Poslať priateľovi

Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo

Riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívu

Riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívu rieši vedecko-odborné a organizačné úlohy v oblasti archívnictva.

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

    Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história - história - ruský jazyk a kultúra

7110T34 história - história - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore archívnictvo

7120T00 archívnictvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore muzeológia

7130R00 muzeológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore muzeológia-muzeológia a kultúrne dedičstvo

7130R02 muzeológia-muzeológia a kultúrne dedičstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história - história - ruský jazyk a kultúra

7110834 história - história - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110834 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore archívnictvo

7120800 archívnictvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7120800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore archívnictvo

7120U00 archívnictvo - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7120U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore archívnictvo a pomocné vedy historické

7122800 archívnictvo a pomocné vedy historické - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7122800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore archívnictvo a pomocné vedy historické

7122T00 archívnictvo a pomocné vedy historické - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7122T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore archívnictvo a pomocné vedy historické

7122U00 archívnictvo a pomocné vedy historické - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7122U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore muzeológia /Bc/

7130700 muzeológia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7130700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore muzeológia-muzeológia a kultúrne dedičstvo /Bc/

7130702 muzeológia-muzeológia a kultúrne dedičstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7130702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore muzeológia a kultúrne dedičstvo /Bc/

7131700 muzeológia a kultúrne dedičstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7131700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore muzeológia a kultúrne dedičstvo

7131R00 muzeológia a kultúrne dedičstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7131R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore knižničná a informačná veda-dokumentácia kult.dedičstva /Bc/

7210701 knižničná a informačná veda-dokumentácia kult.dedičstva /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7210701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore knižničná a informačná veda - dokumentácia kultúrneho dedičstva

7210R01 knižničná a informačná veda - dokumentácia kultúrneho dedičstva - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7210R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore knižnično-inform.štúd.-dokumentácia kultúrneho dedičstva/Bc/

7212703 knižnično-inform.štúd.-dokumentácia kultúrneho dedičstva/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7212703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore knižnično-informačné štúdiá - dokumentácia kulturného dedičstva

7212R03 knižnično-informačné štúdiá - dokumentácia kulturného dedičstva - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7212R03 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika

6131R00 etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika-etika profesijných činností

6131R03 etika - aplikovaná etika-etika profesijných činností - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika

6131R04 etika - aplikovaná etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika

6131R04 etika - aplikovaná etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika-sociálna práca

6131R08 etika - etika-sociálna práca - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce

6131R10 etika - aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra

6131R14 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra

6131R14 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - psychológia

6131R16 etika - aplikovaná etika - psychológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - filozofia

6131R17 etika - aplikovaná etika - filozofia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - filozofia

6131R17 etika - aplikovaná etika - filozofia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - hospodárska a podnikateľská etika

6131R31 etika - hospodárska a podnikateľská etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika

6131T00 etika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika-aplikovaná etika-etická expertíza a etické poradenstvo

6131T02 etika-aplikovaná etika-etická expertíza a etické poradenstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika-aplikovaná etika-etická expertíza a etické poradenstvo

6131T02 etika-aplikovaná etika-etická expertíza a etické poradenstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika

6131T04 etika - aplikovaná etika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika

6131T04 etika - aplikovaná etika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

6131T34 etika - etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pomocné vedy historické

7104V00 pomocné vedy historické - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etnológia - aplikovaná etnológia

7106R06 etnológia - aplikovaná etnológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etnológia-etnológia a mimoeuropské štúdiá

7106R11 etnológia-etnológia a mimoeuropské štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etnológia-etnológia a mimoeuropské štúdiá

7106T11 etnológia-etnológia a mimoeuropské štúdiá - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore etnológia-etnológia a mimoeuropské štúdiá

7106V11 etnológia-etnológia a mimoeuropské štúdiá - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - geografia

7110R15 história - história - geografia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - filozofia

7110R22 história - história - filozofia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - psychológia

7110R23 história - história - psychológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - aplikovaná etika

7110R25 história - história - aplikovaná etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - slovenský jazyk a literatúra

7110R31 história - história - slovenský jazyk a literatúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - ruský jazyk a kultúra

7110R34 história - história - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - nemecký jazyk a literatúra

7110R36 história - história - nemecký jazyk a literatúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - britské a americké štúdiá

7110R39 história - história - britské a americké štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - kultúrne dedičstvo

7110R41 história - kultúrne dedičstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história

7110T00 história - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore knižnično-inform.štúd.-mediamatika a kultúrne dedičstvo

7212R11 knižnično-inform.štúd.-mediamatika a kultúrne dedičstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika /Bc/

6131700 etika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika profesijných činností /Bc/

6131701 etika - etika profesijných činností /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika-etika profesijných činností /Bc/

6131703 etika - aplikovaná etika-etika profesijných činností /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika /Bc/

6131704 etika - aplikovaná etika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika /Bc/

6131704 etika - aplikovaná etika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika-klasické jazyky /Bc/

6131705 etika - etika-klasické jazyky /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika-estetika /Bc/

6131707 etika - etika-estetika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika-sociálna práca /Bc/

6131708 etika - etika-sociálna práca /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131708 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce

6131710 etika - aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131710 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - britské a americké štúdiá /Bc/

6131711 etika - aplikovaná etika - britské a americké štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - britské a americké štúdiá /Bc/

6131711 etika - aplikovaná etika - britské a americké štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131711 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra

6131713 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131713 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra

6131713 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131713 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra /Bc/

6131714 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131714 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra /Bc/

6131714 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131714 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - psychológia

6131716 etika - aplikovaná etika - psychológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131716 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - filozofia

6131717 etika - aplikovaná etika - filozofia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131717 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - filozofia

6131717 etika - aplikovaná etika - filozofia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131717 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - história

6131718 etika - aplikovaná etika - história - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - biológia

6131721 etika - aplikovaná etika - biológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131721 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - biológia

6131721 etika - aplikovaná etika - biológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131721 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - chémia

6131722 etika - aplikovaná etika - chémia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131722 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - chémia

6131722 etika - aplikovaná etika - chémia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131722 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - geografia

6131723 etika - aplikovaná etika - geografia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131723 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - geografia

6131723 etika - aplikovaná etika - geografia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131723 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - fyzika

6131724 etika - aplikovaná etika - fyzika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131724 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - fyzika

6131724 etika - aplikovaná etika - fyzika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131724 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - matematika

6131725 etika - aplikovaná etika - matematika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131725 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - matematika

6131725 etika - aplikovaná etika - matematika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131725 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - informatika

6131726 etika - aplikovaná etika - informatika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131726 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - aplikovaná etika - informatika

6131726 etika - aplikovaná etika - informatika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131726 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - hospodárska a podnikateľská etika /Bc/

6131731 etika - hospodárska a podnikateľská etika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131731 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - etické a sociálno-kultúrne štúdiá

6131735 etika - etické a sociálno-kultúrne štúdiá - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131735 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etika - etické a sociálno-kultúrne štúdiá

6131735 etika - etické a sociálno-kultúrne štúdiá - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131735 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika

6131800 etika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika-aplikovaná etika-etická expertíza a etické poradenstvo

6131802 etika-aplikovaná etika-etická expertíza a etické poradenstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika-aplikovaná etika-etická expertíza a etické poradenstvo

6131802 etika-aplikovaná etika-etická expertíza a etické poradenstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika

6131804 etika - aplikovaná etika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika

6131804 etika - aplikovaná etika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - etika - estetika

6131807 etika - etika - estetika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - etika - sociálna práca

6131808 etika - etika - sociálna práca - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra

6131813 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131813 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra

6131813 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131813 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - história

6131818 etika - aplikovaná etika - história - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131818 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - história

6131818 etika - aplikovaná etika - história - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131818 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

6131834 etika - etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131834 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore etika - aplikovaná etika

6131904 etika - aplikovaná etika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6131904 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika profesijných činností

6131R01 etika - etika profesijných činností - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika - klasické jazyky

6131R05 etika - etika - klasické jazyky - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etika - estetika

6131R07 etika - etika - estetika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - britské a americké štúdiá

6131R11 etika - aplikovaná etika - britské a americké štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - britské a americké štúdiá

6131R11 etika - aplikovaná etika - britské a americké štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra

6131R13 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra

6131R13 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - história

6131R18 etika - aplikovaná etika - história - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - biológia

6131R21 etika - aplikovaná etika - biológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - biológia

6131R21 etika - aplikovaná etika - biológia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - chémia

6131R22 etika - aplikovaná etika - chémia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R22 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - chémia

6131R22 etika - aplikovaná etika - chémia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R22 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - geografia

6131R23 etika - aplikovaná etika - geografia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R23 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - geografia

6131R23 etika - aplikovaná etika - geografia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R23 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - fyzika

6131R24 etika - aplikovaná etika - fyzika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R24 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - fyzika

6131R24 etika - aplikovaná etika - fyzika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R24 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - matematika

6131R25 etika - aplikovaná etika - matematika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - matematika

6131R25 etika - aplikovaná etika - matematika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - informatika

6131R26 etika - aplikovaná etika - informatika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R26 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - informatika

6131R26 etika - aplikovaná etika - informatika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R26 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etické a sociálno-kultúrne štúdiá

6131R35 etika - etické a sociálno-kultúrne štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R35 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore etika - etické a sociálno-kultúrne štúdiá

6131R35 etika - etické a sociálno-kultúrne štúdiá - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131R35 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - etika - estetika

6131T07 etika - etika - estetika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131T07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - etika-sociálna práca

6131T08 etika - etika-sociálna práca - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131T08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra

6131T13 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131T13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra

6131T13 etika - aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131T13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - história

6131T18 etika - aplikovaná etika - história - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131T18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika - história

6131T18 etika - aplikovaná etika - história - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131T18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika

6131U00 etika - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika

6131U04 etika - aplikovaná etika - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131U04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etika - aplikovaná etika

6131U04 etika - aplikovaná etika - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131U04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore etika - aplikovaná etika

6131V04 etika - aplikovaná etika - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6131V04 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore aplikovaná etika

6133700 aplikovaná etika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6133700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná etika - etika profesijných činností /Bc/

6133701 aplikovaná etika - etika profesijných činností /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6133701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná etika

6133R00 aplikovaná etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6133R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore aplikovaná etika - etika profesijných činností

6133R01 aplikovaná etika - etika profesijných činností - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6133R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pomocné vedy historické

7104900 pomocné vedy historické - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7104900 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etnológia - aplikovaná etnológia

7106706 etnológia - aplikovaná etnológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7106706 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore etnológia - etnológia a mimoeuropské štúdiá

7106711 etnológia - etnológia a mimoeuropské štúdiá - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7106711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore etnológia - etnológia a mimoeuropské štúdiá

7106811 etnológia - etnológia a mimoeuropské štúdiá - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7106811 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore etnológia - etnológia a mimoeuropské štúdiá

7106911 etnológia - etnológia a mimoeuropské štúdiá - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7106911 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história-klasické jazyky /Bc/

7110703 história - história-klasické jazyky /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - geografia /Bc/

7110715 história - história - geografia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110715 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - filozofia /Bc/

7110722 história - história - filozofia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110722 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore história - história - psychológia

7110723 história - história - psychológia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110723 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - aplikovaná etika /Bc/

7110725 história - história - aplikovaná etika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110725 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - slovenský jazyk a literatúra /Bc/

7110731 história - história - slovenský jazyk a literatúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110731 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore história - história - nemecký jazyk a kultúra

7110733 história - história - nemecký jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110733 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore história - história - ruský jazyk a kultúra

7110734 história - história - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110734 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - nemecký jazyk a literatúra /Bc/

7110736 história - história - nemecký jazyk a literatúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110736 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - britské a americké štúdiá /Bc/

7110739 história - história - britské a americké štúdiá /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110739 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore história - kultúrne dedičstvo

7110741 história - kultúrne dedičstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110741 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história

7110800 história - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história - história-klasické jazyky

7110803 história - história-klasické jazyky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história - história - nemecký jazyk a kultúra

7110833 história - história - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7110833 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - klasické jazyky

7110R03 história - história - klasické jazyky - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7110R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore história - história - nemecký jazyk a kultúra

7110R33 história - história - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7110R33 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história - história - klasické jazyky

7110T03 história - história - klasické jazyky - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7110T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história - história - nemecký jazyk a kultúra

7110T33 história - história - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7110T33 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore história

7110U00 história - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7110U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore knižnično-inform.štúd.-mediamatika a kultúrne dedičstvo /Bc/

7212711 knižnično-inform.štúd.-mediamatika a kultúrne dedičstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7212711 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby-archívnictvo

7237602 informačné systémy a služby-archívnictvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - archívnictvo

7237M02 informačné systémy a služby - archívnictvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237M02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore informačné systémy a služby - archívnictvo

7237N02 informačné systémy a služby - archívnictvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7237N02 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore teória a riadenie kultúry

8135800 teória a riadenie kultúry - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 8135800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore teória a riadenie kultúry

8135T00 teória a riadenie kultúry - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8135T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore teória a riadenie kultúry

8135U00 teória a riadenie kultúry - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8135U00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát:

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odborná prax

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:

aspoň 2 roky
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Analytické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň analytického myslenia umožňuje vynikajúco a logicky narábať s faktami.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Asertivita
bežná

Bežná úroveň asertivity umožňuje jasne a otvorene vyjadriť svoje názory.

Dominantnosť
bežná

Bežná úroveň dominantnosti umožňuje prebrať iniciatívu a viesť iných.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Pozornosť
bežná

Bežná úroveň pozornosti umožňuje dostatočne sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Precíznosť (presnosť)
bežná

Bežná úroveň precíznosti umožňuje venovať pozornosť detailom v primeranej miere.

Predstavivosť
bežná

Bežná úroveň predstavivosti umožňuje vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy bez reálnej predlohy.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Sebaovládanie
bežná

Bežná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav v rôznych situáciách.

Vnútorná stabilita
bežná

Bežná úroveň vnútornej stability umožňuje konštruktívne zvládať problémy, konflikty a kritiku.

Osobnostný typ

Administratívny typ
Opis
Administratívny typ

Jedinci tohto osobnostného typu sa najlepšie cítia v jasne štruktúrovanom sociálnom prostredí, kde sú mimoriadne úspešní práve pre svoju vysokú zodpovednosť, presnosť pri práci s dátami, číslami a rôznymi informáciami, kde sa kladie dôraz na detailnosť. Nechýbajú im organizačné schopnosti, ktoré sú však schopní využiť skôr v pracovnom prostredí s jasne stanovenými úlohami, pracovnými postupmi a povinnosťami. Samých seba vnímajú ako zodpovedných a vysoko výkonných pracovníkov, ovládajúcich pomerne široké spektrum administratívno-technických a organizačných zručností, ktoré ich predurčujú k veľmi úspešnému uplatneniu v mnohých pracovných tímoch.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr zásadoví, svedomití, efektívni, vytrvalí, menej spoločenskí, so sklonom k vysokej starostlivosti, názorovo sú však konformní (prispôsobiví) s tendenciou k praktickosti.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: sekretárky, pisárky, bankoví úradníci, mzdoví účtovníci, archivári, matrikári, bezpečnostní technici, pokladníci, referenti, štatistici a pod.

HOBBY: zbieranie memoárov, organizovanie domácnosti, obchodu, hranie počítačových hier alebo hracích kariet, zbieranie rôznych predmetov, zapisovanie členských alebo rodinných údajov, písanie rodinnej histórie, čítanie časopisov o domácnosti a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Choroby vylučujúce výkon zamestnania neboli definované.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Alergické choroby kože, dýchacích ciest a spojoviek
slovník
Alergické choroby kože, dýchacích ciest a spojoviek

Tieto sú spôsobované celým radom alergénov z pracovného i mimopracovného prostredia, ktoré u vnímavých jedincov vyvolávajú rôzne príznaky. Kožné alergické ochorenia sa prejavujú ohraničenými začervenanými ložiskami alebo ekzémami. Alergické ochorenia dýchacích ciest sú sprevádzané kýchaním, nádchou, pocitom nepriechodnosti nosa, pocitom nedostatku vzduchu, pískaním na prieduškách až rozvojom bronchiálnej astmy. Pre alergické ochorenia spojiviek je typické pálenie a svrbenie očí, slzenie alebo pocit suchých očí. Pre ľudí trpiacimi touto skupinou ochorení sú nevhodné práce v prostredí s výskytom chemických alergizujúcich alebo dráždivých látok (napr. v chemickom priemysle, stavebníctve, strojárstve).

Podľa druhu a charakteru choroby nie sú vhodné zamestnanias výskytom dráždivých a agresívnych chemických látok (kyseliny, lúhy). Medzi chronické závažné kožné alergické choroby patrí aj alergická kontaktná dermatitída alebo kontaktný ekzém. Zistenie tejto chorobyabsolútne vylučuje vykonávanie prác, pri ktorých by bol zamestnanec vystavený vplyvu ofenzívnych alergénov (látok najčastejšie spôsobujúcich alergickú kožnú reakciu), napr.: niklu; epoxidovým živiciam; latexu, resp. gume; formaldehydu. Iné alergické choroby a prejavy (napr. alergická rinitída – alergická nádcha; priedušková astma) sú absolútnou kontraindikáciou (vylučujú vykonávanie) prác , pri ktorých by bol zamestnanec vystavený vplyvu uvedených ofenzívnych alergénov, pretože alergické prejavy sa majú tendenciu u alergika postupne rozširovať na ďalšie orgány (ako následok pôsobenia ďalších nových alergénov z pracovného prostredia).

O vylúčení spôsobilosti vykonávať konkrétne práce rozhodne individuálne posudzujúci lekár, a to na základe priebehu choroby, druhu a miery rizikových faktorov práce (podľa posudkov o riziku a hodnotenia pracovnou zdravotnou službou) a na základe komplexného posúdenia ich možných konkrétnych negatívnych vplyvov.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: H10; H13; J30; J45; J46; L23.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 2. štvrťrok 2021 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Bratislavský kraj
Mzda od: 1394 €
Medián: 1611 €
Mzda do: 1774 €
Slovenská republika
Mzda od: 1385 €
Medián: 1644 €
Mzda do: 2007 €
5 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Vytváranie archívnych fondov z neusporiadaných registratúr prevzatých do archívu (napr. archív Ústavu pamäti národa a pod.).
Rekonštrukcia zle usporiadaných alebo inak poškodených starších archívnych fondov.
Tvorba archívnych pomôcok (napr. systematické katalógy, počítačové databázy a pod.).
Vytváranie špeciálnych výstupov a poskytovanie poradenstva pomocou archívnych pomôcok historikom, vedecko-výskumným pracovníkom a ďalším užívateľom archívnych fondov.
Schvaľovanie registratúrnych plánov a návrhov na vyraďovanie registratúrnych záznamov.
Plánovanie a zabezpečovanie preberania archívnych dokumentov a fondov do archívu od ich pôvodcov a majiteľov.
Zabezpečovanie evidencie, ochrany a sprístupňovania archívnych dokumentov.
Navrhovanie bádateľských poriadkov a vnútroarchívnych predpisov v súlade s platnou legislatívou.
Vykonávanie štátneho odborného dozoru v oblasti archívnictva a registratúry.
Vypracovávanie programu vyhotovovania konzervačných kópií archívnych dokumentov.
Vedecké bádanie a publikovanie v oblasti dejín archívnictva, archivistiky, archívnej terminológie, vybraných pomocných historických vied, lokálnej, regionálnej a celoslovenskej histórie a vlastivedy.
Prednášková a propagačná činnosť o archívoch a archívnictve pre odbornú a laickú verejnosť.
Účasť na úlohách vedeckého výskumu v oblasti archívnictva, pomocných vied historických, dejín správy a histórie.
Podieľanie sa na ochrane historického dedičstva (archívnych dokumentov) Slovenskej republiky.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Záťaž prachom
čiastočná

Hodnoty prachu v pracovnom prostredí sú zvýšené, neprekračujú však najvyššie prípustný expozičný limit.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Riadiace práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.)
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)
6 Klasifikácie
ISCO-08
1349 Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách inde neuvedení
SK ISCO-08
1349006 Riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívu
ESCO
riaditeľ archívu/riaditeľka archívu

riaditeľ archívu/riaditeľka archívu

Sekcia SK NACE Rev. 2
R Umenie, zábava a rekreácia

Táto sekcia zahŕňa širokú škálu aktivít s cieľom uspokojiť rôzne záujmy širokej verejnosti v oblastiach kultúry, zábavy a rekreácie. Patria sem živé predstavenia, činnosť múzeí, činnosť herní, športové a rekreačné činnosti.

Divízia SK NACE Rev. 2
91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení

Táto divízia zahŕňa činnosti knižníc a archívov; prevádzku múzeí, botanických a zoologických záhrad; prevádzku historických budov a činnosti súvisiace s prevádzkovaním prírodných rezervácií. Patria sem aj činnosti súvisiace s ochranou a prevádzkou objektov, miest a prírodných zaujímavostí, ktoré predstavujú z historického, kultúrneho alebo výchovného hľadiska hodnotu (napr. pamiatky svetového dedičstva atď.).

Táto divízia vylučuje prevádzku športových, zábavných a rekreačných zariadení ako sú kúpaliská, rekreačné parky, pozri divíziu 93.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 6
ISCED
645

Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa - bakalárske, akademicky orientované študijné programy dostatočné pre ukončenie úrovne

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie