Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Komunikačné zručnosti pre stredný a nižší zdravotnícky personál

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Miesto realizácie kurzu:

  • Rektorát, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Kurz sa poskytuje:

  • Banská Bystrica

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 50.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Hlavným cieľom kurzu je rozvíjanie základných komunikačných zručností formou tréningu. Osvojenie si teoretických východísk efektívnej komunikácie a následne získanie praktických komunikačných zručností formou modelových situácií a interakčných cvičení. Dôležitou súčasťou nácviku je rozvíjanie empatie a asertivity v komunikácii medzi zdravotníckym personálom a pacientom, prípadne medzi kolegami. Dobrá úroveň komunikačných zručností je dôležitým článkom v štruktúre profesijných kompetencií každého pracovníka v zdravotníctve. Pomáha optimalizovať vzťahy na pracovisku a eliminuje vznik konfliktných situácií v dôsledku nevhodnej komunikácie.

Cieľová skupina: administratívny zdravotný personál, manažéri ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotné sestry, zdravotní asistenti, sanitári, ošetrovatelia.

Obsah tréningu:
Aké sú správne zásady efektívnej komunikácie?
Ako skvalitniť komunikáciu?
Aké sú zložky verbálneho a neverbálneho prejavu?
Ako porozumieť neverbálnemu prejavu?
Aké sú kritéria úspešnej verbálnej komunikácie?
Ako porozumieť prejavu komunikačného partnera (pacienta)?
Aká je dôležitá empatia v správaní zdravotného personálu?
Ako a kedy sa správať asertívne?
Aké sú komunikačné bariéry a ako ich zvládnuť?
Aké sú špecifiká komunikácie so skupinou pacientov z rôznych cieľových skupín?
Ako aktívne počúvať?

Absolvent kurzu porozumenie prejavom verbálnej a neverbálnej komunikácie, rozlišovanie rôznych spôsobov riešenia problémových situácií aktívne používanie asertívnych zručností a techník na konštruktívne spôsoby riešenia konfliktných situácií, analyzovanie príčin interpersonálnych konfliktov, identifikovať a odstraňovať komunikačné bariéry.

Organizačné údaje o kurze

https://www.umb.sk/univerzita/verejnost-a-media/ponuka-kurzov-a-teambuildingu/kurzy-pre-verejnost/komunikacne-zrucnosti-pre-stredny-a-nizsi-zdravotnicky-personal.html

Termín konania

termín neuvedený

Poznámka k termínu realizácie

Prihlasovanie je spustené.

Rozsah kurzu

8 h.

Kontaktné údaje
Meno

Štefániková Jana

Tel. č.

+421 907 790 706;+421 905 279 789

E-mail

kurzy@umb.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Adresa

Národná 12, 97401 Banská Bystrica

Web

www.kc.umb.sk

Informácie o spoločnosti

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvára už dlhé roky priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť svoje záujmy. Referát ďalšieho vzdelávania poskytuje kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť, akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium pre budúcich učiteľov. Viac informácií nájdete na www.kc.umb.sk

Vzdelávacie aktivity

Poskytujeme kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť, akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium pre budúcich učiteľov. Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať. Kurzy sú zamerané na rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností. Kurzy šijeme aj na mieru na základe požiadaviek spoločnosti.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie