Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PRE ZAČIATOČNÍKOV

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Názov modulu:
Odborný seminár

Miesto realizácie kurzu:

  • Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
    Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice

Kurz sa poskytuje:

  • Košice, Košice - okolie, Prešovský kraj, Rožňava

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 82.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Cena modulu je uvádzaná na osobu/kurz. V prípade, že si vyberiete daný kurz v rozsahu 10 hod. - cena školenia je: 142,00 € s DPH

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

CIEĽ KUZRU:

Objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní - od jednoduchých zákaziek s nízkou hodnotou po nadlimitné zákazky podľa aktuálnych zmien v zákone o verejnom obstarávaní a elektronickým postupom.


Problematiku objasníme aj na príkladoch z praxe ako aj použitím nástrojov (informačných systémov) na stránke ÚVO.


CIEĽOVÁ SKUPINA:

Kurz je určený pre začiatočníkov vo verejnom obstarávaní, prípadne mierne pokročilých.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Prehľad aktuálnej zákonnej úpravy verejného obstarávania a
aplikácia v praxi – praktické príklady.
• Základné inštitúty a pojmy vo verejnom obstarávaní.
• Druhy zákaziek, finančné limity, povinné subjekty vo verejnom
obstarávaní, základné princípy vo verejnom obstarávaní, postupy
zadávania zákaziek.
• Inštitúty zadávania zákaziek pred vyhlásením verejného
obstarávania, po vyhlásení verejného obstarávania, po podpise
zmluvy, po skončení platnosti zmluvy a ich aplikácia v praxi.
• Podmienky účasti - možnosti a spôsoby ich určenia, možnosti a
spôsoby preukazovania ich splnenia (podmienky účasti vo vzťahu k
predmetu zákazy, podmienky účasti versus osobitné podmienky
plnenia zmluvy; spôsoby účasti hospodárskych subjektov vo
verejných zákazkách, JED, čestné vyhlásenie, Zoznam
hospodárskych subjektov)
• Kritériá hodnotenia ponúk ako ich stanoviť – sociálne,
environmentálne a inovatívne aspekty.
• Opis predmetu zákazky, druhy oznámení a ako ich spracovať,
súťažné podklady, ich štruktúra a čo musia a mali by mali
obsahovať; Obchodné podmienky.
• Dôležité inštitúty vo verejnom obstarávaní – samoočisťovací
mechanizmus, konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie.
• Oprávnenia, zodpovednosť uchádzačov vo verejnom obstarávaní a
ich nové povinnosti.
• Elektronizácia vo verejnom obstarávaní, právne aspekty
elektronizácie.
• Revízne postupy a dohľad vo verejnom obstarávaní.
• Vaše problémy a otázky.

Organizačné údaje o kurze

Podmienkou realizácie odborného seminára je, aby v skupine bolo min. 10 osôb.

Lektor: Lektor: Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie

Termín konania

02. 04. 2020

Poznámka k termínu realizácie

Podľa dohody s odberateľom

Rozsah kurzu

5 h.

Kontaktné údaje
Meno

Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky

Tel. č.

+421553274428;+421553274402

E-mail

teledom@teledom.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Adresa

Moyzesova 58, 040 01 Košice

Web

http://www.teledom.sk

Informácie o spoločnosti

Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.

Vzdelávacie aktivity

Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach:

A. Rozvojové schopnosti
B. Kolaboračné schopnosti
C. Profesijné semináre
D. Jazykové kurzy
E. Počítačové kurzy
F. TeleDom Education
G. Konferencie a fóra


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie