Poslať priateľovi

Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Audítor

Audítor overuje individuálnu účtovú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku klienta a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. Poskytuje klientovi súvisiace služby podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku, pričom vykonáva najmä nezávislé posúdenie správnosti a vierohodnosti finančných údajov klienta. Overuje správnosť vedenia účtovníctva organizácie v súlade s osobitnými predpismi a medzinárodnými účtovnými štandardmi. Vypracováva správu o priebehu a výsledkoch auditu. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených a kontroluje dodržiavanie metodických postupov, právnych predpisov a interných noriem.

Alternatívne názvy

 • Pracovník controllingu
 • Pracovník revízneho oddelenia
 • Pracovník vnútorného auditu
 • Revízor účtov
 • Účtovník revízor
 • Kontrolór účtov
 • Audit Manager
 • Audit Officer

Požadovaný stupeň vzdelania

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a audítorstvo

6209T02 účtovníctvo - účtovníctvo a audítorstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a finančný manažment

6209T05 účtovníctvo - účtovníctvo a finančný manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore účtovníctvo

6209V00 účtovníctvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie

6271T00 financie, bankovníctvo a investovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie-bankovníctvo

6271T02 financie, bankovníctvo a investovanie-bankovníctvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovn.a invest.-daňovníctvo a daňové poradenstvo

6271T03 financie, bankovn.a invest.-daňovníctvo a daňové poradenstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie-financie

6271T04 financie, bankovníctvo a investovanie-financie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie-medzinárodné financie

6271T05 financie, bankovníctvo a investovanie-medzinárodné financie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment

6276T00 finančný manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment - medzinárodný finančný manažment

6276T02 finančný manažment - medzinárodný finančný manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment - podnikové financie

6276T05 finančný manažment - podnikové financie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment - manažment a ekonomické znalectvo

6276T06 finančný manažment - manažment a ekonomické znalectvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo

6209800 účtovníctvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6209800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a audítorstvo

6209802 účtovníctvo - účtovníctvo a audítorstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6209802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a finančné riadenie

6209803 účtovníctvo - účtovníctvo a finančné riadenie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6209803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a finančný manažment

6209805 účtovníctvo - účtovníctvo a finančný manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6209805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore účtovníctvo

6209900 účtovníctvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6209900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo

6209T00 účtovníctvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6209T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a finančné riadenie

6209T03 účtovníctvo - účtovníctvo a finančné riadenie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6209T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika poľnohospodárstva-účtovníctvo a auditorstvo

6233803 ekonomika poľnohospodárstva-účtovníctvo a auditorstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6233803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika poľnohospodárstva - účtovníctvo a audítorstvo

6233T03 ekonomika poľnohospodárstva - účtovníctvo a audítorstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6233T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomické informácie a kontrola

6237800 ekonomické informácie a kontrola - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6237800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomické informácie a kontrola

6237T00 ekonomické informácie a kontrola - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6237T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore podnikové financie

6266800 podnikové financie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6266800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore podnikové financie

6266T00 podnikové financie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6266T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore podnikové hospodárstvo

6268800 podnikové hospodárstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6268800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore podnikové hospodárstvo

6268T00 podnikové hospodárstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6268T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie

6271800 financie, bankovníctvo a investovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie-finančný manažment

6271801 financie, bankovníctvo a investovanie-finančný manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie-bankovníctvo

6271802 financie, bankovníctvo a investovanie-bankovníctvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovn.a invest.-daňovníctvo a daňové poradenstvo

6271803 financie, bankovn.a invest.-daňovníctvo a daňové poradenstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie-financie

6271804 financie, bankovníctvo a investovanie-financie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie - medzinárodné financie

6271805 financie, bankovníctvo a investovanie - medzinárodné financie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a invest.-účtovníctvo a audítorstvo

6271806 financie, bankovníctvo a invest.-účtovníctvo a audítorstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a invest.-aplikácia inf.technológií

6271807 financie, bankovníctvo a invest.-aplikácia inf.technológií - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie - finančný manažment

6271T01 financie, bankovníctvo a investovanie - finančný manažment - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6271T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie - účtovníctvo a audítorstvo

6271T06 financie, bankovníctvo a investovanie - účtovníctvo a audítorstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6271T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie - aplikácia informačných technológií

6271T07 financie, bankovníctvo a investovanie - aplikácia informačných technológií - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6271T07 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore finančný manažment podniku

6275700 finančný manažment podniku - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6275700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment podniku

6275800 finančný manažment podniku - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6275800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment podniku - finančný manažment a účtovníctvo podniku

6275801 finančný manažment podniku - finančný manažment a účtovníctvo podniku - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6275801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment podniku - podnikové financie

6275802 finančný manažment podniku - podnikové financie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6275802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment podniku

6275T00 finančný manažment podniku - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6275T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment podniku - finančný manažment a účtovníctvo podniku

6275T01 finančný manažment podniku - finančný manažment a účtovníctvo podniku - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6275T01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment podniku - podnikové financie

6275T02 finančný manažment podniku - podnikové financie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6275T02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment

6276800 finančný manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6276800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment - medzinárodný finančný manažment

6276802 finančný manažment - medzinárodný finančný manažment - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6276802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment-finančný manažment a účtovníctvo podniku

6276804 finančný manažment-finančný manažment a účtovníctvo podniku - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6276804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment - podnikové financie

6276805 finančný manažment - podnikové financie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6276805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment - manažment a ekonomické znalectvo

6276806 finančný manažment - manažment a ekonomické znalectvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6276806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment - finančný manažment a účtovníctvo podniku

6276T04 finančný manažment - finančný manažment a účtovníctvo podniku - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6276T04 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odvetvové ekonomiky a manažment

6259V00 odvetvové ekonomiky a manažment - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-finančné riadenie podniku

6284T08 ekonomika a manažment podniku-finančné riadenie podniku - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo

6835T00 právo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore národohospodárska teória a politika

6207800 národohospodárska teória a politika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6207800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore národohospodárska teória a politika

6207T00 národohospodárska teória a politika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6207T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odvetvové ekonomiky a manažment

6259900 odvetvové ekonomiky a manažment - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6259900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a riadenie podniku

6277800 ekonomika a riadenie podniku - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6277800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a riadenie podniku

6277T00 ekonomika a riadenie podniku - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6277T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-finančné riadenie podniku

6284808 ekonomika a manažment podniku-finančné riadenie podniku - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6284808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní

6285800 kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6285800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní

6285T00 kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6285T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment - finančný manažment a finančné služby

6289807 manažment - finančný manažment a finančné služby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6289807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment - finančný manažment a finančné služby

6289T07 manažment - finančný manažment a finančné služby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6289T07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment - finančný manažment a finančné služby

6289U07 manažment - finančný manažment a finančné služby - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6289U07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hospodárska informatika a účtovníctvo

6294800 hospodárska informatika a účtovníctvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6294800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hospodárska informatika a učtovníctvo

6294T00 hospodárska informatika a učtovníctvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6294T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore podnikohospodárske náuky

6298800 podnikohospodárske náuky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6298800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore podnikohospodárske náuky

6298T00 podnikohospodárske náuky - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6298T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo

6835800 právo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6835800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo

6835U00 právo - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6835U00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Osvedčenie o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1)

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania vyžaduje právnymi predpismi stanovenú odbornú prax:

aspoň 5 rokov
Absolvovanie povinnej odbornej praxe v účtovníctve podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1 písm. d)
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Analytické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň analytického myslenia umožňuje vynikajúco a logicky narábať s faktami.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Asertivita
bežná

Bežná úroveň asertivity umožňuje jasne a otvorene vyjadriť svoje názory.

Cieľavedomosť
bežná

Bežná úroveň cieľavedomosti umožňuje dosahovať stanovené ciele vlastným úsilím.

Dominantnosť
bežná

Bežná úroveň dominantnosti umožňuje prebrať iniciatívu a viesť iných.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Sebaovládanie
bežná

Bežná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav v rôznych situáciách.

Trpezlivosť
bežná

Bežná úroveň trpezlivosti umožňuje vytrvalo, postupne dosahovať ciele a dokončovať úlohy.

Osobnostný typ

Administratívny typ
Opis
Administratívny typ

Jedinci tohto osobnostného typu sa najlepšie cítia v jasne štruktúrovanom sociálnom prostredí, kde sú mimoriadne úspešní práve pre svoju vysokú zodpovednosť, presnosť pri práci s dátami, číslami a rôznymi informáciami, kde sa kladie dôraz na detailnosť. Nechýbajú im organizačné schopnosti, ktoré sú však schopní využiť skôr v pracovnom prostredí s jasne stanovenými úlohami, pracovnými postupmi a povinnosťami. Samých seba vnímajú ako zodpovedných a vysoko výkonných pracovníkov, ovládajúcich pomerne široké spektrum administratívno-technických a organizačných zručností, ktoré ich predurčujú k veľmi úspešnému uplatneniu v mnohých pracovných tímoch.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr zásadoví, svedomití, efektívni, vytrvalí, menej spoločenskí, so sklonom k vysokej starostlivosti, názorovo sú však konformní (prispôsobiví) s tendenciou k praktickosti.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: sekretárky, pisárky, bankoví úradníci, mzdoví účtovníci, archivári, matrikári, bezpečnostní technici, pokladníci, referenti, štatistici a pod.

HOBBY: zbieranie memoárov, organizovanie domácnosti, obchodu, hranie počítačových hier alebo hracích kariet, zbieranie rôznych predmetov, zapisovanie členských alebo rodinných údajov, písanie rodinnej histórie, čítanie časopisov o domácnosti a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné poruchy zraku
slovník
Prognosticky závažné poruchy zraku

Patria sem vrodené ale aj získané ochorenia vedúce, aj napriek liečbe, k postupnému vážnemu poškodeniu zraku (poškodenie sietnice pri cukrovke; alebo opakované odtrhnutia sietnice; niektoré formy zeleného zákalu a ďalšie).

Pri týchto ochoreniach sú niektoré zamestnania nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia. Posudzovanie spôsobilosti alebo obmedzenia vykonávania danej práce závisí od druhu a stupňa poškodenia zraku a od nárokov konkrétnej práce na požadované zrakové funkcie, napr. práca rušňovodiča; vlakového a leteckého dispečera; hodinára; jemného mechanika; kontrolóra výrobných procesov a výrobkov; práca pri obsluhe riadiacich centier; žeriavnika; viazača žeriavových bremien, vodiča stavebných a banských strojov; obsluha tlakových nádob; práca s výbušninami; vedenie motorových vozidiel nákladnej, hromadnej dopravy, vozidiel s výstražnými znameniami, trolejbusov a električiek. Dôležitým faktorom je aj možnosť negatívneho spolupôsobenia faktorov práce na zhoršení stupňa poškodenia zraku (napr. práca so zobrazovacou jednotkou viac ako polovicu pracovnej doby; práca s laserom; práca zvárača a pod.).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. s prihliadnutím na zvýšenú zrakovú záťaž pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H53; H54.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 2. štvrťrok 2022 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Bratislavský kraj
Mzda od: 1713 €
Medián: 2269 €
Mzda do: 2970 €
Banskobystrický kraj
Mzda od: 1290 €
Medián: 1681 €
Mzda do: 2058 €
Košický kraj
Mzda od: 1476 €
Medián: 1834 €
Mzda do: 2193 €
Slovenská republika
Mzda od: 1496 €
Medián: 1974 €
Mzda do: 2447 €
5 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Previerky dodržiavania všeobecne záväzných noriem a predpisov zverejnených v zákonoch, vestníkoch, finančných spravodajcoch a pod.
Kontrola dodržiavania a správnej aplikácie vnútorných organizačných noriem a predpisov organizácie v organizačných jednotkách, odlúčených pracoviskách a pod.
Kontrola vedenia účtovníctva s dôrazom na jeho úplnosť, preukázateľnosť a správnosť.
Triedenie, kontrola a vyhodnotenie získaných informácií na tvorbu záverečných správ a audítorských výrokov.
Kontrola dodržiavania stanovených postupov pri uskutočnení finančných operácií, poskytovanie bankových úverov a pod.
Samostatné zisťovanie v stanovených oblastiach, vyhodnotenie informácií a návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
Odborný dohľad pri inventarizácii majetku a záväzkov príslušnej účtovnej jednotky.
Vypracovanie čiastkových zápisov a správ z uskutočnených zisťovaní, vrátane ich prerokovania.
Komplexné overenie účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky v nadväznosti na skutočný stav majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledky hospodárenia.
Kontrola závažných hospodárskych operácií v priebehu kalendárneho roka, hlavne s dopadom na výšku základného imania účtovnej jednotky.
Overenie výročných správ a ich súladu s účtovnou závierkou a skutočnou finančnou a hospodárskou situáciou.
Spolupráca s externými audítormi a kontrolnými orgánmi, vrátane zabezpečenia odborného konzultačného servisu.
Vedenie tímu audítorov pri súčasnom preverovaní viacerých oblastí činností organizácie a koordinácia prác pri spracovaní záverečných súhrnných správ.
Spracovanie stanovísk k záverečným kontrolným správam pre vedenie organizácie, vrátane návrhu realizácie odporučených opatrení na odstránenie zistených chýb a nedostatkov.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
významná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž a je zaradená medzi rizikové (napr. pedagóg, pracovník v detskom domove, v ústave sociálnej starostlivosti, na psychiatrii a onkológii, letecký dispečer a i.).

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov podmienkou na výkon štatutárneho auditu je získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu (certifikát), ktorý vydá Úrad pre dohľad nad výkonom auditu uchádzačovi, ak
a) je plne spôsobilý na právne úkony,
b) má dobrú povesť,
c) má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d) má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve,
e) sa zúčastňoval sústavného vzdelávania asistentov štatutárneho audítora,
f) predložil úradu úradne osvedčené kópie certifikátov a licencií z iných členských štátov a tretích krajín, ktorých je držiteľom, vrátane názvu orgánu, ktorým boli vydané, a ich číslo,
g) zložil audítorskú skúšku podľa § 15.
6 Klasifikácie
ISCO-08
2411 Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08
2411003 Audítor
ESCO
hlavný audítor/hlavná audítorka

hlavný audítor/hlavná audítorka

Sekcia SK NACE Rev. 2
M Odborné, vedecké a technické činnosti

Táto sekcia zahŕňa špecializované odborné, vedecko-technické činnosti. Tieto činnosti si vyžadujú vysoký stupeň vzdelania a poskytujú užívateľom úzko špecializované znalosti a praktické skúsenosti.

Divízia SK NACE Rev. 2
69 Právne a účtovnícke činnosti

Táto divízia pozostáva z právneho zastupovania pri presadzovaní záujmov jednej strany voči druhej strane pred súdom alebo nie pred súdom alebo pred inými súdnymi orgánmi prostredníctvom alebo pod dohľadom osôb, ktoré sú členmi advokátskej komory, ako je poradenstvo a zastupovanie v občianskych sporoch, poradenstvo a zastupovanie v trestnom konaní, poradenstvo a zastupovanie v pracovno-právnych sporoch. Zahrňuje aj vypracovanie právnych dokumentov, ako sú stanovy spoločnosti, partnerské zmluvy a podobných dokumentov súvisiacich s vytvorením spoločnosti, patentmi a autorskými právami, vypracovanie listín, vôlí a poručníctva atď. ako aj iné činnosti verejných a občiansko-právnych notárov, súdnych vykonávateľov, zmierovacích sudcov, vyšetrovateľov a arbitrov.

Patria sem aj činnosti v oblasti účtovníctva a účtovnej evidencie ako je audit účtovných záznamov, navrhovanie účtovných systémov, vypracovanie finančných výkazov a vedenie účtovných kníh .

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 7
ISCED
767

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské)

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie