Poslať priateľovi

Poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvo

Samostatný poľnohospodársky technik zootechnik

Samostatný poľnohospodársky technik zootechnik realizuje a koordinuje špecializované odborné práce v chove hospodárskych zvierat.

Alternatívne názvy

  • Diplomovaný poľnohospodársky technik zootechnik

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vyššie odborné vzdelanie

    Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne) získa žiak úspešným absolvovaním
    a) najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul diplomovaný špecialista so skratkou DiS; titul sa uvádza za priezviskom, pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa osobitného predpisu,
    b) posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou, alebo posledného ročníka súvislého osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom konzervatóriu; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul diplomovaný umelec so skratkou DiS.art, titul sa uvádza za priezviskom.

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore živočíšna výroba

4502400 živočíšna výroba - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4502400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore živočíšna výroba - chov hospodárskych zvierat

4502401 živočíšna výroba - chov hospodárskych zvierat - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4502401 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore živočíšna výroba - rybárstvo

4502402 živočíšna výroba - rybárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4502402 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore živočíšna výroba

4502K00 živočíšna výroba - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4502K00 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore živočíšna výroba - chov hospodárskych zvierat

4502K01 živočíšna výroba - chov hospodárskych zvierat - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4502K01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore živočíšna výroba - rybárstvo

4502K02 živočíšna výroba - rybárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4502K02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore operátor poľnohospodárskej techniky - živočíšna výroba

4503402 operátor poľnohospodárskej techniky - živočíšna výroba - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4503402 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore operátor poľnohospodárskej techniky - živočíšna výroba

4503K02 operátor poľnohospodárskej techniky - živočíšna výroba - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4503K02 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore poľnohospodárska výroba-rastlinná a živočíšna výroba /ŠP/

4572204 poľnohospodárska výroba-rastlinná a živočíšna výroba /ŠP/ - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4572204 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore poľnohospodárska výroba-rastlinná a živočíšna výroba /ŠP/

4572G04 poľnohospodárska výroba-rastlinná a živočíšna výroba /ŠP/ - Žiaci odborných učilíšť s mentálnym postihom, ktorí získali odborné vzdelanie s výučným listom

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4572G04 žiadna škola.

Alternatívne vzdelávacie cesty

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie

4210M00 agropodnikanie - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - poľnohospodárske služby

4210M02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - farmárstvo

4210M04 agropodnikanie - farmárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - poľnohospodársky manažment

4210M08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - agroturistika

4210M11 agropodnikanie - agroturistika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo

4210M13 agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - chovateľstvo hospodárskych zvierat

4210M14 agropodnikanie - chovateľstvo hospodárskych zvierat - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

4210M17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - kynológia

4210M18 agropodnikanie - kynológia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore rybárstvo

4215M00 rybárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo - náuka o živočíchoch

4320R03 všeobecné veterinárske lekárstvo - náuka o živočíchoch - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena

4336M00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotn. a hygiena - chov hospodárskych zvierat

4336M01 veterinárne zdravotn. a hygiena - chov hospodárskych zvierat - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotn.a hyg.- hygienická a laboratórna služba

4336M02 veterinárne zdravotn.a hyg.- hygienická a laboratórna služba - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hyg.- chov cudzokrajných zvierat

4336M03 veterinárne zdravotníctvo a hyg.- chov cudzokrajných zvierat - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov

4336M04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov

4336M05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia

4347R00 kynológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia-vzťah člov.-zvier.a jeho využ.v canisterapii a hipoterapii

4347R05 kynológia-vzťah člov.-zvier.a jeho využ.v canisterapii a hipoterapii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore poľnohospodárstvo

4512L00 poľnohospodárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka

4553K00 podnikateľ pre rozvoj vidieka - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik opravár-poľnohospodárska technika živočíšnej výroby

2466206 mechanik opravár-poľnohospodárska technika živočíšnej výroby - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2466206 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik opravár - poľnohospodárska technika živočíšnej výroby

2466H06 mechanik opravár - poľnohospodárska technika živočíšnej výroby - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2466H06 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie

4210600 agropodnikanie - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - poľnohospodárska prevádzka

4210601 agropodnikanie - poľnohospodárska prevádzka - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - poľnohospodárske služby

4210602 agropodnikanie - poľnohospodárske služby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - podnikanie a služby na vidieku

4210603 agropodnikanie - podnikanie a služby na vidieku - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - farmárstvo

4210604 agropodnikanie - farmárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - mechanizácia poľnohospodárskej výroby

4210605 agropodnikanie - mechanizácia poľnohospodárskej výroby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210605 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - ekologické poľnohospodárstvo

4210606 agropodnikanie - ekologické poľnohospodárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210606 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - hydinárstvo

4210607 agropodnikanie - hydinárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210607 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - poľnohospodársky manažment

4210608 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210608 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - krajinnoekologické meliorácie

4210610 agropodnikanie - krajinnoekologické meliorácie - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210610 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - agroturistika

4210611 agropodnikanie - agroturistika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210611 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - produkcia potravín

4210612 agropodnikanie - produkcia potravín - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210612 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo

4210613 agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210613 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - chovateľstvo hospodárskych zvierat

4210614 agropodnikanie - chovateľstvo hospodárskych zvierat - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210614 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - plemenárstvo

4210615 agropodnikanie - plemenárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210615 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

4210617 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210617 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - kynológia

4210618 agropodnikanie - kynológia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210618 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie

4210700 agropodnikanie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie -reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat

4210701 agropodnikanie -reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210701 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie -hygiena potravín živočíšneho pôvodu

4210702 agropodnikanie -hygiena potravín živočíšneho pôvodu - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210702 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - chov koní

4210703 agropodnikanie - chov koní - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210703 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - poľnohospodárska prevádzka

4210M01 agropodnikanie - poľnohospodárska prevádzka - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210M01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - podnikanie a služby na vidieku

4210M03 agropodnikanie - podnikanie a služby na vidieku - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210M03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - mechanizácia poľnohospodárskej výroby

4210M05 agropodnikanie - mechanizácia poľnohospodárskej výroby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210M05 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - ekologické poľnohospodárstvo

4210M06 agropodnikanie - ekologické poľnohospodárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210M06 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - hydinárstvo

4210M07 agropodnikanie - hydinárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210M07 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - krajinnoekologické meliorácie

4210M10 agropodnikanie - krajinnoekologické meliorácie - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210M10 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - produkcia potravín

4210M12 agropodnikanie - produkcia potravín - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210M12 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - plemenárstvo

4210M15 agropodnikanie - plemenárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210M15 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie

4210N00 agropodnikanie - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - poľnohospodárska prevádzka

4210N01 agropodnikanie - poľnohospodárska prevádzka - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210N01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - poľnohospodárske služby

4210N02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210N02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - podnikanie a služby na vidieku

4210N03 agropodnikanie - podnikanie a služby na vidieku - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210N03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - farmárstvo

4210N04 agropodnikanie - farmárstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210N04 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - mechanizácia poľnohospodárskej výroby

4210N05 agropodnikanie - mechanizácia poľnohospodárskej výroby - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210N05 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - ekologické poľnohospodárstvo

4210N06 agropodnikanie - ekologické poľnohospodárstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210N06 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - hydinárstvo

4210N07 agropodnikanie - hydinárstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210N07 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - poľnohospodársky manažment

4210N08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210N08 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - krajinnoekologické meliorácie

4210N10 agropodnikanie - krajinnoekologické meliorácie - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210N10 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - agroturistika

4210N11 agropodnikanie - agroturistika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210N11 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - produkcia potravín

4210N12 agropodnikanie - produkcia potravín - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210N12 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo

4210N13 agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210N13 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - chovateľstvo hospodárskych zvierat

4210N14 agropodnikanie - chovateľstvo hospodárskych zvierat - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210N14 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - plemenárstvo

4210N15 agropodnikanie - plemenárstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210N15 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

4210N17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210N17 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - kynológia

4210N18 agropodnikanie - kynológia - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210N18 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie

4210Q00 agropodnikanie - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210Q00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie -reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat

4210Q01 agropodnikanie -reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210Q01 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie -hygiena potravín živočíšneho pôvodu

4210Q02 agropodnikanie -hygiena potravín živočíšneho pôvodu - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4210Q02 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore agropodnikanie - chov koní

4210Q03 agropodnikanie - chov koní - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4210Q03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo a chovateľstvo

4213600 pestovateľstvo a chovateľstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4213600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo a chovateľstvo-poľnohospodárska prevádzka

4213601 pestovateľstvo a chovateľstvo-poľnohospodárska prevádzka - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4213601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo a chovateľstvo-poľnohospodárske služby

4213602 pestovateľstvo a chovateľstvo-poľnohospodárske služby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4213602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo a chovateľstvo-dievčenské poľnohosp.povolania

4213603 pestovateľstvo a chovateľstvo-dievčenské poľnohosp.povolania - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4213603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo a chovateľstvo-farmárstvo

4213604 pestovateľstvo a chovateľstvo-farmárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4213604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo a chovateľstvo-ekologické poľnohospodárstvo

4213605 pestovateľstvo a chovateľstvo-ekologické poľnohospodárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4213605 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo a chovateľstvo

4213M00 pestovateľstvo a chovateľstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4213M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo a chovateľstvo - poľnohospodárska prevádzka

4213M01 pestovateľstvo a chovateľstvo - poľnohospodárska prevádzka - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4213M01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo a chovateľstvo - poľnohospodárske služby

4213M02 pestovateľstvo a chovateľstvo - poľnohospodárske služby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4213M02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo a chovateľstvo - dievčenské poľnohospodárske povolania

4213M03 pestovateľstvo a chovateľstvo - dievčenské poľnohospodárske povolania - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4213M03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo a chovateľstvo - farmárstvo

4213M04 pestovateľstvo a chovateľstvo - farmárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4213M04 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľstvo a chovateľstvo - ekologické poľnohospodárstvo

4213M05 pestovateľstvo a chovateľstvo - ekologické poľnohospodárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4213M05 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore rybárstvo

4215600 rybárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4215600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore rybárstvo

4215N00 rybárstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4215N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hydinárstvo

4216600 hydinárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4216600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hydinárstvo

4216M00 hydinárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4216M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľsko-chovateľský

4230600 pestovateľsko-chovateľský - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4230600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pestovateľsko - chovateľský

4230M00 pestovateľsko - chovateľský - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4230M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľstvo

4232600 chovateľstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4232600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľstvo-prevádzka v živočíšnej výrobe

4232601 chovateľstvo-prevádzka v živočíšnej výrobe - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4232601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľstvo-zootechnické služby

4232602 chovateľstvo-zootechnické služby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4232602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľstvo-agrochemická kontrola

4232603 chovateľstvo-agrochemická kontrola - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4232603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľstvo - biotechnológia

4232604 chovateľstvo - biotechnológia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4232604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľstvo-plemenárstvo

4232605 chovateľstvo-plemenárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4232605 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľstvo

4232M00 chovateľstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4232M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľstvo - prevádzka v živočíšnej výrobe

4232M01 chovateľstvo - prevádzka v živočíšnej výrobe - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4232M01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľstvo - zootechnické služby

4232M02 chovateľstvo - zootechnické služby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4232M02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľstvo - agrochemická kontrola

4232M03 chovateľstvo - agrochemická kontrola - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4232M03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľstvo - biotechnológia

4232M04 chovateľstvo - biotechnológia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4232M04 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľstvo - plemenárstvo

4232M05 chovateľstvo - plemenárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4232M05 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva

4243600 mechanizácia pôdohospodárstva - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva-mechaniz.poľnohospod.výroby

4243601 mechanizácia pôdohospodárstva-mechaniz.poľnohospod.výroby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - opravárenstvo

4243602 mechanizácia pôdohospodárstva - opravárenstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku

4243603 mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva

4243M00 mechanizácia pôdohospodárstva - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4243M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - mechanizácia poľnohospodárskej výroby

4243M01 mechanizácia pôdohospodárstva - mechanizácia poľnohospodárskej výroby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243M01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - opravárenstvo

4243M02 mechanizácia pôdohospodárstva - opravárenstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243M02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku

4243M03 mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4243M03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva

4243N00 mechanizácia pôdohospodárstva - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4243N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - mechanizácia poľnohospodárskej výroby

4243N01 mechanizácia pôdohospodárstva - mechanizácia poľnohospodárskej výroby - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243N01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - opravárenstvo

4243N02 mechanizácia pôdohospodárstva - opravárenstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243N02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku

4243N03 mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4243N03 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo

4320700 všeobecné veterinárske lekárstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4320700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo - náuka o živočíchoch /Bc/

4320703 všeobecné veterinárske lekárstvo - náuka o živočíchoch /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4320703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo

4320R00 všeobecné veterinárske lekárstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4320R00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárstvo

4330600 veterinárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4330600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárstvo - veterinárno-asanačné služby

4330601 veterinárstvo - veterinárno-asanačné služby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4330601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárstvo - hygienická a laboratórna služba

4330602 veterinárstvo - hygienická a laboratórna služba - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4330602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárstvo - starostlivosť o hospodárske zvieratá

4330604 veterinárstvo - starostlivosť o hospodárske zvieratá - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4330604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárstvo - starostlivosť o cudzokrajné zvieratá

4330605 veterinárstvo - starostlivosť o cudzokrajné zvieratá - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4330605 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárstvo

4330M00 veterinárstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4330M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárstvo - veterinárno-asanačné služby

4330M01 veterinárstvo - veterinárno-asanačné služby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4330M01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárstvo - hygienická a laboratórna služba

4330M02 veterinárstvo - hygienická a laboratórna služba - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4330M02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárstvo - starostlivosť o hospodárske zvieratá

4330M04 veterinárstvo - starostlivosť o hospodárske zvieratá - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4330M04 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárstvo - starostlivosť o cudzokrajné zvieratá

4330M05 veterinárstvo - starostlivosť o cudzokrajné zvieratá - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4330M05 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena

4336600 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4336600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotn. a hygiena - chov hospodárskych zvierat

4336601 veterinárne zdravotn. a hygiena - chov hospodárskych zvierat - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4336601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba

4336602 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4336602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hyg.- chov cudzokrajných zvierat

4336603 veterinárne zdravotníctvo a hyg.- chov cudzokrajných zvierat - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4336603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov

4336604 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4336604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov

4336605 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4336605 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena

4336700 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4336700 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena

4336N00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4336N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat

4336N01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4336N01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba

4336N02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4336N02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat

4336N03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4336N03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov

4336N04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4336N04 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov

4336N05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4336N05 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena

4336Q00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4336Q00 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia /Bc/

4347700 kynológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4347700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia - kynológ /Bc/

4347703 kynológia - kynológ /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4347703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia-vzťah člov.-zvier.a jeho využ.v canisterapii a hipoterapii/Bc/

4347705 kynológia-vzťah člov.-zvier.a jeho využ.v canisterapii a hipoterapii/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4347705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kynológia - kynológ

4347R03 kynológia - kynológ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4347R03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore operátor poľnohospodárskej techniky

4503400 operátor poľnohospodárskej techniky - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4503400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore operátor poľnohospodárskej techniky

4503K00 operátor poľnohospodárskej techniky - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4503K00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore poľnohospodárstvo

4512400 poľnohospodárstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4512400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka

4553400 podnikateľ pre rozvoj vidieka - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4553400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka

4553N00 podnikateľ pre rozvoj vidieka - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4553N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľ cudzokrajných zvierat

4555400 chovateľ cudzokrajných zvierat - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4555400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore chovateľ cudzokrajných zvierat

4555K00 chovateľ cudzokrajných zvierat - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 4555K00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore podnikanie v poľnohospodárstve

4557400 podnikanie v poľnohospodárstve - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4557400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore podnikanie v poľnohospodárstve

4557401 podnikanie v poľnohospodárstve - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4557401 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore podnikanie v poľnohospodárstve

4557K00 podnikanie v poľnohospodárstve - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4557K00 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikateľ /exp./

4558400 agropodnikateľ /exp./ - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4558400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka /exp./

4558401 agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka /exp./ - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4558401 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikateľ - turistika na vidieku

4558402 agropodnikateľ - turistika na vidieku - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4558402 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikateľ-poľn.mechan.a dopr.a komun.tech.na vid./exp./

4558403 agropodnikateľ-poľn.mechan.a dopr.a komun.tech.na vid./exp./ - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4558403 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikateľ

4558K00 agropodnikateľ - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4558K00 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka

4558K01 agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4558K01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikateľ - turistika na vidieku

4558K02 agropodnikateľ - turistika na vidieku - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4558K02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore agropodnikateľ - poľnohospodárska mechanizácia a doprava a komunálna technika na vidieku

4558K03 agropodnikateľ - poľnohospodárska mechanizácia a doprava a komunálna technika na vidieku - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 4558K03 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - poľnohospodárstvo

7902542 gymnázium - poľnohospodárstvo - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902542 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - poľnohospodárstvo

7902J42 gymnázium - poľnohospodárstvo - Gymnázium (ukončené maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7902J42 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax.
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
bežná

Bežná úroveň ochoty pomáhať umožňuje podporiť iných a podať im pomocnú ruku.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Pozornosť
bežná

Bežná úroveň pozornosti umožňuje dostatočne sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Precíznosť (presnosť)
bežná

Bežná úroveň precíznosti umožňuje venovať pozornosť detailom v primeranej miere.

Predstavivosť
bežná

Bežná úroveň predstavivosti umožňuje vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy bez reálnej predlohy.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Sebaovládanie
bežná

Bežná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav v rôznych situáciách.

Spoľahlivosť
bežná

Bežná úroveň spoľahlivosti umožňuje plniť záväzky a preberať zodpovednosť.

Osobnostný typ

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Choroby vylučujúce výkon zamestnania neboli definované.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Alergické choroby kože, dýchacích ciest a spojoviek
slovník
Alergické choroby kože, dýchacích ciest a spojoviek

Tieto sú spôsobované celým radom alergénov z pracovného i mimopracovného prostredia, ktoré u vnímavých jedincov vyvolávajú rôzne príznaky. Kožné alergické ochorenia sa prejavujú ohraničenými začervenanými ložiskami alebo ekzémami. Alergické ochorenia dýchacích ciest sú sprevádzané kýchaním, nádchou, pocitom nepriechodnosti nosa, pocitom nedostatku vzduchu, pískaním na prieduškách až rozvojom bronchiálnej astmy. Pre alergické ochorenia spojiviek je typické pálenie a svrbenie očí, slzenie alebo pocit suchých očí. Pre ľudí trpiacimi touto skupinou ochorení sú nevhodné práce v prostredí s výskytom chemických alergizujúcich alebo dráždivých látok (napr. v chemickom priemysle, stavebníctve, strojárstve).

Podľa druhu a charakteru choroby nie sú vhodné zamestnanias výskytom dráždivých a agresívnych chemických látok (kyseliny, lúhy). Medzi chronické závažné kožné alergické choroby patrí aj alergická kontaktná dermatitída alebo kontaktný ekzém. Zistenie tejto chorobyabsolútne vylučuje vykonávanie prác, pri ktorých by bol zamestnanec vystavený vplyvu ofenzívnych alergénov (látok najčastejšie spôsobujúcich alergickú kožnú reakciu), napr.: niklu; epoxidovým živiciam; latexu, resp. gume; formaldehydu. Iné alergické choroby a prejavy (napr. alergická rinitída – alergická nádcha; priedušková astma) sú absolútnou kontraindikáciou (vylučujú vykonávanie) prác , pri ktorých by bol zamestnanec vystavený vplyvu uvedených ofenzívnych alergénov, pretože alergické prejavy sa majú tendenciu u alergika postupne rozširovať na ďalšie orgány (ako následok pôsobenia ďalších nových alergénov z pracovného prostredia).

O vylúčení spôsobilosti vykonávať konkrétne práce rozhodne individuálne posudzujúci lekár, a to na základe priebehu choroby, druhu a miery rizikových faktorov práce (podľa posudkov o riziku a hodnotenia pracovnou zdravotnou službou) a na základe komplexného posúdenia ich možných konkrétnych negatívnych vplyvov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: H10; H13; J30; J45; J46; L23.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Výskyt alergických prejavov v minulosti
slovník
Výskyt alergických prejavov v minulosti

Výskyt alergických prejavov v minulosti u konkrétnej osoby predstavuje dokázaný výskyt alergického ochorenia (najčastejšie kože; dýchacích ciest; spojoviek), ktoré vzniklo na základe precitlivenosti na jeden alebo viacero alergénov (látok vyvolávajúcich u precitliveného jedinca chorobné alergické reakcie).

Pre ľudí s pozitívnou alergickou anamnézou sú nevhodné práce v prostredí s výskytom ofenzívnych alergénov, ktoré u nich spúšťajú alergickú reakciu. Podpornou informáciou je aj výskyt alergie u pokrvných rodinných príslušníkov.

Na základe posudkov o výskyte alergénov v pracovnom prostredí (pracovná zdravotná služba) vyšetrujúci lekár individuálne posudzuje vylúčenie zaradenia vyšetrovaného jedinca do pracovného prostredia s výskytom alergénov, resp. alergických chorobných prejavov u zamestnancov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: R20; L20; L23; J45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Chronické choroby dýchacích ciest a pľúc s ťažšou poruchou funkcie
slovník
Chronické choroby dýchacích ciest a pľúc s ťažšou poruchou funkcie

Patria sem vleklé zápaly hrtanu a hlasiviek (laryngitída); nedovieravosť hlasiviek; uzlíky na hlasivkách s ťažkou poruchou funkcie; vleklé zápaly priedušiek, priedušnice a pľúc, vrátane zápalov alergického pôvodu s ťažkou poruchou funkcie (sprievodnými príznakmi sú najmä dýchavica už po malej námahe alebo aj v pokoji, modranie pier a slizníc) následkom nedostatočnej funkcie pľúc. K tomu môže viesť aj významnejšia deformácia hrudníka.

Pri týchto chorobáchnie je možné vykonávať práce, pri ktorých je zamestnanec vystavený napr. prachu, dymom alebo chemickým výparom. Ide napr. o prácu chemikov, brusičov, pekárov, stavbárov, baníkov, robotníkov v kameňolomoch, zdravotníkov. Tieto práce sú spojené s rizikom negatívneho pôsobenia na dýchacie cesty, pričom vyžadujú neprimerane zvýšený celkový energetický výdaj (fyzicky a tepelne náročné práce).

O miere obmedzenia rozhoduje vyšetrujúci lekár klinického pracovného lekárstva na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce na organizmus vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
J37; J42; J43; J44; J45; J68.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Chronické choroby dýchacích ciest s poruchou funkcie, vrátane alergických chorôb a ťažších, funkčne významných deformácií hrudníka
slovník
Chronické choroby dýchacích ciest s poruchou funkcie, vrátane alergických chorôb a ťažších, funkčne významných deformácií hrudníka

Patria sem vleklé zápaly horných ciest dýchacích (vleklé zápaly ústnej sliznice, nosa, prínosových dutín, hltanu, hrtanu a hlasiviek); vleklé zápaly priedušiek, priedušnice a pľúc, vrátane zápalov alergického pôvodu s ľahšou poruchou funkcie alebo významnejšie deformácie hrudníka (napr. skolióza hrudnej chrbtice).

O čiastočnom obmedzení vykonávať práce, pri ktorých je zamestnanec vystavený napr. prachu, dymom, chemickým výparom,rozhoduje vyšetrujúci posudzujúci lekár aj na základe výsledkov zdravotného posúdenia negatívnych vplyvov práce a pracovného prostredia pracovnou zdravotnou službou. Sú to napr. práce chemikov, brusičov, pekárov, práce s hydinou, stavbárov, baníkov, robotníkov v kameňolomoch, zdravotníkov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:J30; J31; J32; J37; J38; J40; J43; J44; J45; J93; R94.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné choroby dýchacích ciest a pľúc
slovník
Prognosticky závažné choroby dýchacích ciest a pľúc

Sú to choroby, ako napr. priedušková astma slabo reagujúca na príslušnú liečbu; obštrukčná choroba pľúc s komplikáciami; pľúcny emfyzém; pľúcna fibróza; nádorové choroby pľúc a pohrudnice.

O obmedzení spôsobilosti rozhoduje individuálne posudzujúci lekár, a to na základe priebehu choroby, druhu a miery rizikových faktorov práce(podľa posudkov o riziku a hodnotenia pracovnou zdravotnou službou) a na základe komplexného posúdenia ich možných konkrétnych negatívnych vplyvov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:J43; J44; J45; J60; J62; J63; J64; J66; J67; J68; J69.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Imunitná nedostatočnosť
slovník
Imunitná nedostatočnosť

Je to stav spojený so zníženou funkciou imunitného systému a zníženou odolnosťou voči infekciám. Môže byť primárny alebo sekundárny dôsledkom rôznych chorôb, postihujúcich biele krvinky, resp. vyvolaných liečbou (napr. liečba kortikoidmi, cytostatická liečba nádorov). V závislosti od závažnosti ochorenia môže viesť k obmedzeniu pracovnej schopnosti. Obzvlášť kontraindikovaná (vylučujúca) je práca v infekčnom prostredí.

Vyžaduje si individuálne posúdenie obmedzenia spôsobilosti vyšetrovaného zamestnanca vykonávať konkrétnu prácu imunológom, ako aj lekárom oboznámeným s aktuálnym vplyvom práce a pracovného prostredia na jeho zdravie.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
D70-D72; D80-D82; D84; R76.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obehovej sústavy s funkčným obmedzením
slovník
Choroby obehovej sústavy s funkčným obmedzením

Zahŕňajú rôzne choroby srdca (napr. ischemická choroba srdca, kardiomyopatia a pod.), ktoré vedú k srdcovému zlyhaniu. Prejavujú sa sťaženým dýchaním (dýchavicou), ktorá sa najprv zhoršuje pri fyzickej námahe a časom vzniká aj v pokoji (funkčné štádiá I – IV), ďalej opuchmi dolných končatín až celého tela. Postupne sa znižuje fyzická aktivita a výkonnosť, ktorá je obmedzená dýchavicou.

V závislosti od funkčného stavu srdca, posúdeného lekárom – špecialistom (kardiológ, internista), dochádza postupne k čiastočnému alebo až úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti a nemožnosti vykonávať fyzicky náročnejšie povolania.Pri funkčnej triede IV sú nevhodné práce spojené s nadmernou fyzickou záťažou, napr. sa neodporúča vedenie motorových vozidiel, rovnako ako aj práce spojené s nadmernou psychickou záťažou.

O miere obmedzenia rozhoduje vyšetrujúci lekár klinického pracovného lekárstva na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce na organizmus chorého zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:I20; I25; I42; I50.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
slovník
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu

Ide o vleklé choroby postihujúce kosti, svaly, šľachy a ich úpony a zhyby, ktoré zapríčiňujú obmedzenie pohyblivosti a svalovej sily. Patria sem napr. zápalové choroby zhybov (artritídy), infekčného, reumatického, psoriatického a iného pôvodu; ďalej degeneratívne choroby zhybov, ako sú napr. artrózy kolenného alebo bedrového zhybu (gonartróza alebo koxartróza); celkové choroby spojivového tkaniva (napr. lupus erythematodes, polyarteritis nodosa, dermatomyozitída); choroby chrbtice (napr. osteochondróza, spondylóza, spondyartróza); choroby šliach (entezopatie).

Patria sem aj neskoré následky poranení pohybového aparátu. Sú to poúrazové stavy pohybového systému, po stabilizácii stavu liečbou (vrátane rehabilitačnej liečby), predovšetkým dlhodobo obmedzujúce pohyb v rámci výkonu práce (poruchou funkcie alebo bolesťou) a tým aj spôsobilosť vykonávať prácu vyžadujúcu si potrebnú pohyblivosť príslušnej časti pohybového aparátu, či potrebnú svalovú silu.Môže ísť o práce nielen so zvýšenými nárokmi na celkovú fyzickú zdatnosť, ale aj o práce so zvýšenými nárokmi na fyzickú výkonnosť jednotlivých častí pohybového aparátu, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie danej konkrétnej práce.

Posúdenie individuálnej spôsobilosti závisí aj od kategorizácie práce (napr. miera pôsobenia ukazovateľov fyzickej záťaže nesmie prekročiť hodnoty stanovené príslušnou legislatívou pre 2. kategóriu fyzickej záťaže celkovo alebo pre jednotlivé časti pohybového aparátu). Pri prácach s výskytom faktorov vyššej fyzickej záťaže (celkovej a/alebo len časti pohybového aparátu) u zamestnancov s chorobami pohybového systému obmedzujúcimi pohyblivosť a svalovú silu, o spôsobilosti dlhodobo vykonávať danú konkrétnu prácu rozhoduje výhradne vyšetrujúci lekár pracovnej zdravotnej služby. Realizuje sa to na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe konkrétneho zdravotného posúdenia práce a pracovného prostredia (nárokov konkrétnej práce na narušený zdravotný potenciál zamestnanca).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:M05-M14; M15-M19; M30-M36; M40-M43; M45-M54; M60-M68; M70; M76-M77; M95-M99; T90-T93; Z57; R62.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Chronické prognosticky nepriaznivé choroby pečene
slovník
Chronické prognosticky nepriaznivé choroby pečene

Patria sem vleklé choroby pečene zápalového alebo toxického pôvodu; vleklé choroby podžalúdkovej žľazy (pankreasu). Objavujú sa niekedy ako následok akútnych chorôb. Prejavujú sa hlavne zažívacími ťažkosťami, ale môžu prebiehať aj bez výraznejších príznakov (napr. chronická hepatitída), opakovanými vzplanutiami chorobného procesu až k prejavom orgánovej nedostatočnosti.

Obmedzenie spôsobilosti prichádza do úvahy pri prácach s nadmernou fyzickou záťažou, prácach narušujúcich biorytmus a neumožňujúcich pravidelné predpísané diétne stravovanie sa. Ide napr. o práce, pri ktorých je zamestnanec vystavený pôsobeniu látok s hepatotoxickým účinkom a tieto sú úplne vylúčené.

O obmedzení spôsobilosti vykonávať konkrétne práce rozhodne individuálne posudzujúci lekár na základe priebehu choroby, druhu a miery rizikových faktorov práce
(podľa posudkov o riziku a hodnotenia pracovnou zdravotnou službou) a na základe komplexného posúdenia ich možných konkrétnych negatívnych vplyvov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: K73; K74; K75.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné chronické choroby kože a spojoviek
slovník
Závažné chronické choroby kože a spojoviek

Patria sem závažné chronické ochorenia kože, napr.: hnisavé infekcie kože (pyodermie); dermatomykóza; ekzém; psoriáza; seboroická dermatitída; svetelné dermatózy (napr. pri pôsobení fotodynamických látok, ako sú dechtové preparáty). Ďalej sú to choroby spojoviek (vleklé zápaly spojoviek zhoršujúce sa pôsobením napr. dráždivých plynov; chemických látok - organických rozpúšťadiel a iných; prašného prostredia; chladu).

Podľa druhu a charakteru choroby nie sú vhodné zamestnania s výskytom dráždivých a agresívnych chemických látok (kyseliny, lúhy). Medzi chronické závažné kožné alergické choroby patrí aj alergická kontaktná dermatitída alebo kontaktný ekzém. Zistenie tejto choroby absolútne vylučuje vykonávanie prác , pri ktorých by bol zamestnanec vystavený vplyvu ofenzívnych alergénov (látok spôsobujúcich alergickú kožnú reakciu), napr.: niklu; epoxidovým živiciam; latexu, resp. gume; formaldehydu. Zhoršujúcim faktorom môže byť vystavenie zamestnanca vplyvu nadmerného množstva prachu; ionizujúceho alebo ultrafialového žiarenia; olejov; rôznych chemických látok alebo nosenie nevhodných ochranných pracovných pomôcok (prilby, respirátory, gumové rukavice, okuliare).

Posúdenie pracovnej spôsobilosti je individuálne a v prípade prítomnosti rizikových faktorov práce a/alebo prejavov vleklej kožnej choroby alebo choroby spojoviek sa vždy (po vyšetrení dermatológom alebo oftalmológom) vykonáva komplexne lekárom klinického pracovného lekárstva pracovnej zdravotnej služby (ide o posúdenie klinického nálezu alergických prejavov a zdravotné hodnotenie vykonávanej práce a pracovného prostredia).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: C43; L20; L23; L24; L25; L48.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závrat akéhokoľvek pôvodu
slovník
Závrat akéhokoľvek pôvodu

Je vnímaný ako pocit pohybu okolitého priestoru alebo vlastného tela, zvyčajne sa prejavuje občasným alebo trvalým pocitom točenia hlavy, ktorý je sprevádzaný žalúdočnou nevoľnosťou až vracaním; poruchou chôdze a rovnováhy; poruchou sluchu; prípadne ďalšími celkovými príznakmi (bledosť, potenie, pocit straty priestorovej orientácie a pod.). Závrat je často spojený so závažnými ochoreniami.

Ľudia trpiaci závratmi sú dočasne alebo trvalo nespôsobilí vykonávať práce vo výškach; pri strojoch; fyzicky namáhavé práce; nesmú pracovať ako vodiči dopravných prostriedkov; v prostredí s organickými rozpúšťadlami a pod.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
R26; R27; R42.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 2. štvrťrok 2021 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Slovenská republika
Mzda od: 1030 €
Medián: 1202 €
Mzda do: 1453 €
5 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Stanovovanie technologických postupov živočíšnej výroby, spôsobov chovu hospodárskych zvierat a prác v živočíšnej výrobe.
Spracovávanie podkladov pre plány výživy hospodárskych zvierat, zooveterinárne opatrenia a plány obratu stáda.
Koordinácia živočíšnej a rastlinnej výroby.
Selekcia v chovoch hospodárskych zvierat.
Riadenie a organizácia plemenárskych prác.
Poradenská, konzultačná a metodická činnosť na úseku živočíšnej výroby a biologických služieb.
Zabezpečovanie prípravy a priebehu živočíšnej výroby v špecializovaných prevádzkach.
Riadenie inseminácie (umelé oplodnenie) v chove hospodárskych zvierat.
Organizácia a zabezpečovanie kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat.
Organizácia a riadenie výcviku a tréningu dostihových koní.
Riadenie zootechnických prác pri chove laboratórnych zvierat.
Riadenie reprodukcie hospodárskych zvierat v rámci veľkého organizačného celku.
Spracovávanie výrobných plánov živočíšnej výroby.
Riadenie a organizácia plemenárskych prác.
Poradenská, konzultačná a metodická činnosť na úseku živočíšnej výroby a biologických služieb.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Celková fyzická záťaž
čiastočná

Fyzická práca, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty energetického výdaja a srdcovej frekvencie pre danú vekovú kategóriu.

Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Záťaž biologickými faktormi
čiastočná

Vystavenie/expozícia biologickým faktorom skupiny 2 alebo 3, ak sa infekcie nimi spôsobené za bežných podmienok nešíria vzduchom.

Záťaž prachom
čiastočná

Hodnoty prachu v pracovnom prostredí sú zvýšené, neprekračujú však najvyššie prípustný expozičný limit.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko úrazu
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.)
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)
6 Klasifikácie
ISCO-08
3142 Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08
3142003 Technik v živočíšnej výrobe
ESCO
Pre dané zamestnanie nie je evidované vhodné povolanie v rámci klasifikácie ESCO.
Sekcia SK NACE Rev. 2
A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Táto sekcia zahŕňa využívanie rastlinných a živočíšnych prírodných zdrojov. Sekciu tvoria činnosti ako pestovanie plodín, chov a kŕmenie zvierat, ťažba dreva a využívanie ostatných rastlín a zvierat na farmách alebo v miestach ich prirodzeného výskytu.

Divízia SK NACE Rev. 2
01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Táto divízia zahŕňa dve základné činnosti a to, produkciu rastlinných produktov a živočíšnych produktov, je doplnená tiež o formy organického poľnohospodárstva, ako aj pestovanie geneticky modifikovaných plodín a chov geneticky modifikovaných zvierat. Táto divízia zahŕňa pestovanie plodín na otvorených poliach rovnako aj v skleníkoch.

Táto divízia tiež zahŕňa pomocné služby pre poľnohospodárstvo, rovnako ako poľovníctvo, odchyt zveri a súvisiace činnosti.

Táto divízia tiež zahŕňa pomocné služby pre poľnohospodárstvo, rovnako ako poľovníctvo, odchyt zveri a súvisiace činnosti.

Skupina 01.5 (Zmiešané hospodárstvo) porušuje bežné princípy pre identifikáciu hlavnej činnosti. Pripúšťa, že mnohé poľnohospodárske firmy primerane udržali v rovnováhe rastlinnú a živočíšnu výrobu a že by bolo subjektívne klasifikovať ich v jednej alebo v druhej kategórii.

Poľnohospodárske činnosti vylučujú akékoľvek spracovanie poľnohospodárskych produktov (klasifikovaných v divízii 10 a 11 (Výroba potravín a nápojov) a divízii 12 (Výroba tabakových výrobkov)), okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na prípravu pre primárne trhy. V tejto divízii je zahrnutá i úprava výrobkov pre primárne trhy.

Táto divízia vylučuje stavebné práce (napr. poľnohospodárske terasovanie pôdy, kanalizáciu, prípravu ryžových polí atď.) klasifikované v sekcii F (Stavebníctvo) a nákupcov a družstevné asociácie zapojené do marketingu farmárskych produktov klasifikované v sekcii G. Rovnako je vylúčená krajinná starostlivosť a údržba, ktorá je klasifikovaná v triede 81.30.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 5
ISCED
neuvedený
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie