Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní (1557/2015-KV)

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Názov modulu:
Multimedi@School

Miesto realizácie kurzu:

  • SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.
    SNP 159
    049 18 Lubeník

Kurz sa poskytuje:

  • Revúca

Poznámka k cene:

  • podľa dohody

Akreditácia:

  • Program inovačného kontinuálneho vzdelávania, ktorý bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 1557/2015-KV, v zmysle § 42 zákona č. 317/2009 Z.z.
    dátum vydania: 24.07.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je získať profesijné kompetencie v oblasti využívania multimediálnych digitálnych mobilných zariadení (tablety, phablety, smartfóny, multimediálne zariadenia) v edukačnom procese.

Obsah vzdelávacieho programu:
- nové multimediálne technológie vo vzdelávaní, audio & video a ich využitie vo vzdelávaní, digitálne mobilné zariadenia, operačné systémy pre smartphony a tablety, obchody s aplikáciami, digitálny vzdelávací obsah
- tvorba výučbových videí pre použitie na vyučovacej hodine, vo výchove a odbornom výcviku

Organizačné údaje o kurze

Vzdelávací program je určený pre: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s výnimkou učiteľov predmetov Informatická výchova a Informatika.

Termín konania

03. 06. 2020

Poznámka k termínu realizácie

podľa záujmu

Rozsah kurzu

60 h.

Doplňujúce informácie

Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné v celkovom rozsahu 60 hodín. Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 40 hod a dištančná 20 hod). Spôsob ukončovania programu: záverečná prezentácia. Počet kreditov: 15.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov: na kontinuálne vzdelávanie s výnimkou učiteľov informatiky a informatickej výchovy bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
Uchádzač bude zaradený na vzdelávanie na základe prihlášky po splnení kritérií a ustanovení §2 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti. Program trvá 60 vyučovacích hodín a realizuje sa kombinovanou formou. Pomer prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania je 40 hodín prezenčne, 20 hodín dištančnou formou. Uchádzač ukončuje inovačné vzdelávanie jeden deň záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Imrich Juhás

Tel. č.

+421903608986;+421584426010

E-mail

office@softimex.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Adresa

SNP 159, 04918 Lubeník

Web

http://www.softimex.sk

Informácie o spoločnosti

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 16.12.1996. Je vzdelávacou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Činnosť firmy je v posledných rokoch zameraná na realizáciu kurzov vzdelávania a prípravy pre trh práce. Od 1.1.2012 firma zahájila inovačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov.
"Softimex®" , "Multimedia a internet®" sú registrované ochranné známky spoločnosti Softimex Multimédiá s.r.o.

Vzdelávacie aktivity

Multimedi@PC – PC počítačové kurzy
Multimedi@IT – IT informačné technológie
Multimedi@Linga® – Multimediálne jazykové kurzy
Multimedi@OTP – Odborná terminologická jazyková príprava
Multimedi@Consult – Odborné poradenské kurzy
Multimedi@Office – Kancelárske aplikácie
Multimedi@Account – Kurzy účtovníctva
Multimedi@Graphics – Počítačová grafika
Multimedi@Works – Kurzy pre robotnícke profesie
Multimedi@ECDL – Európsky počítačový pas ECDL
Multimedi@Mobile – Digitálne mobilné zariadenia
Multimedi@Home – Multimediálna domácnosť
Multimedi@Finance – Finančná gramotnosť
Multimedi@School - Kontinuálne vzdelávanie učiteľov


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie