Poslať priateľovi

Bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby a reality

Aktuár špecialista (poistná matematika)

Aktuár špecialista (poistná matematika) koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti oceňovania a riadenia finančných a poistných rizík.

Alternatívne názvy

  • Zodpovedný aktuár
  • Poistný matematik

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika

1113T00 matematika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - ekonomická a finančná matematika

1113T04 matematika - ekonomická a finančná matematika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - informatická matematika

1113T05 matematika - informatická matematika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - manažérska matematika

1113T06 matematika - manažérska matematika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - počítačová grafika a geometria

1113T15 matematika - počítačová grafika a geometria - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore štatistika - poistná matematika

6211R03 štatistika - poistná matematika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore štatistika - pravdepodobnosť a matematická štatistika

6211T05 štatistika - pravdepodobnosť a matematická štatistika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore štat.-matemat.-štat.a inform.met.v ekonóm.a finančníctve

6211T09 štat.-matemat.-štat.a inform.met.v ekonóm.a finančníctve - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poisťovníctvo

6216T00 poisťovníctvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii - aktuárstvo

6258T06 kvantitatívne metódy v ekonómii - aktuárstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii - aplikovaná ekonómia

6258T08 kvantitatívne metódy v ekonómii - aplikovaná ekonómia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematická analýza

1104800 matematická analýza - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1104800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematická analýza

1104S00 matematická analýza - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1104S00 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore približné a numerické metódy

1105800 približné a numerické metódy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1105800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore približné a numerické metódy

1105S00 približné a numerické metódy - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1105S00 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika

1106800 pravdepodobnosť a matematická štatistika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1106800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika

1106S00 pravdepodobnosť a matematická štatistika - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1106S00 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematická informatika

1110800 matematická informatika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1110800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematická informatika

1110S00 matematická informatika - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1110S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika

1113800 matematika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - matematická štatistika a finančná matematika

1113803 matematika - matematická štatistika a finančná matematika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - ekonomická a finančná matematika

1113804 matematika - ekonomická a finančná matematika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - informatická matematika

1113805 matematika - informatická matematika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - manažérska matematika

1113806 matematika - manažérska matematika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - matematické štruktúry

1113807 matematika - matematické štruktúry - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - matematická analýza

1113808 matematika - matematická analýza - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - numerická analýza a vedecko-technické výpočty

1113809 matematika - numerická analýza a vedecko-technické výpočty - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - počítačová grafika a geometria

1113815 matematika - počítačová grafika a geometria - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113815 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - poistná, finančná a štatistická matematika

1113841 matematika - poistná, finančná a štatistická matematika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113841 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - matematická štatistika a finančná matematika

1113T03 matematika - matematická štatistika a finančná matematika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - matematické štruktúry

1113T07 matematika - matematické štruktúry - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113T07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - matematická analýza

1113T08 matematika - matematická analýza - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113T08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - numerická analýza a vedecko-technické výpočty

1113T09 matematika - numerická analýza a vedecko-technické výpočty - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113T09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - poistná,finančná a štatistická matematika

1113T41 matematika - poistná,finančná a štatistická matematika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113T41 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika

1113U00 matematika - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - matematická štatistika a finančná matematika

1113U03 matematika - matematická štatistika a finančná matematika - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113U03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika - počítačová grafika a geometria

1113U15 matematika - počítačová grafika a geometria - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113U15 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematické inžinierstvo

1115800 matematické inžinierstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1115800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematické inžinierstvo

1115S00 matematické inžinierstvo - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1115S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a finančná matematika

1118800 ekonomika a finančná matematika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1118800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a finančná matematika

1118S00 ekonomika a finančná matematika - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1118S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore štatistika - poistná matematika /Bc/

6211703 štatistika - poistná matematika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6211703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore štatistika

6211800 štatistika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6211800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore štatistika - pravdepodobnosť a matematická štatistika

6211805 štatistika - pravdepodobnosť a matematická štatistika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6211805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore štat.-matemat.-štat.a inform.met.v ekon.,spoloč.a prír.ved.

6211808 štat.-matemat.-štat.a inform.met.v ekon.,spoloč.a prír.ved. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6211808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore štatistika - matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

6211809 štatistika - matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6211809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore štatistika

6211T00 štatistika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6211T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore štat.-matemat.-štat.a inform.met.v ekon.,spoloč.a prír.ved.

6211T08 štat.-matemat.-štat.a inform.met.v ekon.,spoloč.a prír.ved. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6211T08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore štatistika

6211U00 štatistika - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6211U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poistná matematika a štatistika

6215800 poistná matematika a štatistika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6215800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poistná matematika a štatistika

6215T00 poistná matematika a štatistika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6215T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poisťovníctvo

6216800 poisťovníctvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6216800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomické informácie a kontrola

6237800 ekonomické informácie a kontrola - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6237800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomické informácie a kontrola

6237T00 ekonomické informácie a kontrola - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6237T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomická štatistika

6241800 ekonomická štatistika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6241800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomická štatistika

6241T00 ekonomická štatistika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6241T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii - aktuárstvo

6258806 kvantitatívne metódy v ekonómii - aktuárstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6258806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii - aplikovaná ekonómia

6258808 kvantitatívne metódy v ekonómii - aplikovaná ekonómia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6258808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecná ekonomická teória

6296800 všeobecná ekonomická teória - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6296800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecná ekonomická teória

6296T00 všeobecná ekonomická teória - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6296T00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore diskrétna matematika

1111V00 diskrétna matematika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika

1113R00 matematika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - ekonomická a finančná matematika

1113R04 matematika - ekonomická a finančná matematika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - geografia

1113R10 matematika - matematika - geografia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - fyzika

1113R11 matematika - matematika - fyzika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - chémia

1113R12 matematika - matematika - chémia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - biológia

1113R13 matematika - matematika - biológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - informatika

1113R14 matematika - matematika - informatika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - psychológia

1113R18 matematika - matematika - psychológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika

1113T00 matematika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná matematika - ekonomická a finančná matematika

1114R03 aplikovaná matematika - ekonomická a finančná matematika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná matematika-matematicko-počítačové modelovanie

1114R06 aplikovaná matematika-matematicko-počítačové modelovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná matematika-ekonomicko-finančná matem. a modelovanie

1114T09 aplikovaná matematika-ekonomicko-finančná matem. a modelovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ekonometria a operačný výskum

6249V00 ekonometria a operačný výskum - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii

6258R00 kvantitatívne metódy v ekonómii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie

6271R00 financie, bankovníctvo a investovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore algebra a teória čísiel

1102900 algebra a teória čísiel - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1102900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore algebra a teória čísiel

1102V00 algebra a teória čísiel - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1102V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v skupine odborov Fyzikálno-matematické vedy

1105900 skupina odborov Fyzikálno-matematické vedy - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1105900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika

1106900 pravdepodobnosť a matematická štatistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1106900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika

1106V00 pravdepodobnosť a matematická štatistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1106V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore diskrétna matematika

1111900 diskrétna matematika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1111900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika /Bc/

1113700 matematika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - štatistické metódy a informačné systémy /Bc/

1113701 matematika - štatistické metódy a informačné systémy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematické a informačné metódy v ekonómii /Bc/

1113702 matematika - matematické a informačné metódy v ekonómii /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika-matematická štatistika a finančná matematika /Bc/

1113703 matematika-matematická štatistika a finančná matematika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - ekonomická a finančná matematika /Bc/

1113704 matematika - ekonomická a finančná matematika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - geografia /Bc/

1113710 matematika - matematika - geografia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113710 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - fyzika /Bc/

1113711 matematika - matematika - fyzika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - chémia /Bc/

1113712 matematika - matematika - chémia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113712 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - biológia /Bc/

1113713 matematika - matematika - biológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113713 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - informatika /Bc/

1113714 matematika - matematika - informatika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113714 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - psychológia /Bc/

1113718 matematika - matematika - psychológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113718 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - filozofia /Bc/

1113719 matematika - matematika - filozofia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113719 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - slovenský jazyk a literatúra /Bc/

1113721 matematika - matematika - slovenský jazyk a literatúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113721 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - britské a americké štúdiá /Bc/

1113731 matematika - matematika - britské a americké štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113731 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika

1113800 matematika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1113800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - štatistické metódy a informačné systémy

1113R01 matematika - štatistické metódy a informačné systémy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematické a informačné metódy v ekonómii

1113R02 matematika - matematické a informačné metódy v ekonómii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113R02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematická štatistika a finančná matematika

1113R03 matematika - matematická štatistika a finančná matematika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - filozofia

1113R19 matematika - matematika - filozofia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113R19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - slovenský jazyk a literatúra

1113R21 matematika - matematika - slovenský jazyk a literatúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113R21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore matematika - matematika - britské a americké štúdiá

1113R31 matematika - matematika - britské a americké štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113R31 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematika

1113U00 matematika - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1113U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná matematika /Bc/

1114700 aplikovaná matematika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1114700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná matematika - ekonomická a finančná matematika/Bc/

1114703 aplikovaná matematika - ekonomická a finančná matematika/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1114703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná matem.-matem. a informačné metódy v ekonómii /Bc/

1114704 aplikovaná matem.-matem. a informačné metódy v ekonómii /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1114704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná matematika-matematicko-počítačové modelovanie/Bc/

1114706 aplikovaná matematika-matematicko-počítačové modelovanie/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1114706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná matematika-matematické modelovanie /Bc/

1114707 aplikovaná matematika-matematické modelovanie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1114707 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore aplikovaná matematika - matematické a počítačové modelovanie

1114711 aplikovaná matematika - matematické a počítačové modelovanie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1114711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná matematika - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

1114809 aplikovaná matematika - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1114809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná matematika - matematické a počítačové modelovanie

1114811 aplikovaná matematika - matematické a počítačové modelovanie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 1114811 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná matematika

1114R00 aplikovaná matematika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1114R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná matem.-matem. a informačné metódy v ekonómii

1114R04 aplikovaná matem.-matem. a informačné metódy v ekonómii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1114R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná matematika-matematické modelovanie

1114R07 aplikovaná matematika-matematické modelovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1114R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikov. matem.-matematické a počítačové modelovanie

1114R11 aplikov. matem.-matematické a počítačové modelovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1114R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikov. matem.-matematické a počítačové modelovanie

1114T11 aplikov. matem.-matematické a počítačové modelovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1114T11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore informačné systémy - informatické nástroje na podporu rozhodovania

2533803 informačné systémy - informatické nástroje na podporu rozhodovania - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2533803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore informačné systémy - informatické nástroje na podporu rozhodovania

2533T03 informačné systémy - informatické nástroje na podporu rozhodovania - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2533T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore štatistika a ekonomika

6210900 štatistika a ekonomika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6210900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore štatistika a ekonomika

6210V00 štatistika a ekonomika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6210V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore štatistika /Bc/

6211700 štatistika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6211700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore štatistika

6211900 štatistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6211900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore štatistika

6211R00 štatistika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6211R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore štatistika

6211V00 štatistika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6211V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore poisťovníctvo

6216900 poisťovníctvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6216900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore poisťovníctvo

6216V00 poisťovníctvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6216V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematické metódy v ekonomike

6236800 matematické metódy v ekonomike - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6236800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore matematické metódy v ekonomike

6236T00 matematické metódy v ekonomike - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6236T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore operačný výskum

6248900 operačný výskum - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6248900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore operačný výskum

6248V00 operačný výskum - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6248V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ekonometria a operačný výskum

6249900 ekonometria a operačný výskum - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6249900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii /Bc/

6258700 kvantitatívne metódy v ekonómii /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6258700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie /Bc/

6271700 financie, bankovníctvo a investovanie /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore financie, bankovníctvo a investovanie - účtovníctvo a audítorstvo

6271706 financie, bankovníctvo a investovanie - účtovníctvo a audítorstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271706 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore financie, bankovníctvo a investovanie - aplikácia informačných technológií

6271707 financie, bankovníctvo a investovanie - aplikácia informačných technológií - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6271707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie - účtovníctvo a audítorstvo

6271R06 financie, bankovníctvo a investovanie - účtovníctvo a audítorstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6271R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie - aplikácia informačných technológií

6271R07 financie, bankovníctvo a investovanie - aplikácia informačných technológií - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6271R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní

6285800 kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6285800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní

6285T00 kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6285T00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore financie

6310700 financie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6310700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore financie

6310Q00 financie - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6310Q00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Potvrdenie o zápise do zoznamu aktuárov podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 46 ods. 5)

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania vyžaduje právnymi predpismi stanovenú odbornú prax:

aspoň 3 roky
Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 46 ods. 5)
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Analytické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň analytického myslenia umožňuje vynikajúco a logicky narábať s faktami.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Praktické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň praktického myslenia umožňuje vnímať praktickú využiteľnosť všetkých získaných teoretických vedomostí.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Predstavivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná predstavivosť a fantázia umožňujú vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy jasnejšie, konkrétnejšie a na dlhšiu dobu, než je bežné.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Spoľahlivosť
bežná

Bežná úroveň spoľahlivosti umožňuje plniť záväzky a preberať zodpovednosť.

Osobnostný typ

Administratívny typ
Opis
Administratívny typ

Jedinci tohto osobnostného typu sa najlepšie cítia v jasne štruktúrovanom sociálnom prostredí, kde sú mimoriadne úspešní práve pre svoju vysokú zodpovednosť, presnosť pri práci s dátami, číslami a rôznymi informáciami, kde sa kladie dôraz na detailnosť. Nechýbajú im organizačné schopnosti, ktoré sú však schopní využiť skôr v pracovnom prostredí s jasne stanovenými úlohami, pracovnými postupmi a povinnosťami. Samých seba vnímajú ako zodpovedných a vysoko výkonných pracovníkov, ovládajúcich pomerne široké spektrum administratívno-technických a organizačných zručností, ktoré ich predurčujú k veľmi úspešnému uplatneniu v mnohých pracovných tímoch.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr zásadoví, svedomití, efektívni, vytrvalí, menej spoločenskí, so sklonom k vysokej starostlivosti, názorovo sú však konformní (prispôsobiví) s tendenciou k praktickosti.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: sekretárky, pisárky, bankoví úradníci, mzdoví účtovníci, archivári, matrikári, bezpečnostní technici, pokladníci, referenti, štatistici a pod.

HOBBY: zbieranie memoárov, organizovanie domácnosti, obchodu, hranie počítačových hier alebo hracích kariet, zbieranie rôznych predmetov, zapisovanie členských alebo rodinných údajov, písanie rodinnej histórie, čítanie časopisov o domácnosti a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby obehovej sústavy
slovník
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby obehovej sústavy

Patria k nim ťažké priebehy chorôb, ako sú: ischemické choroby srdca (angina pectoris; záchvatovité bolesti z nedokrvenia srdcového svalu; srdcový infarkt; vleklá srdcová nedostatočnosť); embólie do pľúc; embólie do periférneho cievneho systému; ischémia (nedostatočné okysličenie mozgu, iných vnútorných orgánov a končatín); hypertenzia (choroba z vysokého krvného tlaku). Po konzultácii so špecializovanými lekármi (kardiológ, angiológ, internista) posudzujúci lekár rozhodne o možnosti vykonávania práce nezaťažujúcej neprimerane poškodený obehový systém.

Je vylúčené vykonávanie práce aj s mierne zvýšenými nárokmi na spotrebu kyslíka (fyzická práca), ako aj práce stresujúceho charakteru (psychicky náročné práce) alebo práce, pri ktorých môže postihnutý zamestnanec ohroziť seba, resp. iných. Práce fyzicky a psychicky menej náročné môže človek vykonávať na základe rozhodnutia vyšetrujúceho a posudzujúceho lekára o miere obmedzeniavykonávania konkrétnej činnosti (v súvislosti s výsledkami zdravotného posúdenia konkrétnych negatívnych vplyvov práce a pracovného prostredia, ako aj stanoveného zdravotného dohľadu).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:I05; I10; I11; I21; I25; I26; I31; I41; I42; I50; I61; I63.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Fóbicko-anxiózne poruchy
slovník
Fóbicko-anxiózne poruchy

Patrí sem napr. klaustrofóbia (chorobný strach z uzavretých priestorov – napr. výťahu, vlaku, lietadla, jaskyne, malých miestností, ktorý sa spája s úzkosťou, vegetatívnou reakciou –zrýchlenie pulzu, potenie a pod., niekedy aj s odpadnutím). Má charakter psychického bloku a môže ľudí obmedzovať pri práci v uzavretých priestoroch (bane, tunely), prípadne pri práci vyžadujúcej transport výťahom, cestovanie lietadlom a pod. Existujú aj iné fóbie obmedzujúce výber povolania (napr. chorobný strach z výšok).

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F40.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
slovník
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)

Zaraďujeme sem predovšetkým zápaly štítnej žľazy – thyreoiditis (častý výskyt bolesti na prednej strane krku a pri prehĺtaní); zníženú funkciu štítnej žľazy – hypotyreózu (zimomravosť, unaviteľnosť, spavosť, svalová slabosť, úporná zápcha); zvýšenú funkciu štítnej žľazy – hypertyreózu (nervozita, zvýšená dráždivosť, neschopnosť sústrediť sa). Diabetes mellitus (cukrovka) je charakterizovaná zvýšenou hladinou cukru v krvi (glykémiou) a v moči (glykozúriou) následkom nedostatočnej vnútornej produkcie inzulínu. Najskôr sa prejavuje zvýšeným smädom a častým močením.

Pri dobre liečbou kontrolovaných uvedených chorobách a pri ostatných chorobách endokrinných žliaz (napr. hyper- alebo hypoparathyreóze – zvýšenej funkcii prištítnych teliesok alebo pri poruchách tvorby pohlavných hormónov) – posudzuje individuálne obmedzenie spôsobilosti lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci (napr. pri vylúčení prác v nadmerne chladnom alebo teplom prostredí a pri vylúčení prác s nadmerným energetickým výdajom).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: E02; E03; E05; E06; E10.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
slovník
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému

Ide o ochorenia centrálneho nervového systému (napr. cievna mozgová príhoda; mozgová obrna), ako aj periférneho nervového systému (napr. neuritídy – zápaly nervov), ktoré môžu viesť k poruchám motoriky horných a dolných končatín alebo k poruchám duševných funkcií.

V závislosti od klinickej závažnosti, individuálne posúdenej lekárom – špecialistom (neurológ) sa spájajú s úplne alebo čiastočne zníženou pracovnou schopnosťou, obmedzením prác vo vynútených polohách a vyžadujúcich manuálnu zručnosť, ako aj s obmedzením výberu povolaní vyžadujúcich jemnú motoriku alebo koordináciu pohybov, prípadne až s úplnou invaliditou.

Mieru čiastočného obmedzenia konkrétnej práce posúdi lekár využívajúci aj poznatky o nárokoch konkrétnej práce na aktuálny zdravotný stav posudzovaného.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: G09; G20; G21; G30; G35; G40; G45; G46; G55; G56; G57; G70.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Chronické choroby dýchacích ciest a pľúc s ťažšou poruchou funkcie
slovník
Chronické choroby dýchacích ciest a pľúc s ťažšou poruchou funkcie

Patria sem vleklé zápaly hrtanu a hlasiviek (laryngitída); nedovieravosť hlasiviek; uzlíky na hlasivkách s ťažkou poruchou funkcie; vleklé zápaly priedušiek, priedušnice a pľúc, vrátane zápalov alergického pôvodu s ťažkou poruchou funkcie (sprievodnými príznakmi sú najmä dýchavica už po malej námahe alebo aj v pokoji, modranie pier a slizníc) následkom nedostatočnej funkcie pľúc. K tomu môže viesť aj významnejšia deformácia hrudníka.

Pri týchto chorobáchnie je možné vykonávať práce, pri ktorých je zamestnanec vystavený napr. prachu, dymom alebo chemickým výparom. Ide napr. o prácu chemikov, brusičov, pekárov, stavbárov, baníkov, robotníkov v kameňolomoch, zdravotníkov. Tieto práce sú spojené s rizikom negatívneho pôsobenia na dýchacie cesty, pričom vyžadujú neprimerane zvýšený celkový energetický výdaj (fyzicky a tepelne náročné práce).

O miere obmedzenia rozhoduje vyšetrujúci lekár klinického pracovného lekárstva na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce na organizmus vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
J37; J42; J43; J44; J45; J68.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obehovej sústavy s funkčným obmedzením
slovník
Choroby obehovej sústavy s funkčným obmedzením

Zahŕňajú rôzne choroby srdca (napr. ischemická choroba srdca, kardiomyopatia a pod.), ktoré vedú k srdcovému zlyhaniu. Prejavujú sa sťaženým dýchaním (dýchavicou), ktorá sa najprv zhoršuje pri fyzickej námahe a časom vzniká aj v pokoji (funkčné štádiá I – IV), ďalej opuchmi dolných končatín až celého tela. Postupne sa znižuje fyzická aktivita a výkonnosť, ktorá je obmedzená dýchavicou.

V závislosti od funkčného stavu srdca, posúdeného lekárom – špecialistom (kardiológ, internista), dochádza postupne k čiastočnému alebo až úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti a nemožnosti vykonávať fyzicky náročnejšie povolania.Pri funkčnej triede IV sú nevhodné práce spojené s nadmernou fyzickou záťažou, napr. sa neodporúča vedenie motorových vozidiel, rovnako ako aj práce spojené s nadmernou psychickou záťažou.

O miere obmedzenia rozhoduje vyšetrujúci lekár klinického pracovného lekárstva na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce na organizmus chorého zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:I20; I25; I42; I50.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu
slovník
Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu

Ide o vleklé choroby postihujúce kosti, svaly, šľachy a ich úpony a zhyby, ktoré zapríčiňujú obmedzenie pohyblivosti a svalovej sily. Patria sem napr. zápalové choroby zhybov (artritídy), infekčného, reumatického, psoriatického a iného pôvodu; ďalej degeneratívne choroby zhybov, ako sú napr. artrózy kolenného alebo bedrového zhybu (gonartróza alebo koxartróza); celkové choroby spojivového tkaniva (napr. lupus erythematodes, polyarteritis nodosa, dermatomyozitída); choroby chrbtice (napr. osteochondróza, spondylóza, spondyartróza); choroby šliach (entezopatie).

Patria sem aj neskoré následky poranení pohybového aparátu. Sú to poúrazové stavy pohybového systému, po stabilizácii stavu liečbou (vrátane rehabilitačnej liečby), predovšetkým dlhodobo obmedzujúce pohyb v rámci výkonu práce (poruchou funkcie alebo bolesťou) a tým aj spôsobilosť vykonávať prácu vyžadujúcu si potrebnú pohyblivosť príslušnej časti pohybového aparátu, či potrebnú svalovú silu.Môže ísť o práce nielen so zvýšenými nárokmi na celkovú fyzickú zdatnosť, ale aj o práce so zvýšenými nárokmi na fyzickú výkonnosť jednotlivých častí pohybového aparátu, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie danej konkrétnej práce.

Posúdenie individuálnej spôsobilosti závisí aj od kategorizácie práce (napr. miera pôsobenia ukazovateľov fyzickej záťaže nesmie prekročiť hodnoty stanovené príslušnou legislatívou pre 2. kategóriu fyzickej záťaže celkovo alebo pre jednotlivé časti pohybového aparátu). Pri prácach s výskytom faktorov vyššej fyzickej záťaže (celkovej a/alebo len časti pohybového aparátu) u zamestnancov s chorobami pohybového systému obmedzujúcimi pohyblivosť a svalovú silu, o spôsobilosti dlhodobo vykonávať danú konkrétnu prácu rozhoduje výhradne vyšetrujúci lekár pracovnej zdravotnej služby. Realizuje sa to na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe konkrétneho zdravotného posúdenia práce a pracovného prostredia (nárokov konkrétnej práce na narušený zdravotný potenciál zamestnanca).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:M05-M14; M15-M19; M30-M36; M40-M43; M45-M54; M60-M68; M70; M76-M77; M95-M99; T90-T93; Z57; R62.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné choroby pohybového systému obmedzujúce prácu v neštandardnej (vynútenej) polohe
slovník
Prognosticky závažné choroby pohybového systému obmedzujúce prácu v neštandardnej (vynútenej) polohe

Pri prognosticky závažných chorobách, ktorých vývoj napriek optimálnej súčasnej liečbe má s relatívne vysokou pravdepodobnosťou negatívny charakter, je potrebné obmedziť spôsobilosť vykonávať prácu na základe individuálneho posúdenia lekárom zohľadňujúcim mieru poškodenia zdravia a priebeh choroby, ako aj charakter a mieru negatívne pôsobiacej expozície práce (vykonávanej v neštandardnej polohe).

Ide o práce vo vynútených pracovných polohách (napr. pokľačiačky, v podrepe, so zodvihnutými rukami); niektoré práce vyžadujúce ovládanie pák (rukami alebo nohami); práce vyžadujúce rovnováhu, či koordináciu pohybov v neštandardnej polohe. Ide napr. o práce vykonávané prevažne vo vynútenej neštandardnej, nefyziologickej polohe (napr. zvárač pri zváraný v dutých priestoroch, v priestoroch cisterien, lodí, dláždič, maliar/natierač a iní).

O miere obmedzenia rozhoduje vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: M05-M14; M15-M19; M30-M36; M42-M54; M60-M68; M70; M76-M77; M95-M99; Q71-Q72; T90-T93; Z57.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Epilepsia a iné záchvatové choroby
slovník
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Epilepsia je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi s rôznymi prejavmi od veľkých záchvatov s bezvedomím; kŕčmi; pomočením a pohryzením jazyka až po malé záchvaty s krátkou poruchou vedomia, bez kŕčov a pádu. V závislosti od formy a frekvencie záchvatov vedie k úplnému alebo čiastočnému zníženiu pracovnej schopnosti.

Nevhodné sú zamestnania, pri ktorých môže človek ohroziť sám seba (nebezpečenstvo úrazov, napr. práca vo výškach) alebo ostatných (vedenie motorového vozidla, ak je bezzáchvatovité obdobie kratšie ako 1 rok).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
G40; G41; G43; G45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Vypočítavanie základnej kalkulácie poistného na jednotlivé poistné produkty.
Spracovávanie matematickej bilancie poistenia, poistných programov a produktov.
Stanovenie metód na výpočet poistného a stanovenie poistných rezerv.
Spolupráca pri vzniku nových produktov, analyzovanie jednotlivých zložiek poistného a zabezpečovanie poistno-technických výpočtov.
Navrhovanie a spracovávanie metód výpočtu poistných rezerv a dostatočnosti výšky poistného.
Sledovanie vývoja, uplatnenia a správania sa jednotlivých produktov na poistnom trhu.
Vykonávanie najzložitejších poistno-technických výpočtov.
Určovanie optimálnej metódy na rozdeľovanie výnosov rezerv poistného, konštrukcie a pojatia nových produktov, vrátane kalkulácie poistenia typových zmlúv.
Zabezpečovanie metodickej, poradenskej a vzdelávacej činnosti.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Aktuár špecialista (poistná matematika) koordinuje výpočet technických rezerv, zabezpečuje vhodnosť metodológie a použitých podkladových modelov, ako aj predpokladov použitých pri ich výpočte, posudzuje vhodnosť a kvalitu údajov použitých na výpočet technických rezerv a porovnáva najlepšie odhady so skutočnosťou. Informuje správny, riadiaci alebo kontrolný orgán o spoľahlivosti a vhodnosti výpočtu technických rezerv. Vyjadruje stanovisko k celkovej koncepcii upisovania a tiež k vhodnosti zaistných zmlúv. Prispieva k účinnému uplatňovaniu systému riadenia rizík, najmä pokiaľ ide o modelovanie rizík, na ktorom sa zakladá výpočet kapitálových požiadaviek.

Podľa § 46 ods. 5 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov fyzická osoba je oprávnená vykonávať činnosť zodpovedného aktuára, len ak je zapísaná do zoznamu aktuárov. Národná banka Slovenska na základe žiadosti zapíše fyzickú osobu do zoznamu aktuárov, ak

a) má ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického, prírodovedného alebo technického zamerania,
b) má minimálne trojročnú odbornú prax v oblasti poistnej matematiky,
c) úspešne absolvovala odbornú skúšku aktuára,
d) je dôveryhodná podľa § 3 písm. a).
5 Klasifikácie
ISCO-08
2120 Špecialisti v oblasti matematiky, poistnej matematiky a štatistiky
SK ISCO-08
2120002 Aktuár špecialista (poistná matematika)
ESCO
konzultant aktuár/konzultantka aktuárka

konzultant aktuár/konzultantka aktuárka

Sekcia SK NACE Rev. 2
K Finančné a poisťovacie činnosti

Táto sekcia zahŕňa činnosti finančného sprostredkovania vrátane poisťovacích činností, činností zaistenia, dôchodkového zabezpečenia a činností na podporu finančného sprostredkovania.

Táto sekcia zahŕňa aj činnosti súvisiace s holdingovými aktívami ako napr. činnosti holdingových spoločností a činnosti trastov, fondov a iných finančných subjektov.

Divízia SK NACE Rev. 2
65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

Táto divízia zahŕňa upisovanie poistení, uzatváranie poistných zmlúv a investovanie poistného za účelom vytvorenia portfólia finančných aktív, ktoré bude použité v prípade budúcich nárokov. Patrí sem poskytovanie priameho poistenia a zaistenia.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 7
ISCED
767

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské)

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie