Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v SJ

Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania

Miesto realizácie kurzu:

  • Univerzita Komenského v Bratislave
    Žižkova 10
    811 02 Bratislava

Kurz sa poskytuje:

  • Bratislava

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 3850.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný). Cena platí pri počte 15 prihlásených účastníkov v jednej skupine.

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v odbornej a jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Obohatiť slovnú zásobu o odbornú terminológiu a pripraviť sa na prijímacie pohovory na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.
Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Organizačné údaje o kurze

Skúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme v zimnom semestri - semestrálne skúšky a na konci letného semestra - záverečné skúšky.
Po úspešnom ukončení prípravy študent dostane osvedčenie o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy.
(Tento certifikát nezaručuje prijatie na príslušnú vysokú školu, avšak podstatne zvyšuje predpoklady pre úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a následné štúdium. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan príslušnej fakulty.)

Termín konania

02. 09. 2020

Poznámka k termínu realizácie

ak.rok 2020/2021: 02.09.2020 - 30.06.2021

Uzávierka prihlášok: do 30.06.
Termín na podanie prihlášky pre uchádzačov s vízovou povinnosťou: do 15.06..
Podanie prihlášky po tomto termíne bude posudzované individuálne.

Rozsah kurzu

1050 h.

Doplňujúce informácie

http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/jazykova-a-odborna-priprava-na-vysokoskolske-studium-v-slovenskom-jazyku/

Kontaktné údaje
Meno

Študijné oddelenie ÚJOP

Tel. č.

+421 2 54 41 09 02 +421 2 54 41 03 68

E-mail

ujop@cdv.uniba.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania

Adresa

Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava

Web

http://www.cdv.uniba.sk


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie