Poslať priateľovi

Štátna správa

Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb pre zamestnávateľa

Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb pre zamestnávateľa vykonáva samostatné odborné činnosti verejných služieb zamestnanosti. Poskytuje poradenstvo pre zamestnávateľov a spolupracuje pri výbere vhodného zamestnanca na obsadenie voľného pracovného miesta.

Alternatívne názvy

  • Odborný zamestnanec informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb
  • Samostatný zamestnanec informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb
  • Zamestnanec informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

    Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nie sú evidované.
1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj

6218T00 verejná správa a regionálny rozvoj - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - verejná správa

6218T06 verejná správa a regionálny rozvoj - verejná správa - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj-teritoriálne štúdiá

6218T12 verejná správa a regionálny rozvoj-teritoriálne štúdiá - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ver.spr. a reg.rozvoj-region.rozvoj a politiky Európskej únie

6218T16 ver.spr. a reg.rozvoj-region.rozvoj a politiky Európskej únie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ver.spr. a reg.rozvoj-rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

6218T18 ver.spr. a reg.rozvoj-rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ver.spr.a reg.roz.-ekonomika a manažment verejnej správy

6218T21 ver.spr.a reg.roz.-ekonomika a manažment verejnej správy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj

6218V00 verejná správa a regionálny rozvoj - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore verejná správa a region. rozvoj - integrovaný rozvoj vidieka

6218V01 verejná správa a region. rozvoj - integrovaný rozvoj vidieka - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ver.správa a reg.roz.-priestorová a regionálna ekonómia

6218V23 ver.správa a reg.roz.-priestorová a regionálna ekonómia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo-ľudské zdroje a sociálny manažment

6230R07 národné hospodárstvo-ľudské zdroje a sociálny manažment - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore národné hospodárstvo-sociálny rozvoj a sociálna politika

6230T05 národné hospodárstvo-sociálny rozvoj a sociálna politika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby-ekonomika verejného sektora

6252T05 verejná ekonomika a služby-ekonomika verejného sektora - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ľudské zdroje a personálny manažment

6279R00 ľudské zdroje a personálny manažment - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ľudské zdroje a personálny manažment

6279T00 ľudské zdroje a personálny manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná politika a verejná správa

6709T00 verejná politika a verejná správa - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná politika a verejná správa - verejná politika

6709T02 verejná politika a verejná správa - verejná politika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná politika a verejná správa - verejná správa

6709T03 verejná politika a verejná správa - verejná správa - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná politika a verejná správa - európska verejná správa

6709T05 verejná politika a verejná správa - európska verejná správa - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekl.a tlm.-angl.jaz. pre európ.inštitúcie a ekonomiku

7330R83 prekl.a tlm.-angl.jaz. pre európ.inštitúcie a ekonomiku - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

7501T08 pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia - sociálna a pracovná psychológia

7701T06 psychológia - sociálna a pracovná psychológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

7761T00 sociálna práca - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - misijná a charitatívna práca

7761T01 sociálna práca - misijná a charitatívna práca - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - aplikovaná sociálna práca

7761T13 sociálna práca - aplikovaná sociálna práca - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - riadenie a organizácia sociálnych služieb

7761T15 sociálna práca - riadenie a organizácia sociálnych služieb - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore soc.pr.-sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby

7761T18 soc.pr.-sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca so zameraním na rodinu

7761T28 sociálna práca - sociálna práca so zameraním na rodinu - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - poradenstvo a sociálna komunikácia

7761T32 sociálna práca - poradenstvo a sociálna komunikácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálne služby a poradenstvo

7763T00 sociálne služby a poradenstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - etika - sociálna práca

6131808 etika - etika - sociálna práca - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - etika-sociálna práca

6131T08 etika - etika-sociálna práca - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131T08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verej.správa a region.rozvoj-európske rozvojové programy/Bc/

6218702 verej.správa a region.rozvoj-európske rozvojové programy/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj

6218800 verejná správa a regionálny rozvoj - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a region.rozvoj-európske rozvojové programy

6218802 verejná správa a region.rozvoj-európske rozvojové programy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj-regionálny rozvoj

6218803 verejná správa a regionálny rozvoj-regionálny rozvoj - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ver.spr.a reg.rozvoj-manažm.rozvoja vid.krajiny a vid.turiz.

6218804 ver.spr.a reg.rozvoj-manažm.rozvoja vid.krajiny a vid.turiz. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - verejná správa

6218806 verejná správa a regionálny rozvoj - verejná správa - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - teritoriálne štúdiá

6218812 verejná správa a regionálny rozvoj - teritoriálne štúdiá - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218812 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - regionálny rozvoj a politiky Európskej únie

6218816 verejná správa a regionálny rozvoj - regionálny rozvoj a politiky Európskej únie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218816 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

6218818 verejná správa a regionálny rozvoj - rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218818 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - ekonomika a manažment verejnej správy

6218821 verejná správa a regionálny rozvoj - ekonomika a manažment verejnej správy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218821 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj

6218900 verejná správa a regionálny rozvoj - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore verejná správa a region. rozvoj - integrovaný rozvoj vidieka

6218901 verejná správa a region. rozvoj - integrovaný rozvoj vidieka - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218901 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore verejná správa a region.rozvoj-európske rozvojové programy

6218902 verejná správa a region.rozvoj-európske rozvojové programy - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218902 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj-regionálny rozvoj

6218903 verejná správa a regionálny rozvoj-regionálny rozvoj - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218903 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - priestorová a regionálna ekonómia

6218923 verejná správa a regionálny rozvoj - priestorová a regionálna ekonómia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218923 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verej.správa a region.rozvoj-európske rozvojové programy

6218R02 verej.správa a region.rozvoj-európske rozvojové programy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218R02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - európske rozvojové programy

6218T02 verejná správa a regionálny rozvoj - európske rozvojové programy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj-regionálny rozvoj

6218T03 verejná správa a regionálny rozvoj-regionálny rozvoj - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ver.spr.a reg.rozvoj-manažm.rozvoja vid.krajiny a vid.turiz.

6218T04 ver.spr.a reg.rozvoj-manažm.rozvoja vid.krajiny a vid.turiz. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - európske rozvojové programy

6218V02 verejná správa a regionálny rozvoj - európske rozvojové programy - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218V02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - regionálny rozvoj

6218V03 verejná správa a regionálny rozvoj - regionálny rozvoj - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218V03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hosp.-ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozv./Bc/

6230706 národné hosp.-ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozv./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6230706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo-ľudské zdroje a sociálny manažment /Bc/

6230707 národné hospodárstvo-ľudské zdroje a sociálny manažment /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6230707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore národné hospodárstvo - územná verejná správa a regionálny rozvoj

6230802 národné hospodárstvo - územná verejná správa a regionálny rozvoj - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6230802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore národné hospodárstvo-sociálny rozvoj a práca

6230803 národné hospodárstvo-sociálny rozvoj a práca - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6230803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore národné hospodárstvo-sociálny rozvoj a sociálna politika

6230805 národné hospodárstvo-sociálny rozvoj a sociálna politika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6230805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hosp.-ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozv.

6230R06 národné hosp.-ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozv. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6230R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore národné hospodárstvo - územná verejná správa a regionálny rozvoj

6230T02 národné hospodárstvo - územná verejná správa a regionálny rozvoj - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6230T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore národné hospodárstvo - sociálny rozvoj a práca

6230T03 národné hospodárstvo - sociálny rozvoj a práca - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6230T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby

6252800 verejná ekonomika a služby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6252800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby - ekonomika a správa území

6252802 verejná ekonomika a služby - ekonomika a správa území - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6252802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby - ekonomika verejných služieb

6252803 verejná ekonomika a služby - ekonomika verejných služieb - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6252803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby - ekonomika zdravotníctva

6252804 verejná ekonomika a služby - ekonomika zdravotníctva - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6252804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby - ekonomika verejného sektora

6252805 verejná ekonomika a služby - ekonomika verejného sektora - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6252805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby

6252T00 verejná ekonomika a služby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6252T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby - ekonomika a správa území

6252T02 verejná ekonomika a služby - ekonomika a správa území - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6252T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby - ekonomika verejných služieb

6252T03 verejná ekonomika a služby - ekonomika verejných služieb - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6252T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby - ekonomika zdravotníctva

6252T04 verejná ekonomika a služby - ekonomika zdravotníctva - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6252T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika verejných služieb

6253800 ekonomika verejných služieb - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6253800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika verejných služieb

6253T00 ekonomika verejných služieb - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6253T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a správa

6263800 verejná ekonomika a správa - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6263800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a správa - ekonom.a manažm.verejn.služieb

6263801 verejná ekonomika a správa - ekonom.a manažm.verejn.služieb - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6263801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a správa-ekonomika a manažm. zdravotníctva

6263802 verejná ekonomika a správa-ekonomika a manažm. zdravotníctva - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6263802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a správa-ekonomika a manažm.vo vzdelávaní

6263803 verejná ekonomika a správa-ekonomika a manažm.vo vzdelávaní - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6263803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a správa-ekonomika a správa území

6263804 verejná ekonomika a správa-ekonomika a správa území - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6263804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a správa

6263T00 verejná ekonomika a správa - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6263T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a správa - ekonomika a manažment verejných služieb

6263T01 verejná ekonomika a správa - ekonomika a manažment verejných služieb - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6263T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a správa - ekonomika a manažment zdravotníctva

6263T02 verejná ekonomika a správa - ekonomika a manažment zdravotníctva - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6263T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a správa - ekonomika a manažment vo vzdelávaní

6263T03 verejná ekonomika a správa - ekonomika a manažment vo vzdelávaní - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6263T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a správa - ekonomika a správa území

6263T04 verejná ekonomika a správa - ekonomika a správa území - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6263T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ľudské zdroje a personálny manažment /Bc/

6279700 ľudské zdroje a personálny manažment /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6279700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ľudské zdroje a personálny manažment

6279800 ľudské zdroje a personálny manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6279800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku - ekonomika verejných služieb

6284822 ekonomika a manažment podniku - ekonomika verejných služieb - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6284822 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku - ekonomika verejných služieb

6284T22 ekonomika a manažment podniku - ekonomika verejných služieb - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6284T22 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment - manažment verejnej správy a regiónov

6289810 manažment - manažment verejnej správy a regiónov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6289810 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment - manažment verejnej správy a regiónov

6289T10 manažment - manažment verejnej správy a regiónov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6289T10 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa

6308800 verejná správa - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6308800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa

6308T00 verejná správa - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6308T00 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná politika a verejná správa

6709800 verejná politika a verejná správa - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6709800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná politika a verejná správa - verejná politika

6709802 verejná politika a verejná správa - verejná politika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6709802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná politika a verejná správa - verejná správa

6709803 verejná politika a verejná správa - verejná správa - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6709803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná politika a verejná správa - európska verejná správa

6709805 verejná politika a verejná správa - európska verejná správa - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6709805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná politika a verejná správa - verejná politika a verejná správa v strednej Európe

6709806 verejná politika a verejná správa - verejná politika a verejná správa v strednej Európe - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6709806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ver.p.a ver.spr.-verejná polit.a verej.správa v strednej Európe

6709T06 ver.p.a ver.spr.-verejná polit.a verej.správa v strednej Európe - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6709T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná politika a verejná správa

6709U00 verejná politika a verejná správa - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6709U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná politika a verejná správa - verejná politika

6709U02 verejná politika a verejná správa - verejná politika - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6709U02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná politika a verejná správa - verejná správa

6709U03 verejná politika a verejná správa - verejná správa - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6709U03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca /BC/

6854700 sociálna práca /BC/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6854700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

6854800 sociálna práca - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6854800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekl.a tlm.-angl.jaz. pre európ.inštitúcie a ekonomiku /Bc/

7330783 prekl.a tlm.-angl.jaz. pre európ.inštitúcie a ekonomiku /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7330783 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

7501808 pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7501808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

7501U08 pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7501U08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore psychológia - kariérové poradenstvo /Bc/

7701711 psychológia - kariérové poradenstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7701711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia - sociálna a pracovná psychológia

7701806 psychológia - sociálna a pracovná psychológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7701806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore psychológia - kariérové poradenstvo

7701R11 psychológia - kariérové poradenstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7701R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

7761800 sociálna práca - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - misijná a charitatívna práca

7761801 sociálna práca - misijná a charitatívna práca - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca so zameraním na misijnú a charitatívnu prácu

7761803 sociálna práca - sociálna práca so zameraním na misijnú a charitatívnu prácu - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna a misijná práca v rómskych komunitách

7761804 sociálna práca - sociálna a misijná práca v rómskych komunitách - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca v rómskej komunite

7761805 sociálna práca - sociálna práca v rómskej komunite - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761805 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - charitatívna a sociálna služba

7761806 sociálna práca - charitatívna a sociálna služba - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca so zameraním na poradenstvo

7761807 sociálna práca - sociálna práca so zameraním na poradenstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - náuka o rodine

7761812 sociálna práca - náuka o rodine - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761812 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - aplikovaná sociálna práca

7761813 sociálna práca - aplikovaná sociálna práca - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761813 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - riadenie a organizácia sociálnych služieb

7761815 sociálna práca - riadenie a organizácia sociálnych služieb - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761815 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby

7761818 sociálna práca - sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761818 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca so zameraním na rodinu

7761828 sociálna práca - sociálna práca so zameraním na rodinu - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761828 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - poradenstvo a sociálna komunikácia

7761832 sociálna práca - poradenstvo a sociálna komunikácia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761832 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca so zameraním na misijnú a charitatívnu prácu

7761T03 sociálna práca - sociálna práca so zameraním na misijnú a charitatívnu prácu - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna a misijná práca v rómskych komunitách

7761T04 sociálna práca - sociálna a misijná práca v rómskych komunitách - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761T04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca v rómskej komunite

7761T05 sociálna práca - sociálna práca v rómskej komunite - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761T05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - charitatívna a sociálna služba

7761T06 sociálna práca - charitatívna a sociálna služba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca so zameraním na poradenstvo

7761T07 sociálna práca - sociálna práca so zameraním na poradenstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761T07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - náuka o rodine

7761T12 sociálna práca - náuka o rodine - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761T12 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

7761U00 sociálna práca - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore soc.pr.-sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby

7761U18 soc.pr.-sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761U18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálne služby a poradenstvo

7763800 sociálne služby a poradenstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7763800 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika

6131R00 etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika-etika profesijných činností

6131R03 etika - aplikovaná etika-etika profesijných činností - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika-etika profesijných činností

6131R03 etika - aplikovaná etika-etika profesijných činností - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika

6131R04 etika - aplikovaná etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika-sociálna práca

6131R08 etika - etika-sociálna práca - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce

6131R10 etika - aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra

6131R14 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - psychológia

6131R16 etika - aplikovaná etika - psychológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - filozofia

6131R17 etika - aplikovaná etika - filozofia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - hospodárska a podnikateľská etika

6131R31 etika - hospodárska a podnikateľská etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore verejná ekonomika a služby

6252V00 verejná ekonomika a služby - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment - medzinárodný manažment

6289R12 manažment - medzinárodný manažment - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore politológia - európske štúdiá

6703R04 politológia - európske štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore politológia - euroázijské štúdiá

6703R11 politológia - euroázijské štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore politológia - európske štúdiá a politiky

6703V07 politológia - európske štúdiá a politiky - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejná polit. a verejná správa-európska verejná správa

6709R05 verejná polit. a verejná správa-európska verejná správa - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore verejná politika a verejná správa

6709V00 verejná politika a verejná správa - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore medzinárodné vzťahy - európske štúdiá

6721R03 medzinárodné vzťahy - európske štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sociálno-výchovný pracovník

7661M00 sociálno-výchovný pracovník - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore psychológia - sociálna a pracovná psychológia

7701R06 psychológia - sociálna a pracovná psychológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca

7761R00 sociálna práca - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - misijná a charitatívna práca

7761R01 sociálna práca - misijná a charitatívna práca - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - soc.práca so zamer. na rómsku komunitu

7761R19 sociálna práca - soc.práca so zamer. na rómsku komunitu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca so zameraním na rodinu

7761R28 sociálna práca - sociálna práca so zameraním na rodinu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálna práca

7761V00 sociálna práca - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore soc.pr.-sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby

7761V18 soc.pr.-sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálna práca - charitatívna a misijná práca

7761V21 sociálna práca - charitatívna a misijná práca - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálna práca - misijná, charitatívna a rozvojová činnosť

7761V22 sociálna práca - misijná, charitatívna a rozvojová činnosť - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálne služby a poradenstvo

7763R00 sociálne služby a poradenstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika /Bc/

6131700 etika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika profesijných činností /Bc/

6131701 etika - etika profesijných činností /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika profesijných činností /Bc/

6131701 etika - etika profesijných činností /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika-etika profesijných činností /Bc/

6131703 etika - aplikovaná etika-etika profesijných činností /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika-etika profesijných činností /Bc/

6131703 etika - aplikovaná etika-etika profesijných činností /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika /Bc/

6131704 etika - aplikovaná etika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika-klasické jazyky /Bc/

6131705 etika - etika-klasické jazyky /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika-estetika /Bc/

6131707 etika - etika-estetika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika-sociálna práca /Bc/

6131708 etika - etika-sociálna práca /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131708 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce

6131710 etika - aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131710 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - britské a americké štúdiá /Bc/

6131711 etika - aplikovaná etika - britské a americké štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra

6131713 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131713 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra /Bc/

6131714 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131714 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - psychológia

6131716 etika - aplikovaná etika - psychológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131716 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - filozofia

6131717 etika - aplikovaná etika - filozofia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131717 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - história

6131718 etika - aplikovaná etika - história - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - biológia

6131721 etika - aplikovaná etika - biológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131721 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - chémia

6131722 etika - aplikovaná etika - chémia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131722 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - geografia

6131723 etika - aplikovaná etika - geografia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131723 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - fyzika

6131724 etika - aplikovaná etika - fyzika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131724 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - matematika

6131725 etika - aplikovaná etika - matematika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131725 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - informatika

6131726 etika - aplikovaná etika - informatika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131726 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - hospodárska a podnikateľská etika /Bc/

6131731 etika - hospodárska a podnikateľská etika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131731 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - etické a sociálno-kultúrne štúdiá

6131735 etika - etické a sociálno-kultúrne štúdiá - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131735 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika profesijných činností

6131R01 etika - etika profesijných činností - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika profesijných činností

6131R01 etika - etika profesijných činností - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika - klasické jazyky

6131R05 etika - etika - klasické jazyky - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika - estetika

6131R07 etika - etika - estetika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - britské a americké štúdiá

6131R11 etika - aplikovaná etika - britské a americké štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra

6131R13 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - história

6131R18 etika - aplikovaná etika - história - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - biológia

6131R21 etika - aplikovaná etika - biológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - chémia

6131R22 etika - aplikovaná etika - chémia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R22 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - geografia

6131R23 etika - aplikovaná etika - geografia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R23 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - fyzika

6131R24 etika - aplikovaná etika - fyzika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R24 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - matematika

6131R25 etika - aplikovaná etika - matematika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - informatika

6131R26 etika - aplikovaná etika - informatika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R26 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etické a sociálno-kultúrne štúdiá

6131R35 etika - etické a sociálno-kultúrne štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R35 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - európske programy rozvoja vidieka

6218705 verejná správa a regionálny rozvoj - európske programy rozvoja vidieka - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6218705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - európske programy rozvoja vidieka

6218R05 verejná správa a regionálny rozvoj - európske programy rozvoja vidieka - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore verejná ekonomika a služby

6252900 verejná ekonomika a služby - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6252900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment - európska integrácia /Bc/

6289701 manažment - európska integrácia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6289701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment - medzinárodné ekonomické vzťahy /Bc/

6289704 manažment - medzinárodné ekonomické vzťahy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6289704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment - medzinárodný manažment /Bc/

6289712 manažment - medzinárodný manažment /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6289712 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment - európska integrácia

6289R01 manažment - európska integrácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6289R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment - medzinárodné ekonomické vzťahy

6289R04 manažment - medzinárodné ekonomické vzťahy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6289R04 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore verejná správa

6308600 verejná správa - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6308600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore verejná správa

6308N00 verejná správa - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6308N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sociálne služby

6358600 sociálne služby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6358600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sociálne služby

6358L00 sociálne služby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6358L00 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore politológia - európske štúdiá /Bc/

6703704 politológia - európske štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6703704 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore politológia - euroázijské štúdiá

6703711 politológia - euroázijské štúdiá - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6703711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore politológia - european studies

6703808 politológia - european studies - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6703808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore politológia - európske štúdiá

6703904 politológia - európske štúdiá - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6703904 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore politológia - európske štúdiá a politiky

6703907 politológia - európske štúdiá a politiky - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6703907 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore politológia - european studies

6703T08 politológia - european studies - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6703T08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore politológia - európske štúdiá

6703V04 politológia - európske štúdiá - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6703V04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejná polit. a verejná správa-európska verejná správa /Bc/

6709705 verejná polit. a verejná správa-európska verejná správa /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6709705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore verejná politika a verejná správa

6709900 verejná politika a verejná správa - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6709900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore medzinárodné vzťahy - európske štúdiá /Bc/

6721703 medzinárodné vzťahy - európske štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6721703 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sociálno-právna činnosť

6851600 sociálno-právna činnosť - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6851600 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálno-právna činnosť

6851700 sociálno-právna činnosť - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6851700 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sociálno-právna činnosť

6851N00 sociálno-právna činnosť - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6851N00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálno-právna činnosť

6851Q00 sociálno-právna činnosť - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6851Q00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sociálna práca

6854600 sociálna práca - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6854600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sociálna práca

6854M00 sociálna práca - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6854M00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-anglický jazyk v odbornej komunikácii /Bc/

7357714 cudzie jaz.a kul.-anglický jazyk v odbornej komunikácii /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357714 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kult.-nemecký jazyk v odbornej komunikácii /Bc/

7357716 cudzie jaz.a kult.-nemecký jazyk v odbornej komunikácii /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7357716 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kul.-anglický jazyk v odbornej komunikácii

7357R14 cudzie jaz.a kul.-anglický jazyk v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R14 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore cudzie jaz.a kult.-nemecký jazyk v odbornej komunikácii

7357R16 cudzie jaz.a kult.-nemecký jazyk v odbornej komunikácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7357R16 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sociálno-výchovný pracovník

7661600 sociálno-výchovný pracovník - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7661600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sociálno-výchovný pracovník

7661N00 sociálno-výchovný pracovník - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7661N00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore psychológia - sociálna a pracovná psychológia /Bc/

7701706 psychológia - sociálna a pracovná psychológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7701706 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca

7761700 sociálna práca - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - misijná a charitatívna práca

7761701 sociálna práca - misijná a charitatívna práca - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761701 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - sociálna a misijná práca v rómskych komunitách

7761704 sociálna práca - sociálna a misijná práca v rómskych komunitách - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761704 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - sociálna práca v rómskej komunite

7761705 sociálna práca - sociálna práca v rómskej komunite - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761705 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - charitatívna a sociálna služba

7761706 sociálna práca - charitatívna a sociálna služba - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761706 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - sociálna a misijná práca

7761708 sociálna práca - sociálna a misijná práca - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761708 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - sociálna a misijná práca s rómskou komunitou

7761709 sociálna práca - sociálna a misijná práca s rómskou komunitou - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761709 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - sociálna a misijná práca v rómskej komunite

7761710 sociálna práca - sociálna a misijná práca v rómskej komunite - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761710 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - formácia a vedenie spoločenstiev

7761711 sociálna práca - formácia a vedenie spoločenstiev - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - náuka o rodine

7761712 sociálna práca - náuka o rodine - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761712 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov

7761714 sociálna práca - sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761714 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - sociálna práca v zdravotníctve

7761716 sociálna práca - sociálna práca v zdravotníctve - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761716 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby

7761718 sociálna práca - sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu

7761719 sociálna práca - sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761719 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - rozvojová pomoc a misijná práca

7761727 sociálna práca - rozvojová pomoc a misijná práca - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761727 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - sociálna práca so zameraním na rodinu

7761728 sociálna práca - sociálna práca so zameraním na rodinu - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761728 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - sociálna práca s deťmi a mládežou

7761729 sociálna práca - sociálna práca s deťmi a mládežou - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761729 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore sociálna práca - preventívna sociálna práca

7761734 sociálna práca - preventívna sociálna práca - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761734 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálna práca

7761900 sociálna práca - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby

7761918 sociálna práca - sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761918 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálna práca - charitatívna a misijná práca

7761921 sociálna práca - charitatívna a misijná práca - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761921 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálna práca - misijná, charitatívna a rozvojová činnosť

7761922 sociálna práca - misijná, charitatívna a rozvojová činnosť - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761922 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálna práca - integratívna sociálna práca

7761924 sociálna práca - integratívna sociálna práca - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761924 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálna práca - poradenstvo a sociálna komunikácia

7761932 sociálna práca - poradenstvo a sociálna komunikácia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761932 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálna práca - charitatívna sociálna práca

7761936 sociálna práca - charitatívna sociálna práca - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7761936 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna a misijná práca v rómskych komunitách

7761R04 sociálna práca - sociálna a misijná práca v rómskych komunitách - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca v rómskej komunite

7761R05 sociálna práca - sociálna práca v rómskej komunite - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - charitatívna a sociálna služba

7761R06 sociálna práca - charitatívna a sociálna služba - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna a misijná práca

7761R08 sociálna práca - sociálna a misijná práca - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna a misijná práca s rómskou komunitou

7761R09 sociálna práca - sociálna a misijná práca s rómskou komunitou - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna a misijná práca v rómskej komunite

7761R10 sociálna práca - sociálna a misijná práca v rómskej komunite - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R10 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - formácia a vedenie spoločenstiev

7761R11 sociálna práca - formácia a vedenie spoločenstiev - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - náuka o rodine

7761R12 sociálna práca - náuka o rodine - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R12 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov

7761R14 sociálna práca - sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R14 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca v zdravotníctve

7761R16 sociálna práca - sociálna práca v zdravotníctve - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R16 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby

7761R18 sociálna práca - sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - rozvojová pomoc a misijná práca

7761R27 sociálna práca - rozvojová pomoc a misijná práca - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R27 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca s deťmi a mládežou

7761R29 sociálna práca - sociálna práca s deťmi a mládežou - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R29 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore sociálna práca - preventívna sociálna práca

7761R34 sociálna práca - preventívna sociálna práca - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761R34 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálna práca - integratívna sociálna práca

7761V24 sociálna práca - integratívna sociálna práca - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761V24 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálna práca - poradenstvo a sociálna komunikácia

7761V32 sociálna práca - poradenstvo a sociálna komunikácia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761V32 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálna práca - charitatívna sociálna práca

7761V36 sociálna práca - charitatívna sociálna práca - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7761V36 žiadna škola.