Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

MS Project – RIADENIE PROJEKTOV

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Názov modulu:
Odborný seminár

Miesto realizácie kurzu:

  • Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
    Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice

Kurz sa poskytuje:

  • Košický kraj, Prešovský kraj

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 168.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

POPIS KURZU:

Kurz je určený je top manažérom, pracovníkom s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy a tiež pracovníkom plánovacích oddelení. Predstavuje dôkladné prepojenie teoretických vedomostí (PMBOK) a praktických zručností pri riadení projektov, ktoré je zabezpečené využitím programu MS Project.

CIEĽ KURZU:

Zvládnuť používanie informatického nástroja MS Project na vytvorenie efektívneho projektu a tiež sledovania a optimalizácie projektu. Zoznámiť sa metodikou a praktickými skúsenosťami s riadenia projektov, ktoré v spojení s MS Project vedú k úspešnému naplneniu podnikateľských cieľov.

PROFIL ABSOLVENTA:

· Vie zostaviť projekt s vybilancovaním rozsahu cieľov projektu, času,
technických a ľudských zdrojov
· Dokáže efektívne pracovať s ľudskými a technickými zdrojmi v čase
· Vie sledovať projekty v MS Project
· Dokáže zasahovať do projektov, ak vznikli zmeny oproti plánu
· Vie pracovať s množinou projektov a vie zabezpečiť ich konsolidáciu
· Vie zabezpečiť profesionálne výstupy projektových dát

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Teoretická časť
• Úvod do projektového manažmentu
• Logický rámec projektu
• Projektový trojuholník
• Stavba projektu
• Organizačné aspekty projektového manažmentu
• Tvorba projektového tímu
• Teória obmedzení v projektovom manažmente
• Stavba projektu
• Prečo MS Project ?
• Interface porovnanie MS Project s MS Office
• Typy projektu
• Zoznam úloh
• WBS štruktúra
• Závislosti medzi úlohami
• Odhad doby trvania úloh
• Predstih a oneskorenie úloh
• Kritické cesty projektu
• Obmedzenia úloh
• CPM metóda kritickej cesty
• Výpočet kritickej cesty
• Práca s rezervami
• Riadenie kritických aktivít
• Zdroje projektu
• Definovanie zdrojov
• Kalendár zdrojov
• Oceňovanie zdrojov
• Sledovanie zdrojov
• Vyťažovanie zdrojov
• Náklady projektu
• Riadenie variabilných nákladov
• Riadenie fixných nákladov
• Sledovanie finančných tokov
• Zabezpečenie efektívnosti projektu
• Skrátenie časového harmonogramu
• Efektívne využitie zdrojov
• Možnosti zníženia nákladov na projekt
• Sledovanie projektov
• Vytvorenie a uloženie smerného plánu
• Využitie pomocného plánu.
• Sledovanie a aktualizácia časového harmonogramu
• Preplánovanie nesplnených úloh
• Sledovanie odchýlok medzi smerným plánom a skutočnosťou
• Ukončenie a vyhodnotenie projektu
• Multi projekting
• Riadenie viacerých projektov zlúčením
• Rozdelenie projektu na viac dielčích projektov

Zdieľanie zdrojov medzi projektmi.
• Výstupy z projektových dát
• Zobrazenia rozšírené možnosti
• Vzorce a indikátory
• Export a import dát
• Ukážka použitia makier
• Tlačové výstupy
• Komunikácia a zdieľanie informácií
• Ukážky komunikácie v prostredí MS Outlook
• Ukážky Web komunikácie MS Project Central

METÓDA:

Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na počítačoch.

VSTUPNÉ PREDPOKLADY:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom Windows, aspoň užívateľská úroveň práce v MS Office a v sieti Internet.

Organizačné údaje o kurze

Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie

Termín konania

03. 06. 2020

Poznámka k termínu realizácie

Podľa dohody s odberateľom

Rozsah kurzu

16 h.

Kontaktné údaje
Meno

Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky

Tel. č.

+421553274428;+421553274402

E-mail

teledom@teledom.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Adresa

Moyzesova 58, 040 01 Košice

Web

http://www.teledom.sk

Informácie o spoločnosti

Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.

Vzdelávacie aktivity

Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach:

A. Rozvojové schopnosti
B. Kolaboračné schopnosti
C. Profesijné semináre
D. Jazykové kurzy
E. Počítačové kurzy
F. TeleDom Education
G. Konferencie a fóra


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie