Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

BE-SOFT a.s.

Miesto realizácie kurzu:

  • BE – SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice

Kurz sa poskytuje:

  • Košice

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 72.00 EUR

Akreditácia:

  • potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
    dátum vydania: 30.09.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Vzdelávací program je určený pre osoby pripravujúce sa na pracovné činnosti s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami pri manipulácii s nimi pri výrobe, skladovaní, pri výskume, ako aj pri obchodovaní a dodávaní konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení.

Organizačné údaje o kurze

Absolvent získa vedomosti o základoch toxikológie chemických látok, o ochrane zdravia pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, a potrebné vedomosti o účinných ochranných a preventívnych opatreniach pri práci s nimi. Získané vedomosti uplatní v praxi pri dodržaní zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Termín konania

21. 04. 2020

Rozsah kurzu

10 h.

Kontaktné údaje
Meno

PhDr. Slávka Šamudovská

Tel. č.

0911 650 749

E-mail

samudovska@besoft.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

BE-SOFT a.s.

Adresa

Krakovská 23, 04011 Košice

Web

http://www.besoft.sk/besoft/src/Old/src/index.php


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie