Poslať priateľovi

Elektrotechnika

Servisný mechanik elektronických zariadení

Servisný mechanik elektronických zariadení samostatne vykonáva diagnostiku porúch, opravy, nastavovanie a oživovanie finálnych zostáv a systémov spotrebnej elektroniky, organizačnej a výpočtovej techniky.

Alternatívne názvy

  • Opravár rozhlasových a televíznych prijímačov
  • Mechanik elektronických zariadení
  • Elektromechanik (okrem banského)

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Úplné stredné odborné vzdelanie

    Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik

2672K00 mechanik elektronik - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - autoelektronika

2672K13 mechanik elektronik - autoelektronika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672K13 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika

2675L00 elektrotechnika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika-energetika

2675L01 elektrotechnika-energetika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika-výroba a prevádzka strojov a zariadení

2675L02 elektrotechnika-výroba a prevádzka strojov a zariadení - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika-elektronické zariadenia

2675L03 elektrotechnika-elektronické zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - mechatronik

2679K00 mechanik - mechatronik - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektrotechnik

2697K00 mechanik elektrotechnik - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik v elektrotechnike

2698K00 mechanik v elektrotechnike - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2698K00 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik

2672400 mechanik elektronik - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik-automatizačná technika

2672401 mechanik elektronik-automatizačná technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672401 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika

2672402 mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672402 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik-oznamovacia a zabezpečovacia technika

2672403 mechanik elektronik-oznamovacia a zabezpečovacia technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672403 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik-telekomunikačné zariadenia

2672404 mechanik elektronik-telekomunikačné zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672404 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik-prenosové zariadenia

2672405 mechanik elektronik-prenosové zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672405 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik-vysielače a technika VKV

2672406 mechanik elektronik-vysielače a technika VKV - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672406 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik-spotrebná elektronika

2672407 mechanik elektronik-spotrebná elektronika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672407 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik-číslicová a riadiaca technika

2672408 mechanik elektronik-číslicová a riadiaca technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672408 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik-časomerné zariadenia

2672409 mechanik elektronik-časomerné zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672409 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik-zdravotnícka elektronika

2672410 mechanik elektronik-zdravotnícka elektronika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672410 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - optoelektronické zariadenia

2672411 mechanik elektronik - optoelektronické zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672411 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik-telekomunik.a zabezpečov.techn.v doprave

2672412 mechanik elektronik-telekomunik.a zabezpečov.techn.v doprave - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672412 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik-autoelektronika

2672413 mechanik elektronik-autoelektronika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672413 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mech.elektronik-automatizačná a riadiaca technika v doprave

2672415 mech.elektronik-automatizačná a riadiaca technika v doprave - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672415 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - automatizačná technika

2672K01 mechanik elektronik - automatizačná technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672K01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika

2672K02 mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2672K02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

2672K03 mechanik elektronik - oznamovacia a zabezpečovacia technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672K03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - telekomunikačné zariadenia

2672K04 mechanik elektronik - telekomunikačné zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672K04 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - prenosové zariadenia

2672K05 mechanik elektronik - prenosové zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672K05 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - vysielače a technika VKV

2672K06 mechanik elektronik - vysielače a technika VKV - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672K06 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - spotrebná elektronika

2672K07 mechanik elektronik - spotrebná elektronika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672K07 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika

2672K08 mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672K08 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - časomerné zariadenia

2672K09 mechanik elektronik - časomerné zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672K09 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - zdravotnícka elektronika

2672K10 mechanik elektronik - zdravotnícka elektronika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672K10 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - optoelektronické zariadenia

2672K11 mechanik elektronik - optoelektronické zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672K11 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - telekomunikačná a zabezpečovacia technika

2672K12 mechanik elektronik - telekomunikačná a zabezpečovacia technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672K12 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronik - automatizačná a riadiaca technika v doprave

2672K15 mechanik elektronik - automatizačná a riadiaca technika v doprave - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2672K15 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika

2675400 elektrotechnika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - energetika

2675401 elektrotechnika - energetika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675401 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

2675402 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675402 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektronické zariadenia

2675403 elektrotechnika - elektronické zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675403 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - mechatronik

2679400 mechanik - mechatronik - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2679400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - mechatronik

2679N00 mechanik - mechatronik - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2679N00 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik

2680200 mechanik - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680200 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - vážiace zariadenia

2680201 mechanik - vážiace zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680201 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - zdvíhacie zariadenia

2680202 mechanik - zdvíhacie zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680202 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - chladiace zariadenia

2680203 mechanik - chladiace zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680203 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - stroje a zariadenia

2680204 mechanik - stroje a zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680204 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - elektrotechnika

2680205 mechanik - elektrotechnika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680205 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - meracie prístroje a zariadenia

2680206 mechanik - meracie prístroje a zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680206 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - administratívna technika

2680207 mechanik - administratívna technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680207 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - chladiace a klimatizačné zariadenia

2680208 mechanik - chladiace a klimatizačné zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680208 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik

2680H00 mechanik - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680H00 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - vážiace zariadenia

2680H01 mechanik - vážiace zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680H01 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - zdvíhacie zariadenia

2680H02 mechanik - zdvíhacie zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680H02 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - chladiace zariadenia

2680H03 mechanik - chladiace zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680H03 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - stroje a zariadenia

2680H04 mechanik - stroje a zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680H04 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - elektrotechnika

2680H05 mechanik - elektrotechnika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680H05 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - meracie prístroje a zariadenia

2680H06 mechanik - meracie prístroje a zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680H06 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - administratívna technika

2680H07 mechanik - administratívna technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680H07 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - chladiace a klimatizačné zariadenia

2680H08 mechanik - chladiace a klimatizačné zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2680H08 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronických zariadení

2686200 mechanik elektronických zariadení - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2686200 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektronických zariadení

2686H00 mechanik elektronických zariadení - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2686H00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektrotechnik

2697400 mechanik elektrotechnik - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2697400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik elektrotechnik

2697N00 mechanik elektrotechnik - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2697N00 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik v elektrotechnike

2698200 mechanik v elektrotechnike - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2698200 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik v elektrotechnike-mech.elektronic.zar./P.Š./,/exp./

2698214 mechanik v elektrotechnike-mech.elektronic.zar./P.Š./,/exp./ - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2698214 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik v elektrotechnike-mech.strojov a zar. /P.Š./,/exp./

2698215 mechanik v elektrotechnike-mech.strojov a zar. /P.Š./,/exp./ - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2698215 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik v elektrotechnike /P.Š./,/exp./

2698400 mechanik v elektrotechnike /P.Š./,/exp./ - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2698400 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik v elektrotechnike

2698H00 mechanik v elektrotechnike - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2698H00 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik v elektrotechnike - mechanik elektronických zariadení

2698H14 mechanik v elektrotechnike - mechanik elektronických zariadení - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2698H14 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik v elektrotechnike - mechanik strojov a zariadení

2698H15 mechanik v elektrotechnike - mechanik strojov a zariadení - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2698H15 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika

2675M00 elektrotechnika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje

2675M01 elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektroenergetika

2675M02 elektrotechnika - elektroenergetika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - výkonová elektronika

2675M03 elektrotechnika - výkonová elektronika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

2675M12 elektrotechnika - elektronické počítačové systémy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M12 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - automatizačná technika

2675M13 elektrotechnika - automatizačná technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - obrazová a zvuková technika

2675M15 elektrotechnika - obrazová a zvuková technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M15 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy

2675M17 elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M17 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - televízna a komunikačná technika

2675M18 elektrotechnika - televízna a komunikačná technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M18 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektronické a oznamovacie zariadenia

2660600 elektronické a oznamovacie zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2660600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektronické a oznamovacie zar.-oznamovacia technika

2660601 elektronické a oznamovacie zar.-oznamovacia technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2660601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektronické a oznamovacie zar.-prístrojové zdrav.zariadenia

2660602 elektronické a oznamovacie zar.-prístrojové zdrav.zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2660602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektronické a oznamovacie zariadenia - obrazová a zvuková technika

2660603 elektronické a oznamovacie zariadenia - obrazová a zvuková technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2660603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektronické a oznamovacie zariadenia - elektronické počítačové systémy

2660604 elektronické a oznamovacie zariadenia - elektronické počítačové systémy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2660604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektronické a oznamovacie zariadenia / V /

2660M00 elektronické a oznamovacie zariadenia / V / - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2660M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektronické a oznamovacie zariadenia - oznamovacia technika

2660M01 elektronické a oznamovacie zariadenia - oznamovacia technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2660M01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektronické a oznamovacie zariadenia - prístrojové zdravotnícke zariadenia

2660M02 elektronické a oznamovacie zariadenia - prístrojové zdravotnícke zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2660M02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektronické a oznamovacie zariadenia - obrazová a zvuková technika

2660M03 elektronické a oznamovacie zariadenia - obrazová a zvuková technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2660M03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektronické a oznamovacie zariadenia - elektronické počítačové systémy

2660M04 elektronické a oznamovacie zariadenia - elektronické počítačové systémy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2660M04 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdová elektrotechnika

2663600 slaboprúdová elektrotechnika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2663600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdová elektrotechnika-oznamovacia technika

2663601 slaboprúdová elektrotechnika-oznamovacia technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2663601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdová elektrotechnika-elektronické počítačové systémy

2663602 slaboprúdová elektrotechnika-elektronické počítačové systémy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2663602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdova elektrotechnika-automatizačná technika

2663603 slaboprúdova elektrotechnika-automatizačná technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2663603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdova elektrotechnika-prístrojové a zdravotnícke zar.

2663604 slaboprúdova elektrotechnika-prístrojové a zdravotnícke zar. - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2663604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdova elektrotechnika-obrazová a zvuková technika

2663605 slaboprúdova elektrotechnika-obrazová a zvuková technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2663605 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdová elektrotechnika - technológia mikroelektroniky

2663606 slaboprúdová elektrotechnika - technológia mikroelektroniky - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2663606 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdova elektrotechnika

2663M00 slaboprúdova elektrotechnika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2663M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdova elektrotechnika - oznamovacia technika

2663M01 slaboprúdova elektrotechnika - oznamovacia technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2663M01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdova elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

2663M02 slaboprúdova elektrotechnika - elektronické počítačové systémy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2663M02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdova elektrotechnika - automatizačná technika

2663M03 slaboprúdova elektrotechnika - automatizačná technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2663M03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdova elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia

2663M04 slaboprúdova elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2663M04 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdova elektrotechnika - obrazová a zvuková technika

2663M05 slaboprúdova elektrotechnika - obrazová a zvuková technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2663M05 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore slaboprúdova elektrotechnika - technológia mikroelektroniky

2663M06 slaboprúdova elektrotechnika - technológia mikroelektroniky - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2663M06 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technológia elektroniky

2667600 technológia elektroniky - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2667600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technológia elektroniky

2667M00 technológia elektroniky - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2667M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obrazová a zvuková technika

2668600 obrazová a zvuková technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2668600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obrazová a zvuková technika - technické

2668601 obrazová a zvuková technika - technické - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2668601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obrazová a zvuková technika - technologicko-organizačné

2668602 obrazová a zvuková technika - technologicko-organizačné - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2668602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obrazová a zvuková technika

2668M00 obrazová a zvuková technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2668M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obrazová a zvuková technika – technické

2668M01 obrazová a zvuková technika – technické - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2668M01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore obrazová a zvuková technika - technologicko - organizačné

2668M02 obrazová a zvuková technika - technologicko - organizačné - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2668M02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika

2675600 elektrotechnika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje

2675601 elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektroenergetika

2675602 elektrotechnika - elektroenergetika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - výkonová elektronika

2675603 elektrotechnika - výkonová elektronika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektrické zariadenia

2675604 elektrotechnika - elektrické zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - oznamovacia technika

2675611 elektrotechnika - oznamovacia technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675611 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

2675612 elektrotechnika - elektronické počítačové systémy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675612 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - automatizačná technika

2675613 elektrotechnika - automatizačná technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675613 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia

2675614 elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675614 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - obrazová a zvuková technika

2675615 elektrotechnika - obrazová a zvuková technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675615 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - technológia mikroelektroniky

2675616 elektrotechnika - technológia mikroelektroniky - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675616 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy

2675617 elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675617 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - televízna a komunikačná technika

2675618 elektrotechnika - televízna a komunikačná technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675618 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektrické zariadenia

2675M04 elektrotechnika - elektrické zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M04 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - oznamovacia technika

2675M11 elektrotechnika - oznamovacia technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M11 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia

2675M14 elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M14 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - technológia mikroelektroniky

2675M16 elektrotechnika - technológia mikroelektroniky - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M16 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika

2675N00 elektrotechnika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2675N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje

2675N01 elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektroenergetika

2675N02 elektrotechnika - elektroenergetika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - výkonová elektronika

2675N03 elektrotechnika - výkonová elektronika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektrické zariadenia

2675N04 elektrotechnika - elektrické zariadenia - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N04 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - oznamovacia technika

2675N11 elektrotechnika - oznamovacia technika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N11 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

2675N12 elektrotechnika - elektronické počítačové systémy - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N12 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - automatizačná technika

2675N13 elektrotechnika - automatizačná technika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N13 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia

2675N14 elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N14 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - obrazová a zvuková technika

2675N15 elektrotechnika - obrazová a zvuková technika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N15 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - technológia mikroelektroniky

2675N16 elektrotechnika - technológia mikroelektroniky - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N16 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy

2675N17 elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N17 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - televízna a komunikačná technika

2675N18 elektrotechnika - televízna a komunikačná technika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N18 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zariadenia oznamovacej techniky

2676400 zariadenia oznamovacej techniky - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2676400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zariadenia oznamovacej techniky

2676L00 zariadenia oznamovacej techniky - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2676L00 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektronik

2677200 elektronik - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2677200 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektronik-automatizačná technika

2677201 elektronik-automatizačná technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2677201 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektronik-oznamovacia a zabezpečovacia technika

2677203 elektronik-oznamovacia a zabezpečovacia technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2677203 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektronik-spotrebná elektronika

2677207 elektronik-spotrebná elektronika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2677207 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektronik-číslicová a riadiaca technika

2677208 elektronik-číslicová a riadiaca technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2677208 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektronik

2677H00 elektronik - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2677H00 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektronik - automatizačná technika

2677H01 elektronik - automatizačná technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2677H01 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektronik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

2677H03 elektronik - oznamovacia a zabezpečovacia technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2677H03 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektronik - spotrebná elektronika

2677H07 elektronik - spotrebná elektronika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2677H07 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektronik - číslicová a riadiaca technika

2677H08 elektronik - číslicová a riadiaca technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2677H08 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik /P.Š./

2678600 elektrotechnik /P.Š./ - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2678600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik - informatické a telekomunikačné systémy

2678601 elektrotechnik - informatické a telekomunikačné systémy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2678601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik-elektronické počítačové systémy /P.Š./

2678602 elektrotechnik-elektronické počítačové systémy /P.Š./ - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2678602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik-elektronické počítačové systémy /P.Š./

2678602 elektrotechnik-elektronické počítačové systémy /P.Š./ - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2678602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik-automatizačná technika /P.Š./

2678603 elektrotechnik-automatizačná technika /P.Š./ - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2678603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik - obrazová a zvuková technika

2678604 elektrotechnik - obrazová a zvuková technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2678604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik

2678M00 elektrotechnik - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2678M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik - informatické a telekomunikačné systémy

2678M01 elektrotechnik - informatické a telekomunikačné systémy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2678M01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik - elektronické počítačové systémy

2678M02 elektrotechnik - elektronické počítačové systémy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2678M02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik - elektronické počítačové systémy

2678M02 elektrotechnik - elektronické počítačové systémy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2678M02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik - automatizačná technika

2678M03 elektrotechnik - automatizačná technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2678M03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnik - obrazová a zvuková technika

2678M04 elektrotechnik - obrazová a zvuková technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2678M04 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik

2683200 elektromechanik - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683200 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik-banské stroje a zariadenia

2683201 elektromechanik-banské stroje a zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683201 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik-oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia

2683202 elektromechanik-oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683202 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik-rozvodné zariadenia

2683203 elektromechanik-rozvodné zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683203 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik-stroje a zariadenia

2683204 elektromechanik-stroje a zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683204 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - silnoprúdová technika

2683211 elektromechanik - silnoprúdová technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683211 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - automatizačná technika

2683212 elektromechanik - automatizačná technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683212 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - telekomunikačná technika

2683213 elektromechanik - telekomunikačná technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683213 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

2683214 elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683214 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - úžitková technika

2683215 elektromechanik - úžitková technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683215 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

2683217 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683217 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik

2683H00 elektromechanik - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H00 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - banské stroje a zariadenia

2683H01 elektromechanik - banské stroje a zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683H01 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia

2683H02 elektromechanik - oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683H02 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - rozvodné zariadenia

2683H03 elektromechanik - rozvodné zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683H03 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - stroje a zariadenia

2683H04 elektromechanik - stroje a zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683H04 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - silnoprúdová technika

2683H11 elektromechanik - silnoprúdová technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H11 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - automatizačná technika

2683H12 elektromechanik - automatizačná technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H12 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - telekomunikačná technika

2683H13 elektromechanik - telekomunikačná technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H13 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

2683H14 elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H14 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - úžitková technika

2683H15 elektromechanik - úžitková technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H15 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechan.-chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

2683H17 elektromechan.-chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H17 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore bezpečnostné systémy v doprave a priemysle /exp./

2684400 bezpečnostné systémy v doprave a priemysle /exp./ - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2684400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore bezpečnostné systémy v doprave a priemysle

2684K00 bezpečnostné systémy v doprave a priemysle - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2684K00 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore spojový mechanik

2689200 spojový mechanik - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2689200 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore spojový mechanik - oznamovacie siete

2689201 spojový mechanik - oznamovacie siete - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2689201 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore spojový mechanik - spojové zariadenia

2689202 spojový mechanik - spojové zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2689202 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore spojový mechanik

2689H00 spojový mechanik - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2689H00 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore spojový mechanik - oznamovacie siete

2689H01 spojový mechanik - oznamovacie siete - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2689H01 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore spojový mechanik - spojové zariadenia

2689H02 spojový mechanik - spojové zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2689H02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike /P.Š./,/exp./

2699600 technik v elektrotechnike /P.Š./,/exp./ - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike - elektrické zariadenia

2699604 technik v elektrotechnike - elektrické zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike-oznamovacia technika /P.Š./,/exp./

2699611 technik v elektrotechnike-oznamovacia technika /P.Š./,/exp./ - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699611 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike - elektronické počítačové systémy

2699612 technik v elektrotechnike - elektronické počítačové systémy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699612 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike - automatizačná technika

2699613 technik v elektrotechnike - automatizačná technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699613 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike - informačné technológie

2699614 technik v elektrotechnike - informačné technológie - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699614 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike

2699M00 technik v elektrotechnike - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699M00 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike - elektrické zariadenia

2699M04 technik v elektrotechnike - elektrické zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2699M04 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike - oznamovacia technika

2699M11 technik v elektrotechnike - oznamovacia technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699M11 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike - elektronické počítačové systémy

2699M12 technik v elektrotechnike - elektronické počítačové systémy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699M12 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike - automatizačná technika

2699M13 technik v elektrotechnike - automatizačná technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699M13 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike - informačné technológie

2699M14 technik v elektrotechnike - informačné technológie - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699M14 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát:

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát:

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odborná prax

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:

aspoň 1 rok
Bližšie informácie o odbornej praxi pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti na činnosť na technických zariadeniach nájdete v prílohe č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Technický talent
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň technického talentu umožňuje porozumieť zložitým technickým vzťahom a úspešne riešiť náročné technické problémy.

Praktické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň praktického myslenia umožňuje vnímať praktickú využiteľnosť všetkých získaných teoretických vedomostí.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Spoľahlivosť
bežná

Bežná úroveň spoľahlivosti umožňuje plniť záväzky a preberať zodpovednosť.

Pozornosť
bežná

Bežná úroveň pozornosti umožňuje dostatočne sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Predstavivosť
bežná

Bežná úroveň predstavivosti umožňuje vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy bez reálnej predlohy.

Sebaovládanie
bežná

Bežná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav v rôznych situáciách.

Osobnostný typ

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku
slovník
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku

Patria sem predovšetkým stavy po amputácii alebo anatomickej deformácii s funkčným obmedzením prstov rúk alebo ich článkov; ochorenia ciev alebo nervov, šliach; stavy po úrazoch so znehybnením alebo znížením funkčnej motorickej (pohybovej) alebo senzitívnej (celistvostnej) schopnosti.

Choroby vylučujúce zdravotnú spôsobilosťpostihnutej osobyna ich vykonávaniesú napr.: ťažké artrózy a artritídy prstov rúk; abnormálne mimovoľné pohyby rúk (napr. pri ťažkej forme Parkinsonovej choroby) alebo následky kompresie nervov (závažný syndróm karpálneho tunela). Z profesií ide napr. o ručnú pracovnú činnosť pri pracovnej manipulácii s drobnými predmetmi, vyžadujúcu presné pohyby prstami na malú vzdialenosť (napr. práca hodinára, šperkára, výšivkárky, jemného mechanika a pod., ktorých ťažké formy týchto chorôbvylučujúvykonávanie prác vyžadujúcich jemnú motoriku končatín).

O spôsobilosti dlhodobo vykonávať konkrétnu prácu rozhoduje o miere obmedzenia len vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:G55; M00-M25; M60-M79; R25.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov
slovník
Ťažké a prognosticky nepriaznivé choroby končatín znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov

K zdravotným ťažkostiam uvedeným pri chorobách znemožňujúcich jemnú motoriku sa pridávajú poruchy koordinácie zapríčinené chorobami centrálneho nervového systému (napr. choroby mozgu alebo miechy degenaratívneho pôvodu alebo následky zápalových, či cievnych chorôb); Parkinsonova choroba; Myasthenia gravis; arterioskleróza mozgových ciev.

Tieto choroby obmedzujú práce vyžadujúce jemné ovládanie prístrojov (rukami alebo nohami), či náročnú koordináciu pohybov prstov rúk pri práci. Ťažké formy uvedených chorôbvylučujú vykonávanie prác vyžadujúcich jemnú motoriku a koordináciu končatín.

O spôsobilosti dlhodobo vykonávať konkrétnu prácu rozhoduje o miere obmedzenia len vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:G09; G20; G25; G56; G70; M00-M25; M60-M79; R25-R29; Z57.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné poruchy zraku
slovník
Prognosticky závažné poruchy zraku

Patria sem vrodené ale aj získané ochorenia vedúce, aj napriek liečbe, k postupnému vážnemu poškodeniu zraku (poškodenie sietnice pri cukrovke; alebo opakované odtrhnutia sietnice; niektoré formy zeleného zákalu a ďalšie).

Pri týchto ochoreniach sú niektoré zamestnania nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia. Posudzovanie spôsobilosti alebo obmedzenia vykonávania danej práce závisí od druhu a stupňa poškodenia zraku a od nárokov konkrétnej práce na požadované zrakové funkcie, napr. práca rušňovodiča; vlakového a leteckého dispečera; hodinára; jemného mechanika; kontrolóra výrobných procesov a výrobkov; práca pri obsluhe riadiacich centier; žeriavnika; viazača žeriavových bremien, vodiča stavebných a banských strojov; obsluha tlakových nádob; práca s výbušninami; vedenie motorových vozidiel nákladnej, hromadnej dopravy, vozidiel s výstražnými znameniami, trolejbusov a električiek. Dôležitým faktorom je aj možnosť negatívneho spolupôsobenia faktorov práce na zhoršení stupňa poškodenia zraku (napr. práca so zobrazovacou jednotkou viac ako polovicu pracovnej doby; práca s laserom; práca zvárača a pod.).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. s prihliadnutím na zvýšenú zrakovú záťaž pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H53; H54.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Záchvatové a kolapsové stavy
slovník
Záchvatové a kolapsové stavy

Najčastejším ochorením tohto typu, ktoré vedie k obmedzeniu vo výbere zamestnania, je epilepsia (padúcnica), ktorá sa prejavuje náhlymi kŕčmi svalstva celého tela. Kolapsové stavy (odpadnutie, prechodná strata vedomia) z inej príčiny (znížený prietok krvi mozgom) môžu vznikať pri práci (napr. pri niektorých vážnych náhlych poruchách srdcového rytmu – nepravidelnej činnosti, príliš vysokej alebo pomalej srdcovej frekvencii) alebo pri náhlej nedostatočnej výkonnosti srdcového svalu (pri vážnych srdcových chorobách rôzneho pôvodu). Kolapsový stav môže sprevádzať komplikácia chorôb, ako je krvácanie, alebo môže byť prejavom straty vody z organizmu nadmerným potením sa (napr. pri prácach vykonávaných pri vysokých teplotách, alebo napr. pri presune krvi do dolnej polovice tela po dlhom státí na mieste).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
E16; G40; G41; G43; G45; I11; I20; I26; I44; I46; I47; I49; I74; J46; R55; R56; R57.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
slovník
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)

Zaraďujeme sem predovšetkým zápaly štítnej žľazy – thyreoiditis (častý výskyt bolesti na prednej strane krku a pri prehĺtaní); zníženú funkciu štítnej žľazy – hypotyreózu (zimomravosť, unaviteľnosť, spavosť, svalová slabosť, úporná zápcha); zvýšenú funkciu štítnej žľazy – hypertyreózu (nervozita, zvýšená dráždivosť, neschopnosť sústrediť sa). Diabetes mellitus (cukrovka) je charakterizovaná zvýšenou hladinou cukru v krvi (glykémiou) a v moči (glykozúriou) následkom nedostatočnej vnútornej produkcie inzulínu. Najskôr sa prejavuje zvýšeným smädom a častým močením.

Pri dobre liečbou kontrolovaných uvedených chorobách a pri ostatných chorobách endokrinných žliaz (napr. hyper- alebo hypoparathyreóze – zvýšenej funkcii prištítnych teliesok alebo pri poruchách tvorby pohlavných hormónov) – posudzuje individuálne obmedzenie spôsobilosti lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci (napr. pri vylúčení prác v nadmerne chladnom alebo teplom prostredí a pri vylúčení prác s nadmerným energetickým výdajom).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: E02; E03; E05; E06; E10.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
slovník
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému

Ide o ochorenia centrálneho nervového systému (napr. cievna mozgová príhoda; mozgová obrna), ako aj periférneho nervového systému (napr. neuritídy – zápaly nervov), ktoré môžu viesť k poruchám motoriky horných a dolných končatín alebo k poruchám duševných funkcií.

V závislosti od klinickej závažnosti, individuálne posúdenej lekárom – špecialistom (neurológ) sa spájajú s úplne alebo čiastočne zníženou pracovnou schopnosťou, obmedzením prác vo vynútených polohách a vyžadujúcich manuálnu zručnosť, ako aj s obmedzením výberu povolaní vyžadujúcich jemnú motoriku alebo koordináciu pohybov, prípadne až s úplnou invaliditou.

Mieru čiastočného obmedzenia konkrétnej práce posúdi lekár využívajúci aj poznatky o nárokoch konkrétnej práce na aktuálny zdravotný stav posudzovaného.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: G09; G20; G21; G30; G35; G40; G45; G46; G55; G56; G57; G70.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby končatín s poruchou funkcie, vrátane poúrazových stavov
slovník
Choroby končatín s poruchou funkcie, vrátane poúrazových stavov

Ide o choroby rôzneho pôvodu alebo následky rôznych úrazov končatín, ktoré sa prejavujú trvalým znížením ich funkcie potrebnej na vykonávanie danej práce. Vznikajú napr. po zápalových a degeneratívnych ochoreniach zhybov (napr. zápalové polyartropatie, artrózy); šliach; komplikovaných vnútrozhybových zlomeninách ako aj pri iných komplikovaných zlomeninách končatín (napr. zlomenina pleca a ramena, bedrového zhybu, panvy); po úrazových poškodeniach nervov s nasledujúcim ochrnutím (napr. poranenie nervov na úrovni pleca a ramena a pod.).

Pri týchto chorobách nie je vhodná práca so záťažou končatín (napr. pokľačiačky, v podrepe alebo so zodvihnutými rukami), rovnako nie sú vhodné niektoré práce vyžadujúce ručné alebo nožné ovládanie pák; práce vyžadujúce rovnováhu alebo koordináciu pohybov končatín; jednostranné, dlhodobé a nadmerné neprimerané zaťaženie končatín.

Posúdenie individuálnej spôsobilosti, resp. obmedzenia výkonu zamestnania závisí od miery zdravotného postihnutia vzhľadom k vykonávanej práci a od kategorizácie prác.Napr. ak ide o poúrazové stavy po komplikovaných zlomeninách končatín s poruchou ich funkcie,o spôsobilosti dlhodobo vykonávať konkrétnu prácu (s faktorom fyzická záťaž) rozhoduje o miere obmedzenia len vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:M05-M14; M15-M19; M30-M36; M40-M43; M45-M54; M60-M68; M70; M76-M77; M95-M99; S42-S49; S52-S59; S71-S79; S82-S89; S92-S99; T01-T07; T90-T93.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov
slovník
Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov

Patria sem chronické choroby pohybového a nervového systému, napr. polyartróza; reumatoidná artritída; mononeuropatie končatín; dystónia. Pri posúdení relatívnej spôsobilosti vykonávať danú prácu sa berie do úvahy stupeň a dynamika priebehu choroby, ako aj miera a doba expozície prácou vyžadujúcou udržanie potrebnej úrovne fungovania jemnej motoriky a koordinácie pohybov.

Individuálne rozdiely v miere znemožnenia vykonávania danej práce, ako aj vplyvu práce na priebeh choroby, si vyžadujú relatívne posudzovanie obmedzenia vykonávať prácu, resp. rozhodnutia o postupnej úmernej redukcii pracovnej záťaže podľa vývoja zdravotného stavu.

O miere obmedzenia rozhoduje vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: G24; G56; M06; M15.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Epilepsia a iné záchvatové choroby
slovník
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Epilepsia je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi s rôznymi prejavmi od veľkých záchvatov s bezvedomím; kŕčmi; pomočením a pohryzením jazyka až po malé záchvaty s krátkou poruchou vedomia, bez kŕčov a pádu. V závislosti od formy a frekvencie záchvatov vedie k úplnému alebo čiastočnému zníženiu pracovnej schopnosti.

Nevhodné sú zamestnania, pri ktorých môže človek ohroziť sám seba (nebezpečenstvo úrazov, napr. práca vo výškach) alebo ostatných (vedenie motorového vozidla, ak je bezzáchvatovité obdobie kratšie ako 1 rok).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
G40; G41; G43; G45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závrat akéhokoľvek pôvodu
slovník
Závrat akéhokoľvek pôvodu

Je vnímaný ako pocit pohybu okolitého priestoru alebo vlastného tela, zvyčajne sa prejavuje občasným alebo trvalým pocitom točenia hlavy, ktorý je sprevádzaný žalúdočnou nevoľnosťou až vracaním; poruchou chôdze a rovnováhy; poruchou sluchu; prípadne ďalšími celkovými príznakmi (bledosť, potenie, pocit straty priestorovej orientácie a pod.). Závrat je často spojený so závažnými ochoreniami.

Ľudia trpiaci závratmi sú dočasne alebo trvalo nespôsobilí vykonávať práce vo výškach; pri strojoch; fyzicky namáhavé práce; nesmú pracovať ako vodiči dopravných prostriedkov; v prostredí s organickými rozpúšťadlami a pod.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
R26; R27; R42.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 2. štvrťrok 2022 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Slovenská republika
Mzda od: 1133 €
Medián: 1270 €
Mzda do: 1720 €
5 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Meranie elektrických parametrov a nastavovanie výstupných napätí jednosmerných zdrojov.
Meranie a nastavovanie charakteristík zosilňovačov.
Meranie elektrických hodnôt dosiek tlačených spojov, vrátane opráv.
Meranie a nastavovanie obrazových medzifrekvencií televíznych prijímačov vo výrobe.
Zisťovanie porúch elektronických zariadení a ich odstraňovanie výmenou chybných súčastí.
Montáž, opravy, skúšanie a uvádzanie do prevádzky rozhlasových zariadení.
Meranie a nastavovanie elektrických parametrov dvojkanálových obrazových zosilňovačov kardioskopov.
Meranie a nastavovanie dosiek tlačených spojov s jednoduchými elektronickými obvodmi.
Oživovanie stabilizátorov napätia a prúdu.
Oživovanie modulov televíznych prijímačov.
Vymieňanie a nastavovanie parametrov obrazoviek farebných TV prijímačov.
Servisné opravy rozhlasových prijímačov, hudobných skríň a pod.
Opravy elektronických otáčkomerov a počítadiel.
Meranie elektrických parametrov a oživovanie stacionárnych reproduktorových sústav so zosilňovačmi.
Zapájanie, nastavovanie a kontrola spínacích časových hodín riadených kryštálom.
Montáže, vrátane nastavenia, skúšania a uvedenia do prevádzky rozhlasových zariadení s viacerými paralelne pracujúcimi zosilňovačmi, dispečerských a konferenčných zariadení.
Zisťovanie a opravy porúch modulov TV prijímačov pre farebný signál.
Umiestňovanie a nastavovanie kamier priemyselných televízií, vrátane merania na káblových sieťach, meracích a regulačných systémoch.
Opravy dorozumievacích pultov pre dvadsať účastníkov.
Opravy a oživovanie mixážnych pultov (dvanásť vstupov).
Servisné opravy viackanálových bezdrôtových prekladateľských zariadení.
Oživovanie elektronických jednotiek pomocou špeciálnych prístrojov a prípravkov (napr. stabilizovaných zdrojov, osciloskopov a pod.).
Nastavovanie jednotiek číslicových a analógových regulačných systémov.
Zisťovanie a opravy porúch elektroniky dávkovacích a zváracích zariadení plniacich strojov.
Samostatné vykonávanie opráv, nastavovanie a testovanie elektrobloku elektronických hodín.
Opravy časových relé s elektronickými obvodmi.
Zisťovanie a opravy porúch skúšačov na meranie a vyhodnocovanie integrovaných obvodov.
Zisťovanie a opravy porúch periférnych zariadení počítačov.
Zisťovanie a opravy porúch farebných televízorov u zákazníkov.
Meranie, nastavovanie a oživovanie digitálnych voltmetrov.
Meranie, nastavovanie a oživovanie elektrokardiografov.
Servisné opravy elektronických častí digitálnych oznamovacích a zabezpečovacích zariadení s mikroprocesormi.
Diagnostika, opravy a oživovanie digitálnych zariadení na prenos dát.
Zisťovanie porúch, opravy a nastavovanie elektrónových mikroskopov.
Opravy a nastavovanie elektroniky naparovacích alebo fotolitografických zariadení na výrobu polovodičových súčiastok.
Zisťovanie a opravy porúch elektronického príslušenstva defektoskopických liniek riadených počítačom.
Servisné opravy hardware personálnych počítačov.
Montáž elektronických prkov a zostáv na dosky alebo panely.
Montáž obrazoviek farebných TV prijímačov vo výrobe.
Meranie elektrických hodnôt dosiek tlačených spojov usmerňovačov, vrátane opráv.
Kladenie a upevňovanie ovládacích, signálnych a meracích káblov bez zapojenia.
Montáž a zapájanie prúdových zdrojov s napätím nad 60 V / 60 Ah.
Zapájanie ovládacích tlačidiel.
Skúšanie častí regulátorov tyristorových meničov, napr. synchronizačných transformátorov, budiacich jednotiek a pod.
Postupné zostavovanie a zapájanie zložitých zostáv elektronických zariadení podľa výkresov.
Nastavovanie hodnôt pohonov tyristorových regulátorov.
Obsluha profesionálnych zariadení na magnetický záznam a reprodukciu zvuku.
Zisťovanie porúch a opravy farebných TV prijímačov na výrobnej linke.
Meranie a nastavovanie elektrických parametrov rádiotelefónnych a telemetrických VKV systémov.
Meranie elektrických parametrov a spolupráca pri oživovaní pasívnej a aktívnej rádiolokácie.
Obsluha dispečerského riadiaceho systému, vykonávanie opráv podľa pokynov.
Zisťovanie a opravy porúch modulov Tv prijímačov farebného signálu, elektronických zariadení pre diaľkové riadenie a reguláciu teploty, detektorov nebezpečenstva výbuchu, požiaru, úniku plynov a pod.
Kontrola a nastavovanie elektrických parametrov magnetických hláv flexibilných diskových pamätí.
Oživovanie dorozumievacích pultov pre dvadsať účastníkov.
Montáž, oživovanie a zabezpečovanie prevádzky viackanálových bezdrôtových prekladateľských zariadení.
Osádzanie prístrojových dosiek elektronickými obvodmi vrátane ich vzájomného prepájania podľa schémy a premeriavania a odstraňovania prípradných porúch (napr. elektronických indikátorov, prevodníkov a pod.).
Vykonávanie menej zložitých opráv, údržby a kontrol zariadení elektronickej požiarnej signalizácie v jadrovej elektrárni.
Meranie a nastavovanie elektrických parametrov jednotiek prepojenia analógových vstupov a výstupov.
Zostavovanie a zapájanie atypických rozvádzačov, vrátane prepájania jednotlivých polí rozvádzačov. Po zapojení rozvádzačov spolupráca pri oživovaní a prípadnom odstraňovaní chýb.
Riadenie prác pri skúšaní a oživovaní zložitých investičných celkov vybavených elektronickými prvkami.
Zisťovanie a opravy porúch zariadení na získavanie dát a periferných zariadení počítačov.
Riadenie komplexných montáži a nastavovanie rozlasových vysielačov s výkonmi nad 10 kW.
Riadenie montáží spoločných televíznych antén, vrátane satelitných a káblových rozvodov pre sídliská.
Montáž, oživovanie, opravy a údržba prenosových hovorových a dátových zariadení prevádzkovaných po optoelektronických trasách.
Prevádzkové meranie na vf a nf prenosových kanáloch, výpočty a spracovanie dokumentácie.
Koordinácia odborných prác vrátane kontroly.
Riadenie prác pri opravách, revíziách a nastavovaní telemechanizačn ých zariadení v rozvodniach a dispečingoch elektrizačnej sústavy.
Riadenie prác na montážach meracích, signalizačných, vyhodnocovacích a riadiacich zariadení dispečerských centier.
Riadenie montáží a oživovanie digitálnych zariadení na prenos dát vrátane diagnostiky.
Riadenie prác pri zostavovaní a zapájaní prototypových rozvádzačov, dispečingov a ovládacích stanovíšť vybavených elektronickými obvodmi.
Riadenie montáží, nastavovania a oživovania televíznych vysielačov s výkonom 5 kW a vyšším.
Riadenie montáží, nastavovanie a oživovanie zariadení pasívnej a aktívnej rádiolokácie.
Riadenie montáží a opráv informačných hovorových a telemechanizačných systémov a ciest pre diaľkové ovládanie v elektrizačnej sústavy.
Riadenie údržby a opráv programovateľných systémov pre riadenie technologických procesov.
Riadenie stredných a generálnych opráv, vrátane nastavovania prevádzkových hodnôt riadiacich počítačových systémov zložitých automatizovaných liniek.
Oživovanie a nastavovanie automatických meracích systémov na úradné overovanie (etalonáž) meracích prístrojov, vrátane overovania a vyhotovenia protokolu.
Meranie, oživovanie a opravy elektronických meracích ústrední vrátane periférnych zariadení.
Riadenie prác i samostatné vykonávanie najnáročnejších špeciálnych odborných činností pri komplexnom zabezpečovaní prevádzky, údržby a opráv vrátane montáží a veľkých rekonštrukcií rozsiahlych celkov elektronických zariadení veľmi vysokej technickej náročnosti na zabezpečenie nepretržitej prevádzky.
Meranie parametrov a lokalizácia porúch logických obvodov v riadiacich systémoch staničných, traťových, dispečerských, diaľkových a automatických prejazdových zabezpečovacích zariadení aplikovanou mikroelektronikou a výpočtovou technikou, vrátane odborného dozoru pri odstraňovaní porúch na uvedených zariadeniach.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko úrazu
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca pod zemou
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo výškach
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

V § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z.z., je uvedené:

(1) Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie.

(2) Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické.

(3) Škola s učebným odborom elektrotechnického zamerania alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok.
6 Klasifikácie
ISCO-08
7421 Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08
7421001 Mechanik, opravár elektronických zariadení
7421006 Mechanik, opravár kancelárskej techniky
7421007 Mechanik, opravár televízorov a podobných zariadení
ESCO
Pre dané zamestnanie nie je evidované vhodné povolanie v rámci klasifikácie ESCO.
Sekcia SK NACE Rev. 2
C Priemyselná výroba

Táto sekcia zahŕňa fyzikálnu alebo chemickú transformáciu materiálov, látok alebo komponentov na nové produkty, aj keď táto definícia nemusí byť jediné univerzálne kritérium na definovanie priemyselnej výroby. Transformované materiály, látky, alebo komponenty predstavujú surové materiály, ktoré môžu byť produktom poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu, ťažby alebo dobývania ako aj produktom ostatných priemyselných činnosti. Podstatná úprava, oprava alebo rekonštrukcia tovaru je všeobecne považovaná za priemyselnú výrobu.

Produkcia priemyselnej výroby môže byť v istom zmysle ukončená, ak sú výrobky pripravené na použitie alebo spotrebu alebo môže byť nedokončená v zmysle vstupu na následné spracovanie. Napríklad rafinácia hliníka je vstupom použitým na primárnu produkciu hliníka; primárny hliník je vstupom na ťahanie hliníkových drôtov a hliníkové drôty sú vstupom pre výrobu fabrikovaných drôtených produktov.

Priemyselná výroba špecializovaných komponentov a ich častí, príslušenstva a prídavných zariadení, strojov a prístrojov je vo všeobecnosti klasifikovaná v rovnakej triede ako priemyselná výroba strojov a prístrojov, pre ktoré sú časti a príslušenstvo určené. Priemyselná výroba nešpecializovaných komponentov a častí strojov a zariadení, napr. motorov, piest, elektrických motorov, elektrickej montáže, ventilov, náčinia, valčekových ložísk je klasifikovaná v príslušných triedach priemyselnej výroby bez ohľadu na stroje a zariadenia, v ktorých bude použitá. Avšak výroba špecializovaných komponentov a príslušenstva formovaním alebo vytláčaním plastových materiálov je zahrnutá v skupine 22.2.

Montáž jednotlivých častí vyrábaných produktov je považovaná za priemyselnú výrobu. Zahŕňa montáž vyrábaných produktov vo vlastnej réžii alebo kupovaných komponentov. Viac informácií nájdete vo vysvetlivkách Štatistického úradu SR.

Divízia SK NACE Rev. 2
26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

Táto divízia zahŕňa výrobu počítačov, periférnych zariadení, komunikačných zariadení a podobných elektronických výrobkov, ako aj výrobu komponentov na tieto výrobky. Pre výrobné procesy tejto divízie je charakteristický návrh a použitie integrovaných obvodov a použitie vysoko špecializovaných miniaturizovaných technológií.

Divízia tiež zahŕňa výrobu spotrebiteľskej elektroniky, meracie, testovacie, navigačné a kontrolné zariadenia, ožarovacie, elektromedicínske a elektroterapeutické zariadenia, optické nástroje a zariadenia a výrobu magnetických a optických médií.

27 Výroba elektrických zariadení

Táto divízia zahŕňa výrobu výrobkov, ktoré generujú, dodávajú a používajú elektrickú energiu. Tiež zahŕňa výrobu elektrického osvetlenia, signalizačného zariadenia a elektrického zariadenia pre domácnosť.

Táto divízia vylučuje výrobu elektronických výrobkov (pozri divíziu 26).

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
neuvedený
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...