Poslať priateľovi

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Daňový špecialista

Daňový špecialista zabezpečuje správnu aplikáciu daňových zákonov, zabezpečuje a koordinuje daňové konania a jednotlivé úkony na naplnenie daňových povinností, vrátane riešenia rozporov a odstránenia pochybností u správcu dane pomocou dôkazných prostriedkov.

Alternatívne názvy

  • Tax Advisor
  • Daňový poradca

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore účtovníctvo

6209R00 účtovníctvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a audítorstvo

6209T02 účtovníctvo - účtovníctvo a audítorstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a finančný manažment

6209T05 účtovníctvo - účtovníctvo a finančný manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovn.a invest.-daňovníctvo a daňové poradenstvo

6271T03 financie, bankovn.a invest.-daňovníctvo a daňové poradenstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Ekonomické vedy

62xxRxx skupina odborov Ekonomické vedy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ekonomické vedy

62xxTxx skupina odborov Ekonomické vedy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Právne vedy

68xxRxx skupina odborov Právne vedy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Právne vedy

68xxTxx skupina odborov Právne vedy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore účtovníctvo /Bc/

6209700 účtovníctvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6209700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a hospodárska informatika /Bc/

6209704 účtovníctvo - účtovníctvo a hospodárska informatika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6209704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo

6209800 účtovníctvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6209800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a audítorstvo

6209802 účtovníctvo - účtovníctvo a audítorstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6209802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a finančné riadenie

6209803 účtovníctvo - účtovníctvo a finančné riadenie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6209803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a finančný manažment

6209805 účtovníctvo - účtovníctvo a finančný manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6209805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a hospodárska informatika

6209R04 účtovníctvo - účtovníctvo a hospodárska informatika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6209R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo

6209T00 účtovníctvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6209T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a finančné riadenie

6209T03 účtovníctvo - účtovníctvo a finančné riadenie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6209T03 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore financie, bankovníctvo a investovanie - účtovníctvo a audítorstvo

6271706 financie, bankovníctvo a investovanie - účtovníctvo a audítorstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovn.a invest.-daňovníctvo a daňové poradenstvo

6271803 financie, bankovn.a invest.-daňovníctvo a daňové poradenstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a invest.-účtovníctvo a audítorstvo

6271806 financie, bankovníctvo a invest.-účtovníctvo a audítorstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie - účtovníctvo a audítorstvo

6271R06 financie, bankovníctvo a investovanie - účtovníctvo a audítorstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6271R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie - účtovníctvo a audítorstvo

6271T06 financie, bankovníctvo a investovanie - účtovníctvo a audítorstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6271T06 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Ekonomické vedy

62xx7xx skupina odborov Ekonomické vedy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 62xx7xx žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ekonomické vedy

62xx8xx skupina odborov Ekonomické vedy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 62xx8xx už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ekonomické vedy

62xxUxx skupina odborov Ekonomické vedy - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 62xxUxx žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore daňové služby

6332700 daňové služby - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6332700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore daňové služby

6332Q00 daňové služby - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6332Q00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v skupine odborov Právne vedy

68xx7xx skupina odborov Právne vedy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 68xx7xx už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Právne vedy

68xx8xx skupina odborov Právne vedy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 68xx8xx už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v skupine odborov Právne vedy

68xxQxx skupina odborov Právne vedy - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 68xxQxx žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Právne vedy

68xxUxx skupina odborov Právne vedy - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 68xxUxx žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov (§ 5)

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania vyžaduje právnymi predpismi stanovenú odbornú prax:

aspoň 5 rokov
Podľa § 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva vydá komora fyzickej osobe, ktorá vykonávala najmenej päť rokov ekonomickú alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky činnosť asistenta daňového poradcu.
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Analytické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň analytického myslenia umožňuje vynikajúco a logicky narábať s faktami.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Asertivita
bežná

Bežná úroveň asertivity umožňuje jasne a otvorene vyjadriť svoje názory.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Sebaovládanie
bežná

Bežná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav v rôznych situáciách.

Trpezlivosť
bežná

Bežná úroveň trpezlivosti umožňuje vytrvalo, postupne dosahovať ciele a dokončovať úlohy.

Osobnostný typ

Podnikateľský typ
Opis
Podnikateľský typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú orientovaní na zisk alebo spoločenský úspech, ktorý dosahujú prostredníctvom ekonomických, organizačných alebo politických prostriedkov. Preferujú činnosti, ktoré vyžadujú vysokú mieru argumentácie, organizačných schopností, dominancie a presvedčovania ostatných ľudí. Sú úspešní v oblastiach ako je obchod, predaj alebo personálny manažment. V sociálnej oblasti sú zameraní viac na dosahovanie organizačných a ekonomických cieľov, než na ľudí samotných. Vďaka svojej komunikatívnosti sú často predurčení zastávať úlohu hovorcu alebo politicky angažovaného reprezentanta určitej záujmovej skupiny ľudí. Samých seba chápu ako vysoko asertívne a dominantné osoby, ktoré sa v určitej miere nevyhnú impulzívnemu, či menej taktnému jednaniu.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr dobrodružní, zištní, ambiciózni, argumentujúci, nezávislí, dominantní, optimistickí, spoliehajúci sa na seba samého, energickí a sebavedomí.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: obchodníci, predavači, nákupcovia, manažéri, obchodní právnici, poisťovací agenti, sudcovia, obhajcovia, štátni zástupcovia, burzoví makléri a pod.

HOBBY: obchod, čítanie ekonomických časopisov, sledovanie politických diskusií, obchodných búrz, účasť na mítingoch a stretnutiach, predávanie produktov, vedenie občianskych združení a pod.

Administratívny typ
Opis
Administratívny typ

Jedinci tohto osobnostného typu sa najlepšie cítia v jasne štruktúrovanom sociálnom prostredí, kde sú mimoriadne úspešní práve pre svoju vysokú zodpovednosť, presnosť pri práci s dátami, číslami a rôznymi informáciami, kde sa kladie dôraz na detailnosť. Nechýbajú im organizačné schopnosti, ktoré sú však schopní využiť skôr v pracovnom prostredí s jasne stanovenými úlohami, pracovnými postupmi a povinnosťami. Samých seba vnímajú ako zodpovedných a vysoko výkonných pracovníkov, ovládajúcich pomerne široké spektrum administratívno-technických a organizačných zručností, ktoré ich predurčujú k veľmi úspešnému uplatneniu v mnohých pracovných tímoch.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr zásadoví, svedomití, efektívni, vytrvalí, menej spoločenskí, so sklonom k vysokej starostlivosti, názorovo sú však konformní (prispôsobiví) s tendenciou k praktickosti.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: sekretárky, pisárky, bankoví úradníci, mzdoví účtovníci, archivári, matrikári, bezpečnostní technici, pokladníci, referenti, štatistici a pod.

HOBBY: zbieranie memoárov, organizovanie domácnosti, obchodu, hranie počítačových hier alebo hracích kariet, zbieranie rôznych predmetov, zapisovanie členských alebo rodinných údajov, písanie rodinnej histórie, čítanie časopisov o domácnosti a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné poruchy zraku
slovník
Prognosticky závažné poruchy zraku

Patria sem vrodené ale aj získané ochorenia vedúce, aj napriek liečbe, k postupnému vážnemu poškodeniu zraku (poškodenie sietnice pri cukrovke; alebo opakované odtrhnutia sietnice; niektoré formy zeleného zákalu a ďalšie).

Pri týchto ochoreniach sú niektoré zamestnania nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia. Posudzovanie spôsobilosti alebo obmedzenia vykonávania danej práce závisí od druhu a stupňa poškodenia zraku a od nárokov konkrétnej práce na požadované zrakové funkcie, napr. práca rušňovodiča; vlakového a leteckého dispečera; hodinára; jemného mechanika; kontrolóra výrobných procesov a výrobkov; práca pri obsluhe riadiacich centier; žeriavnika; viazača žeriavových bremien, vodiča stavebných a banských strojov; obsluha tlakových nádob; práca s výbušninami; vedenie motorových vozidiel nákladnej, hromadnej dopravy, vozidiel s výstražnými znameniami, trolejbusov a električiek. Dôležitým faktorom je aj možnosť negatívneho spolupôsobenia faktorov práce na zhoršení stupňa poškodenia zraku (napr. práca so zobrazovacou jednotkou viac ako polovicu pracovnej doby; práca s laserom; práca zvárača a pod.).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. s prihliadnutím na zvýšenú zrakovú záťaž pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H53; H54.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania neboli definované.
Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 2. štvrťrok 2022 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Bratislavský kraj
Mzda od: 1884 €
Medián: 2352 €
Mzda do: 3216 €
Banskobystrický kraj
Mzda od: 1936 €
Medián: 2097 €
Mzda do: 2234 €
Slovenská republika
Mzda od: 1895 €
Medián: 2167 €
Mzda do: 2509 €
5 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Koordinovanie postupu pri spracovaní daňového priznania a jeho väzby na účtovníctvo.
Poskytovanie poradenstva v daňovej oblasti.
Štúdium, praktická aplikácia a realizácia zákonných postupov pri správe daní a ich prenášanie do daňového výkazníctva.
Využívanie vhodných procesných úkonov pri komunikácii so správcom dane.
Realizácia znalostí v oblasti základných zásad a prvkov daňového riadenia, vrátane využitia riadnych i mimoriadnych opravných prostriedkov.
Sledovanie a priebežné vyhodnotenie stavu osobného daňového účtu vedeného správcom dane.
Riešenie vývoja daňových preplatkov a nedoplatkov.
Zabezpečenie riadneho a včasného platenia daní a záloh na dane s ohľadom na stanovené termínové plnenie daňových povinností, vrátane včasného dodržiavania lehôt pri jednotlivých úkonoch a doručovanie písomností.
Zabezpečenie metodických výkladov a konzultácií k problematike správneho vykonania daňových povinností a uplatňovania daňových zákonov.
Sledovanie vývojových trendov v daňovej oblasti, odhad daňového zaťaženia spoločnosti v dlhodobom časovom horizonte.
Spracovanie daňových modelov, optimalizujúcich daňové zaťaženie v krátkodobom a strednodobom časovom horizonte.
Zastupovanie spoločnosti pred správcom dane v priebehu daňového konania.
Vykazovanie všetkých skutočností, uvedených v daňovom priznaní alebo hlásení, správcovi dane všetkými dôkaznými prostriedkami.
Zabezpečenie úkonov v rámci prípravného konania, hlavne registračných povinností a úkonov spojených s ukončením činnosti.
Zabezpečenie úkonov v rámci vymeriavacieho konania, hlavne spracovanie a podanie daňového priznania alebo hlásenia, dodatočného a opravného daňového priznania alebo hlásenia v súlade so zákonnými lehotami a termínmi.
Odstránenie pochybností správcu dane v priebehu pripomienkového konania, t. j. dokladovanie a dokazovanie zvolených postupov pri výpočtoch a odvodoch daní.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
významná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž a je zaradená medzi rizikové (napr. pedagóg, pracovník v detskom domove, v ústave sociálnej starostlivosti, na psychiatrii a onkológii, letecký dispečer a i.).

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Podľa § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva vydá komora fyzickej osobe, ktorá

a) je spôsobilá na právne úkony,
b) je bezúhonná,
c) má vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerania alebo ukončenú obsahovo ucelenú časť vysokoškolského štúdia a vykonávala najmenej päť rokov ekonomickú alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky činnosť asistenta daňového poradcu,
d) zložila odbornú skúšku podľa § 6.
6 Klasifikácie
ISCO-08
2411 Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08
2411007 Daňový špecialista
ESCO
daňový špecialista/daňová špecialistka

daňový špecialista/daňová špecialistka

Sekcia SK NACE Rev. 2
M Odborné, vedecké a technické činnosti

Táto sekcia zahŕňa špecializované odborné, vedecko-technické činnosti. Tieto činnosti si vyžadujú vysoký stupeň vzdelania a poskytujú užívateľom úzko špecializované znalosti a praktické skúsenosti.

Divízia SK NACE Rev. 2
69 Právne a účtovnícke činnosti

Táto divízia pozostáva z právneho zastupovania pri presadzovaní záujmov jednej strany voči druhej strane pred súdom alebo nie pred súdom alebo pred inými súdnymi orgánmi prostredníctvom alebo pod dohľadom osôb, ktoré sú členmi advokátskej komory, ako je poradenstvo a zastupovanie v občianskych sporoch, poradenstvo a zastupovanie v trestnom konaní, poradenstvo a zastupovanie v pracovno-právnych sporoch. Zahrňuje aj vypracovanie právnych dokumentov, ako sú stanovy spoločnosti, partnerské zmluvy a podobných dokumentov súvisiacich s vytvorením spoločnosti, patentmi a autorskými právami, vypracovanie listín, vôlí a poručníctva atď. ako aj iné činnosti verejných a občiansko-právnych notárov, súdnych vykonávateľov, zmierovacích sudcov, vyšetrovateľov a arbitrov.

Patria sem aj činnosti v oblasti účtovníctva a účtovnej evidencie ako je audit účtovných záznamov, navrhovanie účtovných systémov, vypracovanie finančných výkazov a vedenie účtovných kníh .

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 6
ISCED
767

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské)

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie