Poslať priateľovi

Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo

Pamiatkar

Pamiatkar vykonáva štátnu správu a štátny dohľad v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Realizuje analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti, rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb, poskytuje metodickú a odbornú pomoc, vyhodnocuje a monitoruje stav pamiatkového fondu. Realizuje základný a aplikovaný výskum, spracúva jeho dokumentáciu a vyhodnocuje výsledky. Vyhotovuje, zhromažďuje a vyhodnocuje odbornú dokumentáciu súčastí pamiatkového fondu.

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nie sú evidované.
1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny a teória umenia

8114T00 dejiny a teória umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kulturológia

8136T00 kulturológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny umenia a kultúry

8106800 dejiny umenia a kultúry - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8106800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny umenia a kultúry

8106T00 dejiny umenia a kultúry - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8106T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny a teória umenia

8114800 dejiny a teória umenia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8114800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny a teória umenia - dejiny umenia

8114802 dejiny a teória umenia - dejiny umenia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8114802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny a teória umenia - teória hudobného umenia

8114803 dejiny a teória umenia - teória hudobného umenia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8114803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny a teória umenia - muzikológia

8114804 dejiny a teória umenia - muzikológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8114804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny a teória umenia-dejiny a teória divadelného umenia

8114806 dejiny a teória umenia-dejiny a teória divadelného umenia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8114806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny a teória umenia-filmová veda a multimédiá

8114807 dejiny a teória umenia-filmová veda a multimédiá - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8114807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny a teória umenia

8114T dejiny a teória umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8114T žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny a teória umenia - dejiny umenia

8114T02 dejiny a teória umenia - dejiny umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8114T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - teória hudobného umenia

8114T03 dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - teória hudobného umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8114T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny a teória umenia - muzikológia

8114T04 dejiny a teória umenia - muzikológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8114T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - dejiny a teória divadelného umenia

8114T06 dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - dejiny a teória divadelného umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8114T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - filmová veda a multimédiá

8114T07 dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - filmová veda a multimédiá - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8114T07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kulturológia

8136800 kulturológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8136800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kulturológia

8136U00 kulturológia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8136U00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore dejiny filozofie

6102V00 dejiny filozofie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore religionistika

6741T00 religionistika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore religionistika

6741V00 religionistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenské dejiny

7102V00 slovenské dejiny - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história

7110R00 história - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - ruský jazyk a kultúra

7110R34 história - história - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - kultúrne dedičstvo

7110R41 história - kultúrne dedičstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história - história - ruský jazyk a kultúra

7110T34 história - história - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

8109V00 dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore kulturológia

8136V00 kulturológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore výtvarné umenie - maliarstvo

8216R26 výtvarné umenie - maliarstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie

8216T00 výtvarné umenie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - voľné výtvarné umenie

8216T04 výtvarné umenie - voľné výtvarné umenie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - fotografia a nové médiá

8216T12 výtvarné umenie - fotografia a nové médiá - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - grafika a iné médiá

8216T13 výtvarné umenie - grafika a iné médiá - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - socha, objekt, inštalácia

8216T14 výtvarné umenie - socha, objekt, inštalácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - úžitkové umenie

8216T16 výtvarné umenie - úžitkové umenie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - intermédiá

8216T23 výtvarné umenie - intermédiá - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - maliarstvo

8216T26 výtvarné umenie - maliarstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - maliarstvo

8216T26 výtvarné umenie - maliarstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra

3501800 architektúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 3501800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra

3501T00 architektúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3501T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore dejiny filozofie

6102900 dejiny filozofie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6102900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore politicko-historický odbor

6731800 politicko-historický odbor - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6731800 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore religionistika - religiózne štúdiá

6741704 religionistika - religiózne štúdiá - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6741704 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore religionistika - religionistika - história

6741721 religionistika - religionistika - história - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6741721 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore religionistika - religionistika - politológia

6741724 religionistika - religionistika - politológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6741724 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore religionistika

6741800 religionistika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6741800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore religionistika - dejiny relígií

6741803 religionistika - dejiny relígií - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6741803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore religionistika - religionistika - história

6741821 religionistika - religionistika - história - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6741821 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore religionistika

6741900 religionistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6741900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore religionistika - religiózne štúdiá

6741R04 religionistika - religiózne štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6741R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore religionistika-religionistika-história

6741R21 religionistika-religionistika-história - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6741R21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore religionistika - religionistika - politológia

6741R24 religionistika - religionistika - politológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6741R24 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore religionistika - dejiny relígií

6741T03 religionistika - dejiny relígií - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6741T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore religionistika - religionistika - história

6741T21 religionistika - religionistika - história - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6741T21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore religionistika

6741U00 religionistika - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6741U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore religionistika - dejiny relígií

6741U03 religionistika - dejiny relígií - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6741U03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenské dejiny

7102900 slovenské dejiny - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7102900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenské dejiny - história

7102901 slovenské dejiny - história - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7102901 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenské dejiny - história

7102V01 slovenské dejiny - história - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7102V01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore národopis

7105900 národopis - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7105900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore národopis

7105V00 národopis - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7105V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história /Bc/

7110700 história /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - biológia /Bc/

7110711 história - história - biológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore história - história - fyzika

7110714 história - história - fyzika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110714 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore história - história - chémia

7110717 história - história - chémia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110717 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore história - história - matematika

7110719 história - história - matematika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110719 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore história - história - politológia

7110727 história - história - politológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110727 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore história - história - nemecký jazyk a kultúra

7110733 história - história - nemecký jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110733 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore história - história - ruský jazyk a kultúra

7110734 história - história - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110734 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore história - kultúrne dedičstvo

7110741 história - kultúrne dedičstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110741 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história - história - politológia

7110827 história - história - politológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110827 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história - história - nemecký jazyk a kultúra

7110833 história - história - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110833 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história - história - ruský jazyk a kultúra

7110834 história - história - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110834 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - biológia

7110R11 história - história - biológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7110R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - fyzika

7110R14 história - história - fyzika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7110R14 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - chémia

7110R17 história - história - chémia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7110R17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - matematika

7110R19 história - história - matematika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7110R19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - politológia

7110R27 história - história - politológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7110R27 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - nemecký jazyk a kultúra

7110R33 história - história - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7110R33 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história - história - politológia

7110T27 história - história - politológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7110T27 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história - história - nemecký jazyk a kultúra

7110T33 história - história - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7110T33 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore dejiny umenia a kultúry

8106900 dejiny umenia a kultúry - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8106900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore dejiny umenia a kultúry

8106V00 dejiny umenia a kultúry - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8106V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore umenoveda

8107900 umenoveda - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8107900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore umenoveda

8107V00 umenoveda - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8107V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

8109900 dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8109900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore dejiny a teória výtv.umenia a architekt.-teória architektúry

8109902 dejiny a teória výtv.umenia a architekt.-teória architektúry - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8109902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore dejiny a teória výtv.umenia a architekt.-teória architektúry

8109V02 dejiny a teória výtv.umenia a architekt.-teória architektúry - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8109V02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore teória a dejiny výtvarných umení

8120900 teória a dejiny výtvarných umení - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8120900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore teória a dejiny výtvarných umení

8120V00 teória a dejiny výtvarných umení - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8120V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore kulturológia

8136900 kulturológia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8136900 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore výtvarné umenie - maliarstvo

8216726 výtvarné umenie - maliarstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216726 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie

8216800 výtvarné umenie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - voľné výtvarné umenie

8216804 výtvarné umenie - voľné výtvarné umenie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - intermédiá a multimédiá

8216805 výtvarné umenie - intermédiá a multimédiá - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - fotografia a nové médiá

8216812 výtvarné umenie - fotografia a nové médiá - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216812 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - grafika a iné médiá

8216813 výtvarné umenie - grafika a iné médiá - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216813 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - socha, objekt, inštalácia

8216814 výtvarné umenie - socha, objekt, inštalácia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216814 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - textilná tvorba

8216815 výtvarné umenie - textilná tvorba - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216815 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - úžitkové umenie

8216816 výtvarné umenie - úžitkové umenie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216816 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - maľba a iné médiá

8216817 výtvarné umenie - maľba a iné médiá - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216817 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - vizuálne médiá

8216819 výtvarné umenie - vizuálne médiá - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216819 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - intermédiá

8216823 výtvarné umenie - intermédiá - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216823 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - maliarstvo

8216826 výtvarné umenie - maliarstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216826 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - maliarstvo

8216826 výtvarné umenie - maliarstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8216826 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - intermédia a multimédiá

8216T05 výtvarné umenie - intermédia a multimédiá - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8216T05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - textilná tvorba

8216T15 výtvarné umenie - textilná tvorba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8216T15 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - maľba a iné médiá

8216T17 výtvarné umenie - maľba a iné médiá - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8216T17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie - vizuálne médiá

8216T19 výtvarné umenie - vizuálne médiá - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8216T19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výtvarné umenie

8216U00 výtvarné umenie - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8216U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore voľné umenie /Bc/

8282700 voľné umenie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8282700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore voľné umenie

8282R00 voľné umenie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8282R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie

8285800 úžitkové umenie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8285800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie - grafický dizajn

8285801 úžitkové umenie - grafický dizajn - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8285801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie - priemyselný dizajn

8285802 úžitkové umenie - priemyselný dizajn - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8285802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie - textil

8285803 úžitkové umenie - textil - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8285803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie - sklo

8285804 úžitkové umenie - sklo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8285804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie - šperk

8285805 úžitkové umenie - šperk - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8285805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie - keramika

8285806 úžitkové umenie - keramika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8285806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie

8285T00 úžitkové umenie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8285T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie - grafický dizajn

8285T01 úžitkové umenie - grafický dizajn - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8285T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie - priemyselný dizajn

8285T02 úžitkové umenie - priemyselný dizajn - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8285T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie - textil

8285T03 úžitkové umenie - textil - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8285T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie - sklo

8285T04 úžitkové umenie - sklo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8285T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie - šperk

8285T05 úžitkové umenie - šperk - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8285T05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie - keramika

8285T06 úžitkové umenie - keramika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8285T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore úžitkové umenie

8285U00 úžitkové umenie - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8285U00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Odborná prax

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:

aspoň 2 roky
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Analytické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň analytického myslenia umožňuje vynikajúco a logicky narábať s faktami.

Asertivita
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň asertivity umožňuje dôrazne a aktívne prejaviť svoje názory.

Cieľavedomosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň cieľavedomosti umožňuje uplatniť silnú vnútornú motiváciu na neustále napredovanie.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Praktické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň praktického myslenia umožňuje vnímať praktickú využiteľnosť všetkých získaných teoretických vedomostí.

Predstavivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná predstavivosť a fantázia umožňujú vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy jasnejšie, konkrétnejšie a na dlhšiu dobu, než je bežné.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Dominantnosť
bežná

Bežná úroveň dominantnosti umožňuje prebrať iniciatívu a viesť iných.

Iniciatívnosť
bežná

Bežná úroveň iniciatívnosti umožňuje aktívne sa zapájať do pracovných činností.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
bežná

Bežná úroveň ochoty pomáhať umožňuje podporiť iných a podať im pomocnú ruku.

Precíznosť (presnosť)
bežná

Bežná úroveň precíznosti umožňuje venovať pozornosť detailom v primeranej miere.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Sebaovládanie
bežná

Bežná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav v rôznych situáciách.

Technický talent
bežná

Bežná úroveň technického talentu umožňuje úspešne riešiť každodenné technické problémy.

Osobnostný typ

Umelecko-jazykový typ
Opis
Umelecko-jazykový typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je typické originálne, kreatívne, intuitívne a imaginatívne myslenie. Majú radi tvorivé umelecké aktivity, ako je komponovanie hudby, hranie na hudobné nástroje, tvorivé písanie, kreslenie, maľovanie, práca s kameňom alebo hlinou, herectvo, tanec alebo balet. Všetky aktivity vyhľadávajú s cieľom tvorivého vyjadrenia vlastných pocitov, nálad, dojmov alebo nápadov. Na druhej strane pociťujú odpor k akejkoľvek konvenčnosti (obyčajnosti) a konformite (prispôsobovaniu). V sociálnej komunikácii s ostatnými ľuďmi volia vysokú mieru expresivity a otvorenosti.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr komplikovaní, neporiadni, neviazaní, nezávislí, impulzívni, emocionálne ladení, do seba zahľadení tvoriví idealisti s menšou mierou praktickosti v každodennom živote.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: hudobníci, herci, režiséri, reportéri, novinári, maliari, sochári, aranžéri, výtvarníci, architekti, dizajnéri, fotografi, spisovatelia a pod.

HOBBY: fotografovanie, vystupovanie pred ľuďmi, písanie príbehov, básní, šitie, tancovanie, cestovanie, hranie na hudobnom nástroji, maľovanie, cudzie jazyky a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Choroby vylučujúce výkon zamestnania neboli definované.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
slovník
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)

Zaraďujeme sem predovšetkým zápaly štítnej žľazy – thyreoiditis (častý výskyt bolesti na prednej strane krku a pri prehĺtaní); zníženú funkciu štítnej žľazy – hypotyreózu (zimomravosť, unaviteľnosť, spavosť, svalová slabosť, úporná zápcha); zvýšenú funkciu štítnej žľazy – hypertyreózu (nervozita, zvýšená dráždivosť, neschopnosť sústrediť sa). Diabetes mellitus (cukrovka) je charakterizovaná zvýšenou hladinou cukru v krvi (glykémiou) a v moči (glykozúriou) následkom nedostatočnej vnútornej produkcie inzulínu. Najskôr sa prejavuje zvýšeným smädom a častým močením.

Pri dobre liečbou kontrolovaných uvedených chorobách a pri ostatných chorobách endokrinných žliaz (napr. hyper- alebo hypoparathyreóze – zvýšenej funkcii prištítnych teliesok alebo pri poruchách tvorby pohlavných hormónov) – posudzuje individuálne obmedzenie spôsobilosti lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci (napr. pri vylúčení prác v nadmerne chladnom alebo teplom prostredí a pri vylúčení prác s nadmerným energetickým výdajom).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: E02; E03; E05; E06; E10.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné choroby dýchacích ciest a pľúc
slovník
Prognosticky závažné choroby dýchacích ciest a pľúc

Sú to choroby, ako napr. priedušková astma slabo reagujúca na príslušnú liečbu; obštrukčná choroba pľúc s komplikáciami; pľúcny emfyzém; pľúcna fibróza; nádorové choroby pľúc a pohrudnice.

O obmedzení spôsobilosti rozhoduje individuálne posudzujúci lekár, a to na základe priebehu choroby, druhu a miery rizikových faktorov práce(podľa posudkov o riziku a hodnotenia pracovnou zdravotnou službou) a na základe komplexného posúdenia ich možných konkrétnych negatívnych vplyvov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:J43; J44; J45; J60; J62; J63; J64; J66; J67; J68; J69.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obehovej sústavy
slovník
Choroby obehovej sústavy

Zahŕňajú choroby srdca a ciev, ako sú napr. artériová hypertenzia; ischemická choroba srdca, vrátane infarktu myokardu; vrodené a získané chyby srdcové; zápalové ochorenia srdca (endokarditída, myokarditída, perikarditída); kardiomyopatia a pod. Môžu sa prejavovať bolesťami na hrudníku a sťaženým dýchaním (dýchavicou), ktoré sa zhoršujú fyzickou námahou. Pri zhoršujúcom sa priebehu ochorenia znižujú fyzickú aktivitu a výkonnosť.

V závislosti od ochorenia a funkčného stavu, posúdeného lekárom – špecialistom (kardiológ, internista),môžu čiastočne alebo úplne obmedzovať pracovnú schopnosť a výber fyzicky náročnejších povolaní.Nevhodné sú práce spojené s nadmernou fyzickou a tepelnou záťažou, pri závažnejšom stupni ischemickej choroby srdca a artériovej hypertenzie, ako aj práce spojené s nadmernou duševnou záťažou.

O miere obmedzenia rozhoduje vyšetrujúci lekár klinického pracovného lekárstva na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce na organizmus vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:I05; I06; I08; I09; I10; I11; I12; I15; I20; I21; I25; I26; I27; I42; I47; I48; I49; I51.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy termoregulácie rôzneho pôvodu
slovník
Poruchy termoregulácie rôzneho pôvodu

Vznikajú v prípadoch, kedy organizmus stráca schopnosť regulovať telesnú teplotu. Objavujú sa pri endokrinologických; kardiovaskulárnych a neurologických ochoreniach. Prehriatie (hypertermia, horúčka) sa vyskytuje pri rôznych, predovšetkým zápalových ochoreniach, pri práci alebo pobyte v horúcom prostredí; nepriaznivo môžu pôsobiť aj niektoré lieky, alkohol, drogy a pod.Podchladenie (hypotermia) sa objavuje v dôsledku pôsobenia chladu alebo vlhka, lokálne môžu vznikať omrzliny. Vekom sa znižuje schopnosť organizmu odpovedajúco reagovať na zmeny vonkajšieho prostredia. Ľudia nad 65 rokov by nemali byť vystavovaní neúnosne vysokým alebo nízkym teplotám. Práca v horúcom alebo chladnom prostredí je nevhodná pre osoby trpiace znížením funkcie štítnej žľazy; hypofýzy; poruchami cievneho zásobenia končatín pri užívaní niektorých liekov (benzodiazepíny, analgetiká, hypotenzíva, cytostatiká a pod.) ktoré môžu viesť k zhoršeniu termoregulačných mechanizmov.

Posudzovanie obmedzenej spôsobilosti vykonávať danú prácu sa zakladá na výsledku lekárskeho preventívneho vyšetrenia (zdravotný stav pri vyššie uvedených chorobách) a aktuálnych informáciách o stave kontroly rizikových faktorov pri práci (napr. práca v chlade alebo v nadmernom teple).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: R61; R63.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 2. štvrťrok 2022 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Slovenská republika
Mzda od: 1196 €
Medián: 1335 €
Mzda do: 1707 €
5 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Spracovanie dokumentácie výsledkov prieskumov pamiatok, pamiatkového fondu a zbierkových predmetov podľa odborných požiadaviek.
Samostatné odborné zaobstaranie dokumentácie, vedenie evidencie prieskumov pamiatok a zbierkových predmetov.
Príprava podkladov na stanovenie požiadaviek na ochranu, obnovu a spôsoby využitia pamiatkového fondu a zbierkových predmetov.
Odoberanie a spracovanie vzoriek materiálu z pamiatok a zbierkových predmetov (s výnimkou diel výtvarného umenia), dokumentačné spracovanie výsledkov analýz a vedenie príslušných protokolov.
Organizovanie prieskumných prác pod odborným vedením. 
Správa zbierok humanitných a prírodných vied a dokumentácia pamiatkového fondu.
Ochrana, prevádzka a správa pamiatkového objektu prístupného verejnosti.
Komplexná dokumentácia nehnuteľných a hnuteľných pamiatok a ich odovzdávanie do zbierkových fondov.
Organizovanie a vykonávanie prieskumných prác pod odborným vedením. .
Odborné spracovanie zbierok humanitných a prírodných vied.
Dokumentácia pamiatkového fondu, vrátane ich evidencie a zabezpečenia.
Organizovanie základných prieskumov pamiatok, vrátane prípravných heuristických prác (získavanie, zhromažďovanie a triedenie historických prameňov a informácií) a vyhodnocovanie ich výsledkov, vrátane spracovania dokumentácie.
Stanovenie príčin poškodenia pamiatok, overovanie a vyhodnocovanie priebehu a vhodnosti asanačných a konzervačných zásahov v starostlivosti o pamiatkový fond.
Vykonávanie archeologického a pamiatkového dohľadu nad údržbou a obnovou pamiatok.
Samostatná tvorba, odborné vedenie, vedecké spracovanie a sprostredkovanie špeciálnych, najmä regionálnych zbierok prírodných a humanitných vied v rámci základného výskumu a stanovenej koncepcie.
Spracovanie a realizácia koncepcií prezentácie a využitia pamiatkového objektu z kultúrno-výchovného a ekonomického hľadiska, vrátane správy rozsiahlych depozitárov a mobiliárnych (hnuteľných) fondov.
Ochrana a prevádzka správy objektu prístupného verejnosti.
Archeologické výskumné práce, vrátane koordinácie ochrany a prezentácie archeologických nálezísk, najmä národných kultúrnych pamiatok celoštátneho alebo medzinárodného rozsahu.
Spracovanie koncepcií a expertíz archeologického záujmu na rozhodovanie orgánov štátnej správy a samosprávy celoštátneho rozsahu.
Náročné prieskumy pamiatok, ich súborov a historických sídiel, vrátane komplexného spracovania dokumentácie a vyhodnotenie výsledkov.
Riešenie koncepcií ochrany, obnovy a prezentácie pamiatok a historických sídiel, najmä v stavebnom a územnom konaní.
Samostatná poradenská činnosť a spracovanie expertíz na riešenie zložitých problémov v starostlivosti o pamiatkový fond.
Náročné archeologické výskumné práce, vrátane koordinácie ochrany a prezentácie archeologických nálezísk a národných kultúrnych pamiatok celoštátneho alebo medzinárodného rozsahu.
Spracovanie koncepcií a expertíz archeologického záujmu na rozhodovanie orgánov štátnej správy a samosprávy nadregionálneho rozsahu.
Koordinácia a komplexné zabezpečovanie odborných prác pri koncipovaní, utváraní, odbornom vedení, vedeckom spracovaní a sprostredkovaní mimoriadne významných špeciálnych zbierok, najmä medzinárodného dosahu, prírodných a humanitných vied v rámci mimoriadne náročného základného výskumu.
Koordinácia multidisciplinárnych náročných prieskumov pamiatkového fondu, historických sídiel a veľkých súborov pamiatok vyžadujúcich využitie špeciálnych technických zariadení a špecialistov rôznych odborov.
Koordinácia odborných prác pamiatkovej starostlivosti v regionálnom a väčšom rozsahu.
Najnáročnejšie archeologické výskumné práce, vrátane koordinácie ochrany a prezentácie archeologických nálezísk, najmä národných kultúrnych pamiatok celoštátneho alebo medzinárodného rozsahu.
Spracovanie koncepcií a expertíz archeologického záujmu na rozhodovanie orgánov štátnej správy a samosprávy celoštátneho rozsahu.
Tvorivé riešenie súhrnných prognóz a koncepcií tvorby pamiatkového fondu a vedeckých zbierok najvyššieho celoštátneho a medzinárodného významu odboru prírodných a humanitných vied.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko úrazu
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Pamiatkar ďalej vykonáva štátnu správu a štátny dohľad v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Realizuje analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezisk v súlade s platnou legislatívou o ochrane pamiatkového fondu a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk a poskytuje im a orgánom verejnej správy metodickú a odbornú pomoc. Spracúva podklady pre rozpracovanie teórie a metodológie ochrany kultúrneho dedičstva. Vyhodnocuje a monitoruje pamiatkový fond, sleduje stav kultúrnych pamiatok a pamiatkových území. Realizuje základný a aplikovaný výskum kultúrnych pamiatok a pamiatkových území, vrátane prípravných prác, vyhodnocuje ich výsledky a dokumentáciu. Vyhotovuje odbornú dokumentáciu súčastí pamiatkového fondu, spracováva odborné podklady a návrhy preventívnych opatrení, zhromažďuje a vyhodnocuje odborné, vedecké, identifikačné, technické a ďalšie údaje o kultúrnych pamiatkach a pamiatkových územiach. Podieľa sa na vypracovaní odborných podkladov pre medzinárodnú spoluprácu, na tvorbe koncepcií a programov výchovy, vzdelávania a osvety v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Zabezpečuje informačnú, poradenskú, metodickú a konzultačnú činnosť.
6 Klasifikácie
ISCO-08
2621 Archivári, kurátori a pamiatkári
SK ISCO-08
2621004 Pamiatkar
ESCO
Pre dané zamestnanie nie je evidované vhodné povolanie v rámci klasifikácie ESCO.
Sekcia SK NACE Rev. 2
R Umenie, zábava a rekreácia

Táto sekcia zahŕňa širokú škálu aktivít s cieľom uspokojiť rôzne záujmy širokej verejnosti v oblastiach kultúry, zábavy a rekreácie. Patria sem živé predstavenia, činnosť múzeí, činnosť herní, športové a rekreačné činnosti.

Divízia SK NACE Rev. 2
91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení

Táto divízia zahŕňa činnosti knižníc a archívov; prevádzku múzeí, botanických a zoologických záhrad; prevádzku historických budov a činnosti súvisiace s prevádzkovaním prírodných rezervácií. Patria sem aj činnosti súvisiace s ochranou a prevádzkou objektov, miest a prírodných zaujímavostí, ktoré predstavujú z historického, kultúrneho alebo výchovného hľadiska hodnotu (napr. pamiatky svetového dedičstva atď.).

Táto divízia vylučuje prevádzku športových, zábavných a rekreačných zariadení ako sú kúpaliská, rekreačné parky, pozri divíziu 93.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 7
ISCED
767

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské)

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie