Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

MS Project – HODNOTOVÁ ANALÝZA

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Názov modulu:
Odborný seminár

Miesto realizácie kurzu:

  • Novitech Partner, s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
    Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice

Kurz sa poskytuje:

  • Košický kraj, Prešovský kraj

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 85.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

POPIS KURZU:

Kurz je určený vedúcim projektov a pokročilých užívateľov MS Project. Predstavuje dôkladné prepojenie teoretických vedomostí Earned value analyses a praktických zručností pri riadení projektov, ktoré je zabezpečené využitím programu MS Project.

CIEĽ KURZU:

Naučiť sa predikovať vývoj projektu a prijímať optimálne rozhodnutia pre naplnenie projektových zámerov. Zvládnuť používanie hodnotovej analýzy v prostredí MS Project.

PROFIL ABSOLVENTA:

• Vie sledovať projekty v MS Project a predikovať ich vývoj.
• Dokáže zasahovať do projektov, ak vznikli zmeny oproti plánu.
• Vie prijímať optimálne riešenia pre zabezpečenie úspechu projektu.
• Vie získať okamžité poučenia z historických ako aj práve
prebiehajúcich projektov

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Zabezpečenie efektívnosti projektu
• Možnosti zníženia nákladov na projekt a skrátenie času.
• Práca s viacerými smernými a pomocnými plánmi projektov
• Sledovanie projektov
• Spôsoby vykazovanie progresu na projekte
• Pokročilé metódy sledovania projektov
• Preplánovanie nesplnených úloh
• Hodnotová analýza na praktickom príklade
sledovanie ukazovateľov CV, SV, CPI, SPI).
• Grafické výstupy Earned value analyses
• Prezentácia výsledkov Earned value analyses
• Optimalizácia projektu , prijímanie opatrení na zabezpečenie plánu
projektu

METÓDA:

Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na počítačoch.

VSTUPNÉ PREDPOKLADY:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj užívateľská úroveň práce v MS Office.

BONUS:

Video výstupy k predmetnej téme

Organizačné údaje o kurze

Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie

Termín konania

09. 08. 2020

Poznámka k termínu realizácie

Podľa dohody s odberateľom

Rozsah kurzu

8 h.

Kontaktné údaje
Meno

Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky

Tel. č.

+421553274428;+421553274402

E-mail

teledom@teledom.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Adresa

Moyzesova 58, 040 01 Košice

Web

http://www.teledom.sk

Informácie o spoločnosti

Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.

Vzdelávacie aktivity

Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach:

A. Rozvojové schopnosti
B. Kolaboračné schopnosti
C. Profesijné semináre
D. Jazykové kurzy
E. Počítačové kurzy
F. TeleDom Education
G. Konferencie a fóra


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie