Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Kurz strojníkov stavebných strojov

BOZP Danny Agency s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155, 949 01 Nitra ( areál stavebnín Kartel Nitra)

Kurz sa poskytuje:

  • Nitra

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 108.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Cenník nájdete na web stránke www.strojnickekurzy.sk

Akreditácia:

  • VVZ-0314/12-08.1
    dátum vydania: 18.10.2012
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Teoretická príprava:
Všeobecné znalosti z BOZP
Náuka o prevádzke
Pravidlá cestnej premávky
Zakázane manipulácie strojníkov pri obsluhe stavebných strojov
Najčastejšie zdroje a príčiny pracovných úrazov pri obsluhe stavebných strojov.
Diskusia – Informácia účastníkov o praktických skúsenostiach získaných pri obsluhe stavebných strojov, pozitívne aj negatívne skúsenosti.
Zodpovedanie dotazov účastníkov.

Organizačné údaje o kurze

Na kurz sa treba prihlásiť cez našu web stránku www.strojnickekurzy.sk

Termín konania

29. 05. 2020

Poznámka k termínu realizácie

Kurz organizujeme každé 2 týždne vždy v piatok. Aktuálne termíny nájdete na www.strojnickekurzy.sk

Rozsah kurzu

8 h.

Doplňujúce informácie

Vek minimálne 18 rokov,
Potvrdenie od obvodného lekára o spôsobilosti
1 ks fotografie 3 x 3,5 cm

Kontaktné údaje
Meno

Kristína Magyariová

Tel. č.

0902 276 762

E-mail

kurzy@bozpslovakia.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

BOZP Danny Agency s.r.o.

Adresa

Štúrova 155, 94901 Nitra

Web

https://bozpslovakia.sk/

Informácie o spoločnosti

Sme akreditovaná a oprávnená spoločnosť pôsobiaca na domácom trhu, ktorá sa zaoberá poskytovaním uvedených služieb dodávateľským spôsobom. Naša spoločnosť vlastní oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce na jednotlivé druhy školení. Našu činnosť vykonávame pre súkromne osoby, živnostníkov ale aj firmy.

Služby, ktoré ponúkame sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou, s dlhoročnými skúsenosťami z praxe. Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi zabezpečenie výkonu nami poskytovaných služieb, tak aby boli v plnom rozsahu splnené požiadavky vyplývajúce zo zákonov a s nimi súvisiacich predpisov na úseku BOZP.

Vzdelávacie aktivity

Naše akreditované vzdelávacie stredisko Vám ponúka kompletnú pomoc v oblastiach:

• Obsluha vysokozdvižných motorových vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii,
• Obsluha nízkozdvižných motorových vozíkov, certifikát je akceptovaný v celej Európskej únii,
• Obsluha vybraných stavebných strojov ,preukaz je akceptovaný v celej Európskej únii,
• Obsluha vyhradených zdvíhacích zariadení - žeriavnikov na:
- Mostové žeriavy
- Konzolové žeriavy
- Portálové žeriavy
- Ramenový nakladač (Kontajnerový nakladač)
- Nakladacie žeriavy (Hydraulická ruka)
• Viazačov bremien,
• Obsluha pohyblivých pracovných plošín- nožnicových plošín, prípojných plošín za vozidlo,
• Lešenári,
• Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, závesných prostriedkov,
• Prenájom záťaží, viazacích a závesných prostriedkov na odborné skúšky,
• Predaj viazacích a závesných prostriedkov, ESHOP- www.viazacieprostriedky.sk
• Poskytovanie služieb BOZP a OPP
• Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie