Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Arboristika v správe a údržbe zelene - modul 3

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Názov modulu:
Ochrana stromov pri stavebnej činnosti

Miesto realizácie kurzu:

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita
    Tr. A. Hlinku 2
    949 76 Nitra

Kurz sa poskytuje:

  • Nitra

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 150.00 EUR

Akreditácia:

  • 3257/2017/67/1
    dátum vydania: 26.05.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Absolvent modulu pozná metódy ochrany drevín pri stavebnej činnosti. Vie aktívne spolupracovať pri plánovaní a realizácii ochrany stromov v priestore stavby.

Organizačné údaje o kurze

V prípade záujmu o kurz je potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú oskenovanú záväznú prihlášku na kurz do 30. 7. 2020 na adresu:
Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
mail: kvszk@uniag.sk

Termín konania

10. 09. 2020

Poznámka k termínu realizácie

V prípade nenaplnenia počtu sa kurz nerealizuje.

Rozsah kurzu

10 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Barbora Čakovská, PhD.

Tel. č.

+421376415533;+421376534393

E-mail

kvszk@uniag.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Adresa

Trieda Andreja Hlinku 2, 94976 Nitra

Web

http://www.uniag.sk/sk/


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie