Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

MS Project server – PROJECT WEB ACCESS

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Názov modulu:
Odborný seminár

Miesto realizácie kurzu:

  • Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
    Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom,Timonova 27, 040 01 Košice

Kurz sa poskytuje:

  • Košický kraj, Prešovský kraj

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 85.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

POPIS KURZU:

Kurz je určený pre členov projektových tímov, ktorí potrebujú byť rýchlo a spoľahlivo informovaní o úlohách, ktoré im boli v rámci projektu priradené. Pre všetkých, od ktorých sa vyžaduje vykazovanie stavu o projektoch a aktívna práca s projektovými informáciami.

CIEĽ KURZU:

Získanie základných zručností v používaní MS Project Server (Project Web Access a aplikácia poznatkov do praxe.

PROFIL ABSOLVENTA:

· Pozná prostredie Project Web Access (PWA).
· Vie preberať a pracovať s pridelenými úlohami.
· Vie vykazovať postup na úlohách (tiež nepracovný čas) v PWA a
MS Outlook.
· Dokáže pracovať s dôležitými informáciami projektu (Problémy,
Riziká, Dokumenty).
· Je schopný podieľať sa na tvorbe projektového priestoru daného
projektu.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Všeobecný úvod
• Projektové role v riadení projektov
• Predstavenie platformy MS Project Server.
• Enterprise Project Management (EPM)
• Základné nastavenia
• Účty a zdroje na projektovom serveri
• Globálna šablóna organizácie
• Domovská stránka (PWA)
• Úlohy (PWA)
• Možnosti zobrazení, filtrovanie, vyhľadávanie úloh
• Prijatie, odmietnutie, delegovanie, vlastné priradenie úlohy
• Použitie poznámok
• Vykazovanie času
• Práca s časovými rozvrhmi
• Výstupy do externých prostredí (MS Excel, MS Outlook)
• Správy o stave (PWA)
• Vyžiadanie si správy o stave
• Zobrazenie správ o stave, exporty správ
• Archív správ o stave
• Projekty (PWA)
• Možnosti zobrazenia projektov, úloh a ich priradení
• Spolupráca so zložkami projektového priestoru
• Zdroje (PWA)
• Možnosti zobrazenia priradených zdrojov (filtre, zoskupenia)
• Dostupnosť zdrojov
• Schvaľovanie (PWA)
• Úloh a plnenia projektu
• Časových rozvrhov
• Tvorba pravidiel pre schvaľovanie
• Problémy (PWA)
• Možnosti práce s problémami
• Pripojenie úloh, dokumentov a rizík k problémom
• Zobrazenie problémov projektu
• Správy o problémoch
• Riziká projektu (PWA)
• Možnosti práce s rizikami
• Prepojenie úloh, dokumentov a rizík k rizikám
• Zobrazenie rizík projektu
• Správy o rizikách
• Dokumenty (PWA)
• Tvorba knižníc dokumentov (formulárov, obrázkov)
• Vytváranie verzií dokumentov
• Verejné dokumenty
• Pracovný priestor (PWA)
• Úpravy vzhľadu
• Kontakty
• Diskusie
• Prepojenia (Odkazy)
• Ďalšie informácie – praktické rady
• Nastavenie pripomenutí a oznámení
• Problémy s frontami úloh
• Čo treba žiadať od administrátora

METÓDA:

Prednáška a odborný výklad s praktickými ukážkami doplnené individuálnymi cvičeniami v tomto prostredí.

VSTUPNÉ PREDPOKLADY:

Zvládnutie aplikácie MS Project z predchádzajúcich kurzov a Internet Explorer.

Organizačné údaje o kurze

Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie

Termín konania

03. 06. 2020

Poznámka k termínu realizácie

Podľa dohody s odberateľom

Rozsah kurzu

8 h.

Kontaktné údaje
Meno

Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky

Tel. č.

+421553274428;+421553274402

E-mail

teledom@teledom.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Adresa

Moyzesova 58, 040 01 Košice

Web

http://www.teledom.sk

Informácie o spoločnosti

Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.

Vzdelávacie aktivity

Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach:

A. Rozvojové schopnosti
B. Kolaboračné schopnosti
C. Profesijné semináre
D. Jazykové kurzy
E. Počítačové kurzy
F. TeleDom Education
G. Konferencie a fóra


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie