Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Kurz Lektor

BE-SOFT a.s.

Miesto realizácie kurzu:

  • BE – SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice

Kurz sa poskytuje:

  • Košice

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 204.00 EUR

Akreditácia:

  • Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Lektor - 100 hod.
    dátum vydania: 03.07.2019
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

!!! Aprílový termín kurzu je presunutý, o jeho novom termíne Vás budeme informovať. !!!

Kurz Lektor je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých.

Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 48 hodín a dištančne 52 hodín. Počas celého kurzu Vám budú k dispozícii naši lektori, ktorí sú odborníci s dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania dospelých. Dištančná forma – samoštúdium, konzultácie s lektormi.

Po absolvovaní nášho kurzu budete vedieť vytvoriť analýzu vzdelávacích potrieb a na základe toho pripraviť vlastný vzdelávací program. Ukážeme Vám rôzne štýly výučby, moderné vzdelávacie metódy, zásady a techniky prezentácie. U nás nájdete príjemné prostredie, wifi free, veľkokapacitné parkovisko, vynikajúcu kávu a občerstvenie.

Kurz Lektor môžete absolvovať aj prostredníctvom programu rekvalifikácie RE-PAS, ktoré prepláca ÚPSVaR. Po vykonaní školenia a úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané osvedčenie o akreditovanom kur­ze.

Využite naše zľavy, ktoré poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti kurz bezpečnostných technikov alebo základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany. Využite nákup výhodných balíkov:

Základný kurz bezpečnostných technikov (cena 546€ s DPH) + Kurz „LEKTOR“ (cena 204€ s DPH) – cena spolu 750 € s DPH. Akciová cena 666 € s DPH

Základný kurz bezpečnostných technikov (cena 546€ s DPH) + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (cena 378€ s DPH) + Kurz „LEKTOR“ (cena 204€ s DPH) – cena spolu 1128 € s DPH. Akciová cena 999 € s DPH

Účastníci základných a aktualizačných kurzov z oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi si môžu uplatniť zľavu 15%* na novo zakúpený Softvér BTS a informačný portál www.ebts.besoft.sk

Organizačné údaje o kurze

Obsah kurzu:
Základy vzdelávania dospelých
Analýza vzdelávacích potrieb
Cieľ vzdelávania, Obsah vzdelávania
Metódy vzdelávania dospelých
Špecifiká učenia sa dospelých
Bariéry vo vzdelávaní dospelých
Osobnosť a profesijné kompetencie lektora
Diagnostika vo vzdelávaní dospelých
Predpoklady úspešnej komunikácie
Verbálna komunikácia, Neverbálna komunikácia
Rétorické schopnosti lektora
Príprava prezentácie
Tréning praktických lektorských zručností. Spätná väzba

Termín konania

15. 04. 2020

Rozsah kurzu

100 h.

Kontaktné údaje
Meno

PhDr. Slávka Šamudovská

Tel. č.

0911 650 749

E-mail

samudovska@besoft.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

BE-SOFT a.s.

Adresa

Krakovská 23, 04011 Košice

Web

http://www.besoft.sk/besoft/src/Old/src/index.php


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie