Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Poznaj svojho klienta (KYC)

Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Drieňová 1081/31
    821 01 Bratislava - Ružinov
    Slovenská republika

Kurz sa poskytuje:

  • Bratislava

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 180.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Poskytnúť ucelený prehľad problematiky KYC, umožniť jej správne nastavenie a zlepšenie existujúcich KYC procesov. Mitigácia AML rizika, ktoré je spojené s určitými klientmi.

Účastníci

Pracovníci bánk a finančných inštitúcií zodpovední za compliance, prevenciu prania špinavých peňazí, podvodov, interní audítori, pracovníci zodpovední za riadenie rizík, pracovníci povinných osôb podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Organizačné údaje o kurze

Obsah seminára

Čo znamená „KYC“ ( Poznaj svojho klienta)?
Zákonné požiadavky, ich uplatňovanie, trendy
AML – povinnosti a rizikovo orientovaný prístup
Zjednodušené KYC
Rozšírené KYC
Prečo by sme mali poznať svojho klienta?
Zákonné požiadavky
Hroziace sankcie
Príležitosti
Koho skúmame v procese KYC?
Nový klient
Existujúci klient
Čo je podstatou KYC procesu?
Identifikácia klienta
Konečný užívateľ výhod
Politicky exponovaná osoba (PEP)
Sankcie
Typ produktu
Krajina pôvodu klienta
Predmet podnikania klienta
Typ klienta
KYC, ako ďalej? Implementácia a riadenie KYC procesu
Tipy na vytvorenie nástroja na hodnotenie rizikovosti klienta a nastavenie procesov
Hodnotenie rizík
Uchovávanie záznamov
Tréning
Monitoring
Reporting
KYC a nové technológie
KYC výzvy
5.AML smernica
Rozdielne jurisdikcie
Uzavretie zmluvného vzťahu bez fyzickej prítomnosti klienta
Komplexnosť poskytovaných produktov
Limitované zdroje
Tlak zo strany regulátora
Rôznorodosť zákonných požiadaviek

Termín konania

04. 12. 2019

Poznámka k termínu realizácie

Harmonogram
09:00 -16:00 hod

Rozsah kurzu

7 h.

Doplňujúce informácie

Lektorka:
Mgr. et Mgr. Oľga Petrovicová, špecialistka v oblasti compliance s dlhoročnými skúsenosťami z medzinárodných finančných aj nefinančných inštitúcií. V súčasnosti poskytuje poradenstvo v oblasti nastavovania compliance procesov. Vyštudovala Právnickú fakultu a fakultu Managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Kontaktné údaje
Meno

Mgr. Valdimíra Lauko Jacková

Tel. č.

+421257873532

E-mail

ibv@nbs.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.

Adresa

Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov

Web

http://ibv-nbs.sk/

Informácie o spoločnosti

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora ako aj zamestnancov iných finančných inštitúcií. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska (NBS) na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.

IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Vzdelávacie aktivity

financie, bankový systém, účtovníctvo, finančná gramotnosť, banková regulácia, platobný styk, finančné trhy, manažérske vzdelávanie, soft-skills, osobnostný rozvoj a sociálne kompetencie, jazykové vzdelávanie, legislatívne a právne normy, osobitné finančné vzdelávanie, skúšky sprostredkovateľov a finančných poradcov, školenia šité na mieru podľa požiadaviek klienta


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie