Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

ONLINE Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania

Miesto realizácie kurzu:

  • Univerzita Komenského v Bratislave
    Žižkova 10
    811 02 Bratislava

Kurz sa poskytuje:

  • Bratislava

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 120.00 EUR

Poznámka k cene:

  • 120€ (80 € pre študentov JOP CĎV UK). Poplatok za mimoriadny termín skúšky: +20 €. Konzultácia na. posúdenie úrovne jazykovej spôsobilosti: 15 €

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa realizuje na piatich jazykových úrovniach A2, B1, B2, C1 a C2.
Skúška je určená všetkým cudzincom, ktorí si chcú alebo potrebujú overiť stupeň svojej komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku.

Organizačné údaje o kurze

Výstupnou formou testovania je certifikát platný v Európskej únii, ktorý slúži ako doklad o znalosti slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na príslušnej jazykovej úrovni.
Každý úspešný absolvent skúšky spolu s certifikátom obdrží podrobnú správu hodnotenia jednotlivých zručností.

Proces prihlasovania:
Prvým krokom je zaslanie PRIHLÁŠKY.
Po prijatí formulára prihlášky Vám zašleme pozvánku s kompletnými informáciami o konaní skúšky (čas, miesto, spôsob úhrady).
O výsledkoch skúšky budete informovaní do 30 dní po vykonaní skúšky.

Termín konania

07. 07. 2020

Poznámka k termínu realizácie

Termín realizácie skúšok:
07.-08.07.2020

Rozsah kurzu

3 h.

Doplňujúce informácie

http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/testovanie-jazykovych-kompetencii-podla-spolocneho-europskeho-referencneho-ramca-pre-jazyky/

Kontaktné údaje
Meno

Mgr. Klaudia Báčkai

Tel. č.

tel.: +421 2 54 41 03 77

E-mail

klaudia.backaiova@cdv.uniba.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania

Adresa

Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava

Web

http://www.cdv.uniba.sk


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie