Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Vizážista - vizážistka

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Vzdelávacia Agentúra AMOS-K, Budyšínska 20, 831 03 Bratislava

Kurz sa poskytuje:

  • Bratislava

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 300.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Možnosť platby na splátky. Zľava -10% z ceny rekvalifikačného kurzu pri zaplatení celej sumy naraz najneskôr v deň začatia kurzu, len pri skupinovej výučbe.

Akreditácia:

  • akreditácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2477/2012/73/5
    dátum vydania: 16.07.2012
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z oblasti bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, ovláda skladbu kože, vie posúdiť aktuálny stav, kvalitu pokožky a typ pleti, ovláda techniky líčenia tváre, očí, úst a dekoltu, pozná zariadenia kozmetických a vizážistických salónov, kozmetické a vizážistické pomôcky, chemické a dekoratívne prípravky a ich aplikáciu. Ovláda prevádzkový poriadok. V praktickej časti absolvent vzdelávacieho programu pri aktuálnom stave kvality pokožky a určenia typu pleti, má zručnosti v oblasti technologických postupov pri farbení rias a obočia, úpravy a formovaní obočia, čistení pleti, vo vizážistických trikoch pri líčení a korekciách očí, úst, tváre, dekoltu a nosa, techniky nanášania líčidiel, odstránenia nežiadúceho ochlpenia na tvári odfarbením a depiláciou, má prehľad o pracovných pomôckach, kozmetických a dekoratívnych prípravkoch. Vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania pleti, predaja a používania kozmetických a dekoratívnych prípravkov. Absolvent vzdelávacieho programu: VIZÁŽISTA – VIZÁŽISTKA so získanými zručnosťami, je spôsobilý uplatniť sa na trhu práce ako samostatný odborník so základnými zručnosťami líčenia v dekoratívnej kozmetike, pre módne prehliadky, fotografovanie a rôzne súťaže.

Organizačné údaje o kurze

KURZ JE VHODNÝ PRE ÚPLNÝCH ZAČIATOČNÍKOV, NIE JE POTREBNÉ PRED NÁSTUPOM NA VÝUČBU OVLÁDAŤ ŽIADNE ZÁKLADY Z UVEDENEJ PROFESIE.

NA KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ UŽ DO ROZBEHNUTEJ VÝUČBY, ZAMEŠKANÉ SA NAHRADÍ V ĎALŠOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.

Termín konania

23. 09. 2020

Rozsah kurzu

160 h.

Doplňujúce informácie

Cieľová skupina: Osoby so záujmom pracovať v oblasti vizážistických služieb.
Profil: Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z oblasti bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, ovláda skladbu kože, vie posúdiť aktuálny stav, kvalitu pokožky a typ pleti, ovláda techniky líčenia tváre, očí, úst a dekoltu, pozná zariadenia kozmetických a vizážistických salónov, kozmetické a vizážistické pomôcky, chemické a dekoratívne prípravky a ich aplikáciu. Ovláda prevádzkový poriadok. V praktickej časti absolvent vzdelávacieho programu pri aktuálnom stave kvality pokožky a určenia typu pleti, má zručnosti v oblasti technologických postupov pri farbení rias a obočia, úpravy a formovaní obočia, čistení pleti, vo vizážistických trikoch pri líčení a korekciách očí, úst, tváre, dekoltu a nosa, techniky nanášania líčidiel, odstránenia nežiadúceho ochlpenia na tvári odfarbením a depiláciou, má prehľad o pracovných pomôckach, kozmetických a dekoratívnych prípravkoch. Vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania pleti, predaja a používania kozmetických a dekoratívnych prípravkov. Absolvent vzdelávacieho programu: VIZÁŽISTA – VIZÁŽISTKA so získanými zručnosťami, je spôsobilý uplatniť sa na trhu práce ako samostatný odborník so základnými zručnosťami líčenia v dekoratívnej kozmetike, pre módne prehliadky, fotografovanie a rôzne súťaže.
Odborný garant: Ing. Božena Hornická
Lektori: Henrieta Fridrichová , Ján Masarovič , Ludmila Verbická - Rybetská , Tatiana Škripková Šubinová , Ing. Božena Hornická , Ing. Lea Drobná , Judr. Ľubomíra Krchníková , MUDr. Halka Ležovičová , MUDr. Zuzana Holčíková , RNDr. Mário Ležovič PhD., MPH

Kontaktné údaje
Meno

p. Gališová

Tel. č.

+421905123858;+421910220325;+421244442205

E-mail

amosk@amosk.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.

Adresa

Budyšínska 20, 83103 Bratislava

Web

http://www.amosk.sk/


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie