Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

MS Project server – PROJECT PROFESIONAL

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Názov modulu:
Odborný seminár

Miesto realizácie kurzu:

  • Novitech Partner, s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
    Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice

Kurz sa poskytuje:

  • Košický kraj, Prešovský kraj

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 147.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

POPIS KURZU:

Kurz je určený projektovým manažérom, ktorí zodpovedajú za kvalitu predkladaných projektov, zdieľanie projektových informácií s projektovým tímom, dosiahnutie úspešného plnenia projektov. Kurz sa zameriava na zvládnutie riadenia množiny projektov a tiež efektívneho riadenia zdrojov.

CIEĽ KURZU:

Využiť a aplikovať funkcie programov MS Project Professional a Project Web Access, za účelom získania trvalej informovanosti o projektoch, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikované rozhodnutia a dosiahnutia úspešného plnenia projektov.

PROFIL ABSOLVENTA:

· Vie zostaviť kvalitný projekt a publikovať ho pre ostatných členov
projektového tímu.
· Vie rýchle a účelne komunikovať s projektovým tímom.
· Vie reagovať na zmeny oproti plánu (plánom).
· Vie pracovať s rizikami, problémami a inými dokumentmi projektu.
· Je schopný zabezpečiť projektovú dokumentáciu (know-how) aj pre
opakované projekty.
· Porozumie modelovaniu portfólia projektov.
· Vie zabezpečiť úspešné plnenie projektov.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Všeobecný úvod
• Projektové role v riadení projektov
• Predstavenie platformy MS Project Server
• Enterprise Project Management (EPM)
• Základné nastavenia
• Účty a zdroje na projektovom serveri
• Pripojenie sa k MS Project Server z MS Project Professional
• Vlastnosti organizácie
• Globálna šablóna organizácie
• Fond zdrojov organizácie
• Import projektov a zdrojov do databázy organizácie
• Práca s projektovým serverom
• Nový projektový plán
• Znovu otvorenie projektového plánu
• Projektový tím - reálne zdroje (organizácie)
• Možnosti nahradzovania zdrojov
• Projektové úlohy – organizácia
• Publikovanie projektu
• Nastavenie publikovaných polí
• Spolupráca na projekte (PM - TM)
• Vyžiadanie stavu
• Schvaľovanie činnosti zdrojov
• Riziká, Problémy, Dokumenty, Dodávky
• Domovská stránka (Project Web Access)
• Úlohy (PWA)
• Možnosti zobrazení, filtrovanie, vyhľadávanie úloh
• Prijatie, odmietnutie, delegovanie, vlastné priradenie úlohy
• Použitie poznámok
• Vykazovanie času
• Práca s časovými rozvrhmi
• Výstupy do externých prostredí (MS Excel, MS Outlook)
• Správy o stave (PWA)
• Vyžiadanie si správy o stave
• Zobrazenie správ o stave, exporty správ
• Archív správ o stave
• Projekty (PWA)
• Možnosti zobrazenia projektov, úloh a ich priradení
• Spolupráca so zložkami projektového priestoru
• Zdroje (PWA)
• Možnosti zobrazenia priradených zdrojov (filtre, zoskupenia)
• Dostupnosť zdrojov
• Schvaľovanie (PWA)
• Úloh a plnenia projektu
• Časových rozvrhov
• Tvorba pravidiel pre schvaľovanie
• Problémy (PWA)
• Možnosti práce s problémami
• Pripojenie úloh, dokumentov a rizík k problémom
• Zobrazenie problémov projektu
• Správy o problémoch
• Riziká projektu (PWA)
• Možnosti práce s rizikami
• Prepojenie úloh, dokumentov a rizík k rizikám
• Zobrazenie rizík projektu
• Správy o rizikách
• Dokumenty (PWA)
• Tvorba knižníc dokumentov (formulárov, obrázkov)
• Vytváranie verzií dokumentov
• Verejné dokumenty
• Pracovný priestor (PWA)
• Úpravy vzhľadu
• Kontakty
• Diskusie
• Prepojenia (Odkazy)
• Ďalšie informácie – praktické rady
• Nastavenie pripomenutí a oznámení
• Problémy s frontami úloh
• Čo treba žiadať od administrátora

METÓDA:

Prednáška a odborný výklad s praktickými ukážkami doplnené individuálnymi cvičeniami v tomto prostredí.

VSTUPNÉ PREDPOKLADY:

Zvládnutie aplikácie MS Project z predchádzajúcich kurzov a Internet Explorer.

Organizačné údaje o kurze

Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie

Termín konania

30. 05. 2020

Poznámka k termínu realizácie

Podľa dohody s odberateľom

Rozsah kurzu

14 h.

Kontaktné údaje
Meno

Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky

Tel. č.

+421553274428;+421553274402

E-mail

teledom@teledom.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Adresa

Moyzesova 58, 040 01 Košice

Web

http://www.teledom.sk

Informácie o spoločnosti

Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.

Vzdelávacie aktivity

Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach:

A. Rozvojové schopnosti
B. Kolaboračné schopnosti
C. Profesijné semináre
D. Jazykové kurzy
E. Počítačové kurzy
F. TeleDom Education
G. Konferencie a fóra


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie