Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Technika administratívy

IVAKS, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Hotelová akadémia
    Radničné nám. 1, Spišská Nová Ves

Kurz sa poskytuje:

  • Spišská Nová Ves

Poznámka k cene:

  • Preplácaný cez UPSVR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

 Microsoft WORD
 Používanie štýlov a šablón
 Grafika v programe Word
 Pravidlá písania a úpravy písomností
podľa normy (STN 01 6910)
 Formálnosti obchodnej komunikácie
 Hromadná korešpondencia
 Microsoft EXCEL
 Používanie vzorcov a funkcií
 Tvorba a úprava grafov
 Kontingenčné tabuľky a grafy
 Microsoft POWERPOINT
 Tvorba a úprava prezentácií
 Využívanie animácií a prechodov
 Vkladanie zvuku a videa
 Microsoft OUTLOOK
 Práca s e-mailom, nastavenie konta
 Tímový e-mail Plánovanie činnosti
a schôdzok
 Sledovanie plnenia úloh

Organizačné údaje o kurze

rozsah kurzu
20 pracovných dní/kurz
8.00 – 14.30 hod.

Termín konania

19. 11. 2019

Poznámka k termínu realizácie

termín realizácie
19.11. - 16.12.2019

Rozsah kurzu

160 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Miroslav Babík

Tel. č.

+421903718926

E-mail

ivaks@ivaks.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

IVAKS, s.r.o.

Adresa

Gogoľova 18, 85101 Bratislava

Web

http://www.ivaks.sk/

Informácie o spoločnosti

Cieľ – poslanie spoločnosti – pomôcť ľuďom formou vzdelávania tak, aby boli múdrejší – úspešnejší – spokojnejší – užitočnejší.

• Filozofia a princípy spoločnosti – komplexný rozvoj osobnosti po odbornej aj duševnej stránke so zreteľom na princíp slušnosti , korektnosti, dôvery, partnerstva a vzájomnej pomoci.

• Trhová orientácia spoločnosti je zameraná na nasledovné segmenty :
- Podnikové vzdelávania
- Vzdelávacie programy pre verejnosť
- Rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných
- Eurofondy – tvorba vzdelávacích programov spolufinancovaných z EU

• Produktová orientácia v segmente :
Podnikové vzdelávanie: vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností, psychológie, manažmentu, marketingu, ekonomiky a účtovníctva, personalistiky, práce na PC, cudzích jazykov a zvyšovania výkonnosti pomocou relaxačných programov

Vzdelávacie programy pre verejnosť: vzdelávanie v oblasti obsluhy PC, účtovníctva, aranžovania kvetov, cudzích jazykov, komunikačných zručností, psychorelaxačné cvičenia

Rekvalifikačné kurzy: opatrovateľstva, aranžérstva, ľudových remesiel, podnikateľského minima, právneho minima, služieb a obchodu, práce v cestovnom ruchu, práce na PC, účtovníctva, ekonomiky, administratívy, hospodárskej korešpondencie, anglického a nemeckého jazyka, manažmentu, marketingu, relaxačných programov, rozvoja IMŠ zručností a ich vzájomná kombinácia.

Eurofondy: Tvorba dlhodobých vzdelávacích projektov v rozsahu 6 a viac mesiacov zameraných na vzdelávanie v oblasti služieb, obchodu, cestovného ruchu

• Obchodná pozícia :
Služby podnikového vzdelávania našej spoločnosti využili partneri Slovnaft a.s. Bratislava, Považské chemické závody a.s. Žilina, Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava, Váhostav a.s. Liptovský Hrádok, Coore computer s.r.o. Bratislava, Estap Fiľakovo s.r.o., Ratiopharm Slovensko s.r.o., PRO BEAUTY s.r.o. Martin, SVAMAN spol. s r.o. Myjava, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, TEHOS s.r.o. Dolný Kubín, ABISET s.r.o. Malacky, Obecné úrady v regióne Martina, Dopravný podnik Bratislava a.s., Slovenská akadémia vied, ŽOS Vrútky, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s., Slovenská pošta, a. s. a iní.

Spoločnosť IVAKS s.r.o. doteraz zrealizovala v spolupráci s ÚPSVaR vyše 800 rekvalifikačných a poradenských kurzov v regiónoch Bratislava, Trnava, Skalica, Senica, Piešťany, Dunajská Streda, Nitra, Vráble, Nové Zámky, Topoľčany, Myjava, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Martin, Čadca, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a i..

• Technické zabezpečenie – spoločnosť je vybavená dostatočným množstvom vlastnej didaktickej , výpočtovej a audiovizuálnej techniky, ktorou zabezpečujeme učebne v ktoromkoľvek meste na Slovensku podľa potrieb zákazníka.

• Veľkosť spoločnosti – spoločnosť je z účtovného hľadiska definovaná ako malý – stredný podnikateľský subjekt predstavujúci cca 40 členný kolektív interných a externých spolupracovníkov.

• Distribučné kanály – vzdelávanie zabezpečujeme na „kľúč“ priamym predajom u zákazníka.

Vzdelávacie aktivity

NÁZOV VZDELÁVACEJ AKTIVITY:
1. ODBORNOSŤ :

Projektový manažment
Líder ako pracovná pozícia
Kauč, mentor, ako nástroj riadenia
Efektívny vedúci tímu
Marketingový manažér
Hovorca, PR manažér
Mediátor
Obchodný reprezentant
Ekonomika, administratíva a účtovníctvo
Právo, legislatíva, dane
Profesionálna sekretárka/asistentka
Skladník , pracovník v logistika
Pokladník
Aranžérka
Opatrovateľka

2. VÝKONNOSŤ :

Manažment zmeny – change manažment
Výkonná organizácia, riadenie výkonnosti
Hodnotenie zamestnancov
Riadenie tímov
Tímová efektivita
Osobná efektivita a motivácia
Obchodné zručnosti – efektívne vyjednávanie
Predajné zručnosti – efektívne techniky predaja
Cross – selling, up - selling

3. PROFESIONALITA :

Cesta k profesionalite
Organizácia seba samého, dosahovanie cieľov, časový manažment
Komunikácia, vyjednávanie, predchádzanie, riešenie konfliktov
Argumentačné techniky vyjednávanie
Využívanie IT v praxi

4. STAROSTLIVOSŤ O FYZICKÉ ZDRAVIE:

Starostlivosť o pohybový aparát – praktikum na pracovisku
Preventívna starostlivosť o srdcovo – cievny systém - praktikum
Diagnostika pomocou Medical dinamic a AMP
Prvá pomoc v život ohrozujúcich situáciách

5. STAROSTLIVOSŤ O DUŠEVNÉ ZDRAVIE:

Zvyšovanie psychickej odolnosti zamestnancov
Meranie psychickej výkonnosti
Prevencia proti stresu
Psychorelaxačné cvičenia

6. MOTIVÁCIA A ANGAŽOVANOSŤ:

Angažovanosť, budovane dôvery na pracovisku
Motivačné vedenie ľudí
Meranie angažovanosti
Osobná efektivita a motivácia

7. OSOBNOSŤ :

Základy asertívneho prístupu
Osobný rozvoj, budovanie úspechu, seba presadenie
Rozvoj kreativity
Motivácia, budovanie hodnôt
Predajné a obchodné zručnosti
Obchodná matematika
Vyjednávanie
Motivačný leadership
Manažérska komunikácia
Časový manažment
Predchádzanie, riešenie konfliktov
Efektívna komunikácia a asertivita
Umenie prezentácie
Taktika obchodu a biznis protokol
Manažérske stimulácie


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie