Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Programovanie v prostredí Flash prostredníctvom jazyka ActionScript

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Názov modulu:
Multimedi@School

Miesto realizácie kurzu:

  • SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.
    SNP 159
    049 18 Lubeník

Kurz sa poskytuje:

  • Revúca

Poznámka k cene:

  • podľa dohody

Akreditácia:

  • Program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania, ktorý bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 1586/2016-KV, v zmysle § 42 zákona č. 317/2009 Z.z.
    dátum vydania: 15.03.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:
Získať kompetencie o programovacích prostriedkoch a možnostiach ich aplikovania pri tvorbe interaktívnych prezentácií s dynamickým edukačným obsahom v prostredí Adobe Flash prostredníctvom skriptovacieho jazyka ActionScript a vedieť ich aplikovať v intenciách svojej profesie.

Obsah vzdelávacieho programu:
1. Teoretický základ z oblasti tvorby interaktívnych multimediálnych animácií a prezentácií v prostredí Adobe Flash.
2. Objektovo orientovaný skriptovací jazyk ActionScript .
3. Spracovanie udalostí. Definovanie cieľových ciest.
4. Objekty a ich používanie. Triedy objektov. Vytváranie vlastných tried.
5. Funkcie.
6. Vytváranie dynamických dát a manipulácia s nimi.
7. Podmienková logika.
8. Automatizácia skriptov pomocou cyklov.
9. Práca s textovými poľami. Formátovanie textových polí pomocou štýlov. Overovanie platnosti dát.
10. Skriptovanie komponentov užívateľského rozhrania.
11. Dynamické riadenie animácií pomocou ActionScriptu.
12. Skriptovanie zvuku.
13. Možnosti komunikácie ActionScriptu s externými dátovými zdrojmi.

Organizačné údaje o kurze

Vzdelávací program je určený pre:
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy);
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy);
- učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Termín konania

05. 07. 2020

Poznámka k termínu realizácie

podľa záujmu

Rozsah kurzu

60 h.

Doplňujúce informácie

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 60 hodín. Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčná 50 hod a dištančná 10 hod). Spôsob ukončovania programu: záverečná prezentácia. Počet kreditov: 15.

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre uvedené kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a majú absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Požadovanými zručnosťami uchádzača pre jeho zaradenie a úspešné absolvovanie vzdelávania sú:
- základná obsluha osobného počítača (notebook, desktopové prevedenie), pod platformou operačného systému Windows, základná konfigurácia operačného systému Microsoft Windows 7, respektíve vyššej edície;
- hierarchické usporiadanie súborov a priečinkov/podpriečinkov aplikácie dodávané s MS Windows,
- spustenie počítačovej aplikácie pod platformou operačného systému Windows, ukončenie práce s danou aplikáciou,
- práca s externým pamäťovým médiom – otvorenie, uloženie a prenos súborov.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Imrich Juhás

Tel. č.

+421903608986;+421584426010

E-mail

office@softimex.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.

Adresa

SNP 159, 04918 Lubeník

Web

http://www.softimex.sk

Informácie o spoločnosti

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 16.12.1996. Je vzdelávacou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Činnosť firmy je v posledných rokoch zameraná na realizáciu kurzov vzdelávania a prípravy pre trh práce. Od 1.1.2012 firma zahájila inovačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov.
"Softimex®" , "Multimedia a internet®" sú registrované ochranné známky spoločnosti Softimex Multimédiá s.r.o.

Vzdelávacie aktivity

Multimedi@PC – PC počítačové kurzy
Multimedi@IT – IT informačné technológie
Multimedi@Linga® – Multimediálne jazykové kurzy
Multimedi@OTP – Odborná terminologická jazyková príprava
Multimedi@Consult – Odborné poradenské kurzy
Multimedi@Office – Kancelárske aplikácie
Multimedi@Account – Kurzy účtovníctva
Multimedi@Graphics – Počítačová grafika
Multimedi@Works – Kurzy pre robotnícke profesie
Multimedi@ECDL – Európsky počítačový pas ECDL
Multimedi@Mobile – Digitálne mobilné zariadenia
Multimedi@Home – Multimediálna domácnosť
Multimedi@Finance – Finančná gramotnosť
Multimedi@School - Kontinuálne vzdelávanie učiteľov


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie