Poslať priateľovi

Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo

Pracovník správy registratúry

Pracovník správy registratúry prijíma, zoraďuje a sprístupňuje registratúrne záznamy a archívy písomností/dokumentov v registratúrnom stredisku a archíve. Zapožičiava uložené písomnosti/dokumenty, vedie registratúrny denník a vyraďuje neaktuálne dokumenty.

Alternatívne názvy

  • Archivár
  • Správca registratúry

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Úplné stredné odborné vzdelanie

    Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby

7237M00 informačné systémy a služby - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - informačné technológie

7237M07 informačné systémy a služby - informačné technológie - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237M07 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vedecké informácie a knihovníctvo-vedecké informácie

7236601 vedecké informácie a knihovníctvo-vedecké informácie - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7236601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vedecké informácie a knihovníctvo - vedecké informácie

7236M01 vedecké informácie a knihovníctvo - vedecké informácie - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7236M01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby

7237600 informačné systémy a služby - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby-knihovníctvo a ved. informácie

7237601 informačné systémy a služby-knihovníctvo a ved. informácie - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby-archívnictvo

7237602 informačné systémy a služby-archívnictvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - hospodárske informácie

7237603 informačné systémy a služby - hospodárske informácie - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby-verejné knižnice

7237604 informačné systémy a služby-verejné knižnice - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - informatická výchova detí a mládeže

7237605 informačné systémy a služby - informatická výchova detí a mládeže - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237605 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - informačný manažment

7237606 informačné systémy a služby - informačný manažment - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237606 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - informačné technológie

7237607 informačné systémy a služby - informačné technológie - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237607 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - knihovníctvo a vedecké informácie

7237M01 informačné systémy a služby - knihovníctvo a vedecké informácie - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237M01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - archívnictvo

7237M02 informačné systémy a služby - archívnictvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237M02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby-hospodárske informácie

7237M03 informačné systémy a služby-hospodárske informácie - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7237M03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - verejné knižnice

7237M04 informačné systémy a služby - verejné knižnice - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237M04 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - informatická výchova detí a mládeže

7237M05 informačné systémy a služby - informatická výchova detí a mládeže - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237M05 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - informačný manažment

7237M06 informačné systémy a služby - informačný manažment - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237M06 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby

7237N00 informačné systémy a služby - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7237N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - knihovníctvo a vedecké informácie

7237N01 informačné systémy a služby - knihovníctvo a vedecké informácie - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237N01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - archívnictvo

7237N02 informačné systémy a služby - archívnictvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237N02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - hospodárske informácie

7237N03 informačné systémy a služby - hospodárske informácie - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237N03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - verejné knižnice

7237N04 informačné systémy a služby - verejné knižnice - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237N04 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - informatická výchova detí a mládeže

7237N05 informačné systémy a služby - informatická výchova detí a mládeže - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237N05 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - informačný manažment

7237N06 informačné systémy a služby - informačný manažment - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237N06 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - informačné technológie

7237N07 informačné systémy a služby - informačné technológie - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237N07 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore archívnictvo

7120R00 archívnictvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium

7902J00 gymnázium - Gymnázium (ukončené maturitou)

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - spoločenskovedné

7902J70 gymnázium - spoločenskovedné - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902J70 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore archívnictvo /Bc/

7120700 archívnictvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7120700 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vedecké a technické informácie

7250600 vedecké a technické informácie - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7250600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore spisová a archívna služba

7252600 spisová a archívna služba - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7252600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore spisová a archívna služba /len V/

7252M00 spisová a archívna služba /len V/ - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7252M00 žiadna škola.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium

7902500 gymnázium - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902500 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - spoločenskovedné

7902570 gymnázium - spoločenskovedné - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902570 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - kultúrno-výchovná činnosť

7902571 gymnázium - kultúrno-výchovná činnosť - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902571 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - základy knihovníctva

7902572 gymnázium - základy knihovníctva - Gymnázium (ukončené maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7902572 žiadna škola.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - kultúrno-výchovná činnosť

7902J71 gymnázium - kultúrno-výchovná činnosť - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902J71 už bol zrušený.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania vyžaduje právnymi predpismi stanovenú odbornú prax:

aspoň 3 roky
Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Analytické myslenie
bežná

Bežná úroveň analytického myslenia umožňuje zapojiť logiku do riešenia bežných úloh, vnímať súvislosti a vyvodzovať závery.

Asertivita
bežná

Bežná úroveň asertivity umožňuje jasne a otvorene vyjadriť svoje názory.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Trpezlivosť
bežná

Bežná úroveň trpezlivosti umožňuje vytrvalo, postupne dosahovať ciele a dokončovať úlohy.

Osobnostný typ

Administratívny typ
Opis
Administratívny typ

Jedinci tohto osobnostného typu sa najlepšie cítia v jasne štruktúrovanom sociálnom prostredí, kde sú mimoriadne úspešní práve pre svoju vysokú zodpovednosť, presnosť pri práci s dátami, číslami a rôznymi informáciami, kde sa kladie dôraz na detailnosť. Nechýbajú im organizačné schopnosti, ktoré sú však schopní využiť skôr v pracovnom prostredí s jasne stanovenými úlohami, pracovnými postupmi a povinnosťami. Samých seba vnímajú ako zodpovedných a vysoko výkonných pracovníkov, ovládajúcich pomerne široké spektrum administratívno-technických a organizačných zručností, ktoré ich predurčujú k veľmi úspešnému uplatneniu v mnohých pracovných tímoch.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr zásadoví, svedomití, efektívni, vytrvalí, menej spoločenskí, so sklonom k vysokej starostlivosti, názorovo sú však konformní (prispôsobiví) s tendenciou k praktickosti.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: sekretárky, pisárky, bankoví úradníci, mzdoví účtovníci, archivári, matrikári, bezpečnostní technici, pokladníci, referenti, štatistici a pod.

HOBBY: zbieranie memoárov, organizovanie domácnosti, obchodu, hranie počítačových hier alebo hracích kariet, zbieranie rôznych predmetov, zapisovanie členských alebo rodinných údajov, písanie rodinnej histórie, čítanie časopisov o domácnosti a pod.

3 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 4. štvrťrok 2021 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Bratislavský kraj
Mzda od: 984 €
Medián: 1232 €
Mzda do: 1432 €
Trnavský kraj
Mzda od: 1036 €
Medián: 1192 €
Mzda do: 1382 €
Trenčiansky kraj
Mzda od: 1068 €
Medián: 1207 €
Mzda do: 1404 €
Nitriansky kraj
Mzda od: 1028 €
Medián: 1221 €
Mzda do: 1413 €
Žilinský kraj
Mzda od: 1032 €
Medián: 1252 €
Mzda do: 1408 €
Banskobystrický kraj
Mzda od: 982 €
Medián: 1204 €
Mzda do: 1364 €
Prešovský kraj
Mzda od: 1025 €
Medián: 1173 €
Mzda do: 1367 €
Košický kraj
Mzda od: 1046 €
Medián: 1284 €
Mzda do: 1443 €
Slovenská republika
Mzda od: 1011 €
Medián: 1229 €
Mzda do: 1402 €
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Spravovanie registratúry, napr. v štátnych, verejných a súkromných organizáciách, spoločnostiach a podnikoch.
Preberanie archívnych dokumentov od pôvodcov registratúr a ich predarchívna starostlivosť.
Tvorba návrhu na registratúrny poriadok a registratúrny plán.
Zakladanie a vedenie evidencie archívnych dokumentov.
Tvorba archívnych pomôcok k archívnym fondom (napr. inventár, katalóg a pod.).
Hodnotenie a navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v registratúre.
Príprava a realizácia vyraďovania registratúrnych záznamov v súlade s platnou legislatívou.
Posudzovanie a hodnotenie registratúrnych záznamov navrhovaných na vyradenie.
Spracovávanie archívnych dokumentov určených na odovzdanie do príslušného archívu vo forme preberacieho zoznamu.
Kontrola stavu registratúry.
Oboznamovanie majiteľov a pôvodcov registratúr s povinnosťami súvisiacimi so správou a podmienkami vyraďovania registratúrnych záznamov.
Predkladanie návrhov na viacúčelové reprodukovanie a technické konzervovanie vybraných archívnych dokumentov.
Publikovanie poznatkov zo správy registratúr a archívnych fondov.
Konzultácia pri administratívno-správnom využívaní registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov.
Autorská spolupráca pri bádateľskom využívaní registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov.
Vypracovávanie smerníc na správu registratúry a archívu.
Evidencia a vedenie agendy spojenej s využívaním registratúry.
Vyhotovovanie výpisov, odpisov a osvedčení z registratúrnych záznamov.
Spracovanie, sprístupňovanie a využívanie archívnych dokumentov.
Zabezpečenie ochrany archívnych dokumentov.
Vyhotovovanie ročných a čiastkových analýz, správ alebo štatistík o správe registratúry.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Záťaž prachom
čiastočná

Hodnoty prachu v pracovnom prostredí sú zvýšené, neprekračujú však najvyššie prípustný expozičný limit.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Nárazová práca
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)
5 Klasifikácie
ISCO-08
4415 Administratívni pracovníci v oblasti registratúry a reprografie
SK ISCO-08
4415001 Pracovník správy registratúry
ESCO
registratúrny pracovník/registratúrna pracovníčka

registratúrny pracovník/registratúrna pracovníčka

Sekcia SK NACE Rev. 2
N Administratívne a podporné služby

Táto sekcia zahŕňa rôzne činnosti podporujúce bežné obchodné činnosti. Tieto činnosti sa líšia od činností uvedených v sekcii M, nakoľko ich prvotným účelom nie je poskytovanie špecializovaných vedomostí.

Divízia SK NACE Rev. 2
82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti

Táto divízia zahŕňa poskytovanie celej škály každodenných kancelárskych a administratívnych služieb a rutinných opakujúcich sa pomocných činností pre zákazníka na základe zmluvy alebo za odplatu.

Táto divízia zahŕňa aj pomocné činnosti v službách poskytované podnikom inde nezaradené.

Jednotky zaradené do tejto divízie neposkytujú prevádzkový personál na vykonávanie kompletnej činnosti podniku.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
354

Úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie