Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Majster pódií

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Miesto realizácie kurzu:

  • Rektorát, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kurz sa poskytuje:

  • Banská Bystrica

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 70.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Kurz je zameraný na tréning komunikačných a prezentačných zručností. Počas kurzu sa účastníci zamerajú na nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie pri samostatnom prejave s dôrazom na identifikáciu a možnosti eliminácie nežiaducich, či rušivých komunikačných prvkov.

Obsah kurzu: verbálna a neverbálna komunikácia, možnosti eliminácie trémy, obsah a priebeh prezentácie, praktický nácvik prezentácie a spätná väzba

Absolventi kurzu sa oboznámia a budú pripravení využívať niekoľko základných možností eliminácie nežiaducich, rušivých prvkov v samostatnom prejave. Oboznámia sa s kľúčovými odporúčaniami ako zvládnuť primeraným spôsobom samostatný prejav, napr. aj formou prezentácie.

Organizačné údaje o kurze

https://www.umb.sk/univerzita/verejnost-a-media/ponuka-kurzov-a-teambuildingu/kurzy-pre-verejnost/majster-podii.html

Termín konania

termín neuvedený

Poznámka k termínu realizácie

Prihlasovanie je spustené.

Rozsah kurzu

12 h.

Kontaktné údaje
Meno

Štefániková Jana

Tel. č.

+421 907 790 706;+421 905 279 789

E-mail

kurzy@umb.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Adresa

Národná 12, 97401 Banská Bystrica

Web

www.kc.umb.sk

Informácie o spoločnosti

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvára už dlhé roky priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť svoje záujmy. Referát ďalšieho vzdelávania poskytuje kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť, akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium pre budúcich učiteľov. Viac informácií nájdete na www.kc.umb.sk

Vzdelávacie aktivity

Poskytujeme kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť, akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium pre budúcich učiteľov. Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať. Kurzy sú zamerané na rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností. Kurzy šijeme aj na mieru na základe požiadaviek spoločnosti.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie