Kontakty

ISTP - Internetového Sprievodcu Trhom Práce koordinuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a vyvíja, spravuje a priebežne aktualizuje špecializovaná spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

Na uvedených kontaktoch nás môžete kedykoľvek osloviť, predložiť otázky, pripomienkovať systém alebo navrhnúť zmeny.
Kontaktovať nás môžete aj v sekcii Spýtajte sa nás.


Všeobecné
informácie

Sídlo spoločnosti:

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29
P. O. BOX 133
844 07 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 31364381
DIČ: 2020343996
IČ DPH: SK202034996

Členovia tímu ISTP

PaedDr. Lucia Dítětová
PaedDr. Lucia Dítětová
manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov
Ing. Pavol Hudec
Ing. Pavol Hudec
projektový vedúci ISTP
Ing. Laura Pražencová
Ing. Laura Pražencová
konzultantka trhu práce a ľudských zdrojov
Ing. Laura Pražencová
Alžbeta Šteffeková
konzultantka trhu práce a ľudských zdrojov

Kontakty na úrady PSVR

Označte svoj kraj a vyberte si najbližší úrad PSVR.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I., II., II.
Vazovova 7/A, 816 16, Bratislava
Tel.: 02/20443700
E-mail.: ba@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
Záhorácka 2942/60/A, 901 01, Malacky
Tel.: 034/2444999
E-mail.: ma@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
Moyzesova 2, 902 01, Pezinok
Tel.: 033/2443101
E-mail.: pk@upsvr.gov.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok - pracovisko Senec
Krátka 1, 903 01, Senec
Tel.: 02/20453300
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie