Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Data mining - dolovanie znalostí z databáz

ACREA SR

Miesto realizácie kurzu:

  • ACREA CR, spol. s r.o., Krakovská 7, Praha 1

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 804.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Dataminigové postupy ponúkajú vyťaženie dôležitých vzorov správania z elektronických dát za účelom
ich využitia pre optimálne rozhodovanie. Hoci je paleta dataminingových úloh veľmi pestrá, celý proces
ide zovšeobecniť vďaka štandardnej dataminingovej metodológie CRISP-DM. Kurz prevedie účastníkov
jednotlivými fázami tejto metodológie a predstaví štandardné dataminingové úlohy.

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s úlohami a postupmi data miningu a naučiť ich navrhovať predikčné
postupy. Účastníci sa zoznámia s čiastkovými procedúrami používanými v jednotlivých fázach projektu a
naučia sa tieto procedúry spojovať do zmysluplného riešenia.

Kurz je určený:
Pre analytikov, riešiteľov dataminingových projektov, pracovníkov marketingu, IT špecialistov atď., ktorí sa
chcú zoznámiť s praktickou aplikáciou dataminingových metód a postupov.

Organizačné údaje o kurze

Termín: 21.-23.10.2019, 24 výučbových hodín, od 9:00 do 16:30

Termín konania

21. 10. 2019

Poznámka k termínu realizácie

3 dni

Rozsah kurzu

24 h.

Doplňujúce informácie

Program kurzu:
• dataminingové úlohy a metodológia CRISP-DM
• vizualizácia procesu dolovania informácie z dát
• dátový audit a príprava dát
• modelovanie a evaluácia riešenia
• princípy vybraných modelovacích metód
• uvedenie riešení do praxe

Kontaktné údaje
Meno

Petra Formánková

Tel. č.

+420 234 721 422

E-mail

pformankova@acrea.cz

Názov vzdelávacej inštitúcie

ACREA SR

Adresa

Zámocká 30, 811 00 Bratislava

Web

http://acrea.cz/centrum-vyuky-acrea/

Informácie o spoločnosti

Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Našim cieľom je úspech našich zákazníkov. Všetky projekty vedú k rýchlej návratnosti vložených investícií a nie iba k časovej a personálnej úspore. Úspech našich projektov a implementácií stojí za dôkladným pochopením potrieb a stanovením cieľov a priorít každého zákazníka.

Vzdelávacie aktivity

VZDELÁVÁME V OBLASTIACH

ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi.

DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM.

MARKETINGOVÉ ANALÝZY: prináša pohľad na zákazníkov pomocou analýzy dát. Výučba sa zameriava na najčastejšie riešenie marketingových úloh ako je segmentácia zákazníkov, nákupné rozhodovanie, price testing, štúdie spokojnosti zákazníkov a ďalšie.

SOFTVÉR IBM SPSS: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie