Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

S LUPOU NA PODMIENKY ÚČASTI

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Názov modulu:
Odborný seminár

Miesto realizácie kurzu:

  • Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice
    Prevádzka: Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice

Kurz sa poskytuje:

  • Košice, Košice - okolie, Prešovský kraj

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 82.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Cena modulu je uvádzaná na osobu/kurz.

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

CIEĽ KURZU:

Osobitne rozobrať problematiku podmienok účasti a poukázať na problémy s ich aplikáciou v praxi.


Podmienky účasti – detailné vysvetlenie tohto zákonného inštitútu a jeho správna aplikácia vo väzbe k ďalším ustanoveniam zákona; informácie z kontrolnej pôsobnosti

CIEĽOVÁ SKUPINA:

Určené pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, osoby podľa § 8 ZVO ale aj záujemcovia, uchádzači.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

• Zákonné ustanovenia viažuce sa k aplikácii podmienok účasti.
• Základné inštitúty a pojmy vo verejnom obstarávaní.
• Podmienky účasti ako jedna zo základných častí zadania zákazky a
ich nutná rovnováha s:
 • Opisom predmetu zákazky
 • Kritériami na vyhodnotenie ponúk
 • Osobitnými podmienkami plnenia zmluvy - Zmluva/Rámcová
dohoda
 • Sociálne, environmentálne a inovatívne aspekty v
podmienkach účasti.
• Podmienky účasti a ich procesná úprava v súťažných podkladoch
• Podmienky účasti podľa typu zákazky (nadlimitná/podlimitná,
zákazka s nízkou hodnotou, súťaž návrhov)
• Ako sa dotýka elektronizácia preukazovania splnenia podmienok
účasti (právne aspekty elektronizácie)
• Skúsenosti z praxe; z kontrolnej činnosti dohľadových orgánov.
• Vaše problémy a otázky.

Organizačné údaje o kurze

Podmienkou realizácie odborného seminára je, aby v skupine bolo min. 10 osôb.


Lektor: Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Seminár zahŕňa:

• Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
• Študijný materiál
• Občerstvenie

Termín konania

16. 04. 2020

Poznámka k termínu realizácie

Podľa dohody s odberateľom

Rozsah kurzu

5 h.

Kontaktné údaje
Meno

Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky

Tel. č.

+421553274428;+421553274402

E-mail

teledom@teledom.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice

Adresa

Moyzesova 58, 040 01 Košice

Web

http://www.teledom.sk

Informácie o spoločnosti

Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.

Vzdelávacie aktivity

Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach:

A. Rozvojové schopnosti
B. Kolaboračné schopnosti
C. Profesijné semináre
D. Jazykové kurzy
E. Počítačové kurzy
F. TeleDom Education
G. Konferencie a fóra


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie