Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Kurz §21 /E2,A/ - Elektrotechnik, Kurz §22 /E2,A/ - Samostatný elektrotechnik, Kurz §23 /E2,A/ - Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo prevádzky, Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Stredná priemyselná škola dopravná

Názov modulu:
Elektrotechnická spôsobilosť

Miesto realizácie kurzu:

  • Študentská 23, Trnava, 91745

Kurz sa poskytuje:

  • Trnava

Akreditácia:

  • VVZ-0353/10-05.1
    dátum vydania: 16.12.2010
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov, trieda objektov A.

Organizačné údaje o kurze

Trnava, SPŠD

Termín konania

termín neuvedený

Poznámka k termínu realizácie

realizované priebežne

Rozsah kurzu

8 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Ivan Magdolen

Tel. č.

+421335340681

E-mail

spsdtt@stonline.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Stredná priemyselná škola dopravná

Adresa

Študentská 23, 91745 Trnava

Web

http://spsdtt.edupage.org/

Informácie o spoločnosti

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava pripravuje absolventov v 4-ročnom dennom štúdiu pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky dopravy, logistiky a telekomunikácií. Ponúka školské vzdelávacie programy : automobilová technika, logistika, zasielateľstvo a elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Škola je v rámci Koordinačného centra odborného vzdelávanie školiteľom pre PSA Peugeot Citröen a ponúka vzdelávanie a školenie pracovníkov priemyselných podnikov.

Vzdelávacie aktivity

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave má oprávnenie na vzdelávanie dospelých, Vzdelávanie dospelých vykonávame v nasledovných oblastiach :
- školenia v rámci Koordinačného centra odborného vzdelávania - pri STU v Bratislave, kde vykonávame najmä školenia pre Peugeot Citröen
- na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ponúkame akreditované kurzy podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov §21, §22, §23 - elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov, trieda objektov A a taktiež ponúkame AKTUALIZAČNÚ PRÍPRAVU.
- na základe udelenej akreditácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ponúkame akreditovaný študijný program "Elektrotechnické minimum" na získanie elektrotechnickej kvalifikácie pre absolventov stredných škôl neelektrotechnických smerov.
- ponúkame jazykové kurzy v akreditovanej Jazykovej škole pre našich študentov i pre verejnosť.
- pripravujeme na skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v kurze Dopravca v cestnej doprave


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie