Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Účtovníctvo - (JU) Nitra

Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja

Názov modulu:
Jednoduché účtovníctvo

Miesto realizácie kurzu:

 • VBC NITRA
  Štúrova 22
  Nitra
  949 01

Kurz sa poskytuje:

 • Nitra

Cena kurzu (cena s DPH):

 • 175.00 EUR

Akreditácia:

 • Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Číslo akreditácie: 3550/2018/114/1
  dátum vydania: 04.05.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti jednoduchého účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením jednoduchého účtovníctva na počítači. Ovláda odbornú terminológiu a zásady vedenia jednoduchého účtovníctva, systém a zásady organizácie účtovníckych prác a získa zručnosti na koordinovanie prác a nadväzujúcich činností. Je schopný vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník, uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku, základné daňové povinnosti, vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov PO a FO. Je schopný vypracovať a predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek daňového úradu a splniť požiadavky na štruktúru a obsah prezentovaných informácií z účtovnej uzávierky

Organizačné údaje o kurze

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 55 hod.
Termíny: 04. – 05. 05. 2020 Nitra

Termín konania

04. 05. 2020

Poznámka k termínu realizácie

Termíny: 04. – 05. 05. 2020 Nitra

Dané termíny označujú len dátum prvého stretnutia, ďalšie termíny sa dohadujú na prvom stretnutí v rámci skupiny s lektorom.

Viac info: www.ivorsk.sk

Rozsah kurzu

55 h.

Kontaktné údaje
Meno

PhDr. Ernest Kováč

Tel. č.

+421950430430

E-mail

office@ivorsk.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja

Adresa

Slowackého 5/A, 82104 Bratislava

Web

www.ivorsk.sk

Informácie o spoločnosti

Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja sa zaoberá ďalším vzdelávaním, kurzov, seminárov a workshopov. Ponúka akreditované kurzy.

Našim cieľom je:

Analýza požiadavky a navrhnutie čo najoptimálnejšieho riešenia pre vzdelávaciu aktivitu
Vzdelávanie všetkých vekových skupín
Organizácia odborných konferencií
Koučovanie
SWOT analýza
Projektové poradenstvo a jeho vypracovanie

Každý kurz, workshop, seminár je pre nás výzva. Preto vzdelávacie aktivity realizujeme s plným nasadením. Robíme vzdelávanie najlepšie ako vieme a tak jedine majú zmysel. Preto hľadáme cesty ako sa to dá.

Prečo sa môžete na nás spoľahnúť?

Lebo hľadáme nové a inovatívne prvky vo vzdelávaní a hľadáme partnerstvá. Sme tím skúsených dlhoročných lektorov, vzdelávateľov, koučov, supervízorov s praktickými skúsenosťami, ktorí neustále hľadajú riešenia. Robíme to čo nás baví a napĺňa a preto neustále sa vzdelávame aj my.

Našim cieľom a našou vizitkou sú spokojní účastníci vzdelávacej aktivity.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie