Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

RE-PAS/KOMPAS+ Špecialista počítačový sietí

ELCT, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Gemerská 3, 04011 Košice

Kurz sa poskytuje:

  • Košice

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 979.20 EUR

Poznámka k cene:

  • Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Účastník získa komplexné vedomosti a zručnosti z oblasti sieťových technológií Cisco na úrovni certifikácie Cisco CCNA Routing & Switching.

Školenie poskytne účastníkom prehľad o o sieťových koncepciách a zručnostiach zameraných na znalosť technológií sieťovej infraštruktúry, od základov počítačových sietí a sieťových protokolov cez komunikáciu, adresovanie v IP sieťach až po bezpečnosť a výkon sietí. Účastníci získajú zručnosti z oblasti sieťových technológií Cisco na úrovni medzinárodného štandardu Cisco CCNA1 a CCNA2.

Obsah školenia:
•• Úvod do sieťových technológií
• Základy počítačových sietí
• Základy počítačovej bezpečnosti
• Princípy sieťových technológií
• Skúmanie sietí
• Sieťový operačný systém
• Sieťové protokoly a komunikácia
• Prístup do siete
• Technológia Ethernet
• Sieťová vrstva
• Transportná vrstva OSI modelu
• Adresovanie v IP sieťach
• Subsiete
• Aplikačná vrstva OSI modelu
• Bezpečnosť a výkon sietí

Organizačné údaje o kurze

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov, najmä pre uchádzačov o zamestnanie. Pri účastníkoch sa predpokladá aspoň stredoškolské vzdelanie, technická orientácia, základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni bežného používateľa a základné vedomosti z anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v anglickom jazyku.
Účastníkom budú pred začiatkom školenia poskytnuté študijné zdroje, ktorých štúdium by ich malo pripraviť na vstup do tohto školenia.
Školenie má rozsah 136 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v lektorom v počítačovej učebni vybavenej potrebnou sieťovou technológiou. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami na technológii. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium poskytnutých študijných zdrojov a/alebo e-learningového systému.
Počas školenia absolvujú účastníci priebežné testy.
Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci akreditované osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Termín konania

23. 03. 2020

Poznámka k termínu realizácie

Pre aktuálne informácie o termíne školenia nás kontaktujte.

Rozsah kurzu

136 h.

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.

Kontaktné údaje
Meno

Mgr. Janka Porhinčáková Hudáková, MBA

Tel. č.

+421917333017

E-mail

info@elct.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

ELCT, s.r.o.

Adresa

Gemerská 3, 04011 Košice

Web

http://www.elct.sk

Informácie o spoločnosti

Spoločnosť ELCT, s.r.o. je silným partnerom pre vzdelávanie a projekty. Našim cieľom je ponúknuť klientom profesionálne a komplexné vzdelávacie a poradenské služby: odborné školenia v oblasti informačných technológií, soft-skills a manažmentu, oficiálne akreditované vzdelávanie pre učiteľov a školy, renomované medzinárodné priemyselné certifikácie, prípravu, riadenie a implementáciu vzdelávacích projektov.

Ponúkané služby:
• Široké portfólio školení z oblasti informačných (digitálnych) technológií pre rôzne skupiny používateľov (začiatočníci, pokročilí používatelia a špecialisti hľadajúci prehĺbenie a rozšírenie svojich zručností), soft-skills, projektového manažmentu, procesného riadenia, jazykov a odborné školenia pre učiteľov, vrátane kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
• Certifikácia zručností v oblasti informačných technológií, financií, zdravotníctva a osobnostných zručností prostredníctvom medzinárodne uznávaných certifikačných systémov svetových agentúr Pearson VUE, Android ATC, Certiport, ECDL a Eco-C®.

Ako autorizovaný vzdelávací partner ponúkame oficiálne školenia:
• Linux LPI
• Android ATC
• Cisco

Klient u nás nájde kvalitu, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilitu a inovatívnosť.

Absolvujte u nás rekvalifikačný kurz preplácaný Úradom práce z programov RE-PAS alebo KOMPAS+. Bezplatné kurzy, pre pracovné pozície žiadané firmami, v praxi otestované. Možnosť preplatenia cestovného.

Vzdelávacie aktivity

Ponuka kurzov
ZÁKLADNÉ KURZY:
• Práca s počítačom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint
• Pokročilé využitie počítača
• Komunikačné a sociálne zručnosti
• Angličtina pre administratívu


ŠPECIALIZOVANÉ IT KURZY
vhodné pre tých záujemcov, ktorí majú základné počítačové zručnosti a základy anglického jazyka.
• Expert počítačových sietí
• Junior SAP administrátor
• Programátor – Developer Java
• Správca systémov Linux
• IT angličtina


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie