Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Využitie grafických editorov v edukačnom procese

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Názov modulu:
Multimedi@School

Miesto realizácie kurzu:

  • SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.
    SNP 159
    049 18 Lubeník

Kurz sa poskytuje:

  • Revúca

Poznámka k cene:

  • podľa dohody

Akreditácia:

  • Program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania, ktorý bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 1574/2015-KV, v zmysle § 42 zákona č. 317/2009 Z.z.
    dátum vydania: 11.12.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávacieho programu je zdokonaľovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti používania počítačových grafických aplikácií a ich aplikovaniu v edukačných aktivitách v kontexte rozvoja tvorivosti a elementárnych zručností edukantov na príslušných stupňoch vzdelávania.

Obsah vzdelávacieho programu:
1.Úvod do problematiky a vysvetlenie terminológie
2. Inštalácia a nastavenie užívateľského prostredia grafického editora Zoner Callisto
3. Práca s bitmapovými formátmi obrázkov v Zoner Callisto – Editor Bitmap
4. Kreslenie v programe Revelation Natural ART
5. Pracujeme so sériou obrázkov v Revelation Natural ART
6. Tvorba jednoduchých animácií v prostredí Pivot Stickfigure Animator

Organizačné údaje o kurze

Vzdelávací program je určený pre: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s výnimkou učiteľov predmetu Informatická výchova a Informatika.

Termín konania

03. 06. 2020

Poznámka k termínu realizácie

podľa záujmu

Rozsah kurzu

60 h.

Doplňujúce informácie

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 60 hodín. Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod a dištančná 20 hod). Spôsob ukončovania programu: záverečná prezentácia. Počet kreditov: 15.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre uvedené kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a majú absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Požadovanými zručnosťami uchádzača pre jeho zaradenie a úspešné absolvovanie uvedeného aktualizačného vzdelávania sú:
- základná obsluha osobného počítača (notebook, desktopové prevedenie), pod platformou operačného systému Windows, základná konfigurácia operačného systému Microsoft Windows 7, respektíve vyššej edície;
- hierarchické usporiadanie súborov a priečinkov/podpriečinkov aplikácie dodávané s MS Windows,
- spustenie počítačovej aplikácie pod platformou operačného systému Windows, ukončenie práce s danou aplikáciou,
- práca s externým pamäťovým médiom – otvorenie, uloženie a prenos súborov.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Imrich Juhás

Tel. č.

+421903608986;+421584426010

E-mail

office@softimex.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Adresa

SNP 159, 04918 Lubeník

Web

http://www.softimex.sk

Informácie o spoločnosti

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 16.12.1996. Je vzdelávacou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Činnosť firmy je v posledných rokoch zameraná na realizáciu kurzov vzdelávania a prípravy pre trh práce. Od 1.1.2012 firma zahájila inovačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov.
"Softimex®" , "Multimedia a internet®" sú registrované ochranné známky spoločnosti Softimex Multimédiá s.r.o.

Vzdelávacie aktivity

Multimedi@PC – PC počítačové kurzy
Multimedi@IT – IT informačné technológie
Multimedi@Linga® – Multimediálne jazykové kurzy
Multimedi@OTP – Odborná terminologická jazyková príprava
Multimedi@Consult – Odborné poradenské kurzy
Multimedi@Office – Kancelárske aplikácie
Multimedi@Account – Kurzy účtovníctva
Multimedi@Graphics – Počítačová grafika
Multimedi@Works – Kurzy pre robotnícke profesie
Multimedi@ECDL – Európsky počítačový pas ECDL
Multimedi@Mobile – Digitálne mobilné zariadenia
Multimedi@Home – Multimediálna domácnosť
Multimedi@Finance – Finančná gramotnosť
Multimedi@School - Kontinuálne vzdelávanie učiteľov


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie