Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

MS PROJECT ŠTANDART

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Názov modulu:
Odborný seminár

Miesto realizácie kurzu:

  • Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
    Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice

Kurz sa poskytuje:

  • Košický kraj, Prešovský kraj

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 168.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

POPIS KURZU:

Kurz je určený pre všetkých, ktorých sa dotýkajú plánovacie a projektové procesy a tým, ktorí sa stretávajú v svojej práci s týmto nástrojom. Kurz je predstavuje základné metódy riadenia projektov a využitie funkcií a vlastností programu MS Project v praxi pri riadení všetkých typov projektov.

CIEĽ KURZU:

Zvládnuť používanie informatického nástroja na vytvorenie úspešného projektu. Zoznámiť sa metodikou, ktorá v spojení s MS Project vedie k úspešnému naplneniu podnikateľských cieľov.

PROFIL ABSOLVENTA:

· Vie vytvoriť vlastný projekt.
· Vie sledovať projekt v MS Project.
· Vie finančne a časovo sledovať priebeh projektov v reálnom čase.
· Zabezpečiť výstupy z projektových dát.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Úvod do projektového manažmentu
• Logický rámec projektu
• Projektový trojuholník
• Prečo MS Project
• Technické prostredie MS Project
• Porovnanie MS Project s ostatnými produktmi MS Office
• Interface a predstavenie menu programu
• Základné nastavenia MS Project
• Úlohy
• Základné nastavenia projektu
• Zoznam úloh, typy úloh, informácie o úlohe
• Fázy projektu, WBS štruktúra
• Odhad doby trvania úloh
• Závislosti medzi úlohami, fázami projektu
• Predstih a oneskorenie úloh
• Kritické úlohy, kritické cesty
• Dostupnosť a vizualita projektových dát
• Formátovanie tabuľkových a grafických častí projektových dát

METÓDA:

Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na počítačoch.

VÝSTUPNÉ PREDPOKLADY:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj užívateľská úroveň práce v MS Office.

Organizačné údaje o kurze

Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie

Termín konania

03. 06. 2020

Poznámka k termínu realizácie

Podľa dohody s odberateľom

Rozsah kurzu

16 h.

Kontaktné údaje
Meno

Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky

Tel. č.

+421553274428;+421553274402

E-mail

teledom@teledom.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Adresa

Moyzesova 58, 040 01 Košice

Web

http://www.teledom.sk

Informácie o spoločnosti

Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.

Vzdelávacie aktivity

Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach:

A. Rozvojové schopnosti
B. Kolaboračné schopnosti
C. Profesijné semináre
D. Jazykové kurzy
E. Počítačové kurzy
F. TeleDom Education
G. Konferencie a fóra


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie