995 pracuje ako nezávislé občianske združenie. Akadémia vzdelávania pôsobí prostredníctvom siete pobočiek a pracovísk prakticky na celom území Slovenskej republiky. Od r.2013 všetky pobočky pracujú ako samostatný právny subjekt.

Vzdelávacie aktivity

Široká ponuka vzdelávacích aktivít Akadémie vzdelávania je zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu a výcvik zamestnancov a nezamestnaných. Realizujeme manažérsku prípravu, tréningy zamerané na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, profesijné kurzy pre robotnícke povolania. Zabezpečujeme prípravné kurzy na výkon špeciálnych odborných činností, vyžadujúcich si odbornú spôsobilosť, či poradenstvo pre trh práce. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou vzdelávacích projektov na medzinárodnej i národnej úrovni. Medzi naše priority patrí tvorba a realizácia vzdelávacích projektov financovaných z fondov Európskej únie.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie