Poslať priateľovi

Remeslá a osobné služby

Úradný prekladateľ

Úradný prekladateľ prekladá úradné dokumenty z jedného jazyka do druhého.

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra

7304T00 slovenský jazyk a literatúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a lit. - editorstvo a vydavateľská prax

7304T08 slovenský jazyk a lit. - editorstvo a vydavateľská prax - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit.-sloven. jazyk a lit.- anglický jaz.a kultúra

7304T11 slov.jaz.a lit.-sloven. jazyk a lit.- anglický jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - história

7304T22 slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - história - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz. a kul.-ukrajinský jaz.a kul.

7329R20 preklad.a tlm.-slovenský jaz. a kul.-ukrajinský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky j.a kul.-porugalský j.a kul.

7329R45 preklad.a tlm.-francúzsky j.a kul.-porugalský j.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra

7329R52 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-ruský jazyk a kul.

7329R66 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-ruský jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-španiel.jaz. a kul.

7329R97 preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-španiel.jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-holandský j.a kul .

7329R99 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-holandský j.a kul . - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra

7329T01 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-bulharský jaz. a kultúra

7329T02 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-bulharský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra

7329T04 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra

7329T05 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra

7329T06 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra

7329T07 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329T09 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra

7329T10 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra

7329T12 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz. a kultúra

7329T13 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra

7329T14 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult.

7329T17 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra

7329T23 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329T25 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-španielsky jaz. a kultúra

7329T26 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-španielsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-švédsky jazyk a kultúra

7329T27 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-švédsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-taliansky jazyk a kultúra

7329T28 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult.

7329T31 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra

7329T33 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra

7329T33 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra

7329T34 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329T37 preklad.a tlm.-francúzsky jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-španielsky jaz a kul.

7329T38 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-španielsky jaz a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul.

7329T39 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra

7329T43 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra

7329T43 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329T48 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-ukrajinský jazyk a kultúra

7329T50 preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329T51 preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra

7329T52 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra

7329T52 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jazyk a kul.-ruský jaz. a kultúra

7329T57 preklad.a tlm.-španielsky jazyk a kul.-ruský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul.

7329T58 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul.

7329T62 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul.

7329T62 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul.

7329T63 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul.

7329T63 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra

7329T80 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra

7329T80 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jaz. a kul.-španielsky jaz.a kultúra

7329T82 preklad.a tlm.-rumunský jaz. a kul.-španielsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra

7329T86 preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329T89 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-slovenský jazyk a kul.

7329T94 preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-slovenský jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul. - anglický jazyk a kul.

7329T95 preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul. - anglický jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč.-angl.jaz.a kultúra-aplikovaná etika

7330R51 preklad.a tlmoč.-angl.jaz.a kultúra-aplikovaná etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-filozofia

7330R52 preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-filozofia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-história

7330R53 preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-história - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekl.a tlm.-ang.jaz.a nem.jaz pre eur.inštit.a ekonom.

7330R86 prekl.a tlm.-ang.jaz.a nem.jaz pre eur.inštit.a ekonom. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika

7330T51 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - filozofia

7330T52 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - filozofia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - história

7330T53 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - história - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - história

7330T56 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - história - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom.

7330T85 prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra

7304800 slovenský jazyk a literatúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7304800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - editorstvo a vydavateľská prax

7304808 slovenský jazyk a literatúra - editorstvo a vydavateľská prax - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7304808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit.-sloven. jazyk a lit.- anglický jaz.a kultúra

7304811 slov.jaz.a lit.-sloven. jazyk a lit.- anglický jaz.a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7304811 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit.-sloven. jazyk a lit.-francúzsky jaz. a kult.

7304813 slov.jaz.a lit.-sloven. jazyk a lit.-francúzsky jaz. a kult. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7304813 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit. - sloven.jazyk a lit.-španielsky jaz.a kult.

7304814 slov.jaz.a lit. - sloven.jazyk a lit.-španielsky jaz.a kult. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7304814 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit. - slov. jazyk a lit.- maďarský jaz.a kultúra

7304815 slov.jaz.a lit. - slov. jazyk a lit.- maďarský jaz.a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7304815 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit.-slovenský jazyk a lit.-nemecký jazyk a kult.

7304816 slov.jaz.a lit.-slovenský jazyk a lit.-nemecký jazyk a kult. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7304816 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit.-slovenský jazyk a lit.-ruský jazyk a kultúra

7304817 slov.jaz.a lit.-slovenský jazyk a lit.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7304817 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit.-slovenský jazyk a lit.-poľský jaz. a kultúra

7304819 slov.jaz.a lit.-slovenský jazyk a lit.-poľský jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7304819 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - taliansky jazyk a kultúra

7304820 slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7304820 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - história

7304822 slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - história - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7304822 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - politológia

7304824 slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - politológia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7304824 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii s cudzím jazykom)

7304870 slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii s cudzím jazykom) - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304870 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit.-sloven. jazyk a lit.-francúzsky jaz. a kult.

7304T13 slov.jaz.a lit.-sloven. jazyk a lit.-francúzsky jaz. a kult. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit. - sloven.jazyk a lit.-španielsky jaz.a kult.

7304T14 slov.jaz.a lit. - sloven.jazyk a lit.-španielsky jaz.a kult. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T14 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit. - slov. jazyk a lit.- maďarský jaz.a kultúra

7304T15 slov.jaz.a lit. - slov. jazyk a lit.- maďarský jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T15 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit.-slovenský jazyk a lit.-nemecký jazyk a kult.

7304T16 slov.jaz.a lit.-slovenský jazyk a lit.-nemecký jazyk a kult. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T16 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slov.jaz.a lit.-slovenský jazyk a lit.-ruský jazyk a kultúra

7304T17 slov.jaz.a lit.-slovenský jazyk a lit.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - poľský jazyk a kultúra

7304T19 slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - taliansky jazyk a kultúra

7304T20 slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T20 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - politológia

7304T24 slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra - politológia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T24 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii s cudzím jazykom)

7304T70 slovenský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra (v kombinácii s cudzím jazykom) - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304T70 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra

7304U00 slovenský jazyk a literatúra - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7304U00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - arabský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329719 prekladateľstvo a tlmočníctvo - arabský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329719 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329720 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329720 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra

7329745 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329745 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329752 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329752 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúra

7329760 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329760 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329766 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329766 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329781 prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329781 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329784 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329784 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329785 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329785 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329787 prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329787 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329790 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329790 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329797 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329797 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra

7329799 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329799 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie)

7329800 prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie) - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra

7329801 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329802 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra

7329803 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra

7329804 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra

7329805 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra

7329806 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra

7329807 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jazyk a kultúra

7329808 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329809 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra

7329810 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329810 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-švédsky jazyk a kultúra

7329811 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-švédsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329811 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra

7329812 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329812 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329813 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329813 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra

7329814 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329814 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-maďarský jaz. a kultúra

7329815 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-maďarský jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329815 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra

7329816 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329816 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult.

7329817 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329817 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329820 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329820 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329820 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329820 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329821 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329821 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-francúzsky jaz. a kultúra

7329822 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-francúzsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329822 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra

7329823 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329823 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329824 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329824 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329825 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329825 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-španielsky jaz. a kultúra

7329826 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-španielsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329826 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-švédsky jazyk a kultúra

7329827 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-švédsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329827 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-taliansky jazyk a kultúra

7329828 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329828 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329829 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329829 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-maďarský jazyk a kultúra

7329830 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-maďarský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329830 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult.

7329831 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329831 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

7329832 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329832 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329833 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329833 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329833 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329833 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

7329834 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329834 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329835 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329835 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra

7329836 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329836 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329837 preklad.a tlm.-francúzsky jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329837 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-španielsky jaz a kul.

7329838 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-španielsky jaz a kul. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329838 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

7329839 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329839 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329840 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329840 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

7329842 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329842 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329843 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329843 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329843 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329843 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329844 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329844 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329844 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329844 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra

7329845 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329845 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra

7329845 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329845 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329846 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329846 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jazyk a kultúra-poľský jazyka kultúra

7329847 preklad.a tlm.-ruský jazyk a kultúra-poľský jazyka kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329847 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329848 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329848 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

7329849 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329849 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-ukrajinský jazyk a kultúra

7329850 preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329850 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329851 preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329851 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329852 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329852 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329852 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329852 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329854 prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329854 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-poľský jaz. a kultúra

7329855 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-poľský jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329855 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-portugalský jaz.a kul.

7329856 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-portugalský jaz.a kul. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329856 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jazyk a kul.-ruský jaz. a kultúra

7329857 preklad.a tlm.-španielsky jazyk a kul.-ruský jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329857 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul.

7329858 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329858 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329859 prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329859 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329861 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329861 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329861 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329861 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra

7329862 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329862 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra

7329862 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329862 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

7329863 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329863 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

7329863 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329863 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - taliansky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra

7329864 prekladateľstvo a tlmočníctvo - taliansky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329864 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-chorvátsky jaz. a kul.

7329868 preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-chorvátsky jaz. a kul. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329868 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

7329869 prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329869 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329871 prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329871 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329873 prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329873 prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra

7329874 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329874 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra

7329875 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329875 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jazyk a kul.-poľský jaz. a kultúra

7329876 preklad.a tlm.-chorvátsky jazyk a kul.-poľský jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329876 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329877 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329877 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329878 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329878 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329879 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329879 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329879 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329879 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

7329880 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329880 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

7329880 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329880 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329881 prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329881 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329881 prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329881 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jaz. a kul.-španielsky jaz.a kultúra

7329882 preklad.a tlm.-rumunský jaz. a kul.-španielsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329882 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

7329883 prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329883 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329884 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329884 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329884 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329884 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329885 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329885 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329885 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329885 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra

7329886 preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329886 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329887 prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329887 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329887 prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329887 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329889 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329889 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329890 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329890 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329890 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329890 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329891 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329891 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329891 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329891 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329894 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329894 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra

7329895 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329895 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

7329896 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329896 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-arabskký jaz. a kul.- slovens. jaz. a kul.

7329R19 preklad.a tlm.-arabskký jaz. a kul.- slovens. jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329R19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-švédsky jazyk a kul.

7329R60 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-švédsky jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329R60 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329R81 prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329R81 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-portugalský jaz.a kul.-ruský jaz. a kul.

7329R84 preklad.a tlm.-portugalský jaz.a kul.-ruský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329R84 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-portugalský jaz.a kul.-rumunský j. a kul.

7329R85 preklad.a tlm.-portugalský jaz.a kul.-rumunský j. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329R85 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-holandský jaz.a kul.-slovenský jaz.a kul.

7329R87 preklad.a tlm.-holandský jaz.a kul.-slovenský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329R87 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-poľský jazyk a kul.-slovenský jaz. a kul.

7329R90 preklad.a tlm.-poľský jazyk a kul.-slovenský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329R90 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie)

7329T00 prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie) - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-holandský jaz. a kultúra

7329T03 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-holandský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jazyk a kultúra

7329T08 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-švédsky jazyk a kultúra

7329T11 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-švédsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-maďarský jaz. a kultúra

7329T15 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-maďarský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T15 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra

7329T16 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T16 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329T20 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T20 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329T20 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T20 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329T21 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-francúzsky jaz. a kultúra

7329T22 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-francúzsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T22 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329T24 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T24 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329T29 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T29 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-maďarský jazyk a kultúra

7329T30 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-maďarský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T30 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

7329T32 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T32 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329T35 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T35 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra

7329T36 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T36 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329T40 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T40 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

7329T42 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T42 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský jazyk a kul.

7329T44 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T44 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský jazyk a kul.

7329T44 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T44 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-porugalský jaz.a kul.

7329T45 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-porugalský jaz.a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T45 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-porugalský jaz.a kul.

7329T45 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-porugalský jaz.a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T45 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329T46 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T46 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - poľský jazyka kultúra

7329T47 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - poľský jazyka kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T47 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

7329T49 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T49 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329T54 prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T54 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-poľský jaz. a kultúra

7329T55 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-poľský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T55 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-portugalský jaz.a kul.

7329T56 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-portugalský jaz.a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T56 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329T59 prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T59 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul.

7329T61 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T61 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul.

7329T61 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T61 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - taliansky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra

7329T64 prekladateľstvo a tlmočníctvo - taliansky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T64 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore taliansky jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra

7329T65 taliansky jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T65 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-chorvátsky jaz. a kul.

7329T68 preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-chorvátsky jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T68 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

7329T69 prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T69 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-rumunský jaz. a kultúra

7329T71 preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-rumunský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T71 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.jaz. a kultúra

7329T73 preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T73 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.jaz. a kultúra

7329T73 preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T73 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra

7329T74 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T74 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra

7329T75 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T75 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jazyk a kul.-poľský jaz. a kultúra

7329T76 preklad.a tlm.-chorvátsky jazyk a kul.-poľský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T76 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329T77 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T77 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329T78 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T78 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-slovenský ja.a kul.

7329T79 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-slovenský ja.a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T79 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-slovenský ja.a kul.

7329T79 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-slovenský ja.a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T79 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329T81 prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T81 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329T81 prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T81 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jazyk a kul.-taliansky jazyk a kul.

7329T83 preklad.a tlm.-rumunský jazyk a kul.-taliansky jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T83 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329T84 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T84 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329T84 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T84 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-portugalský jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul.

7329T85 preklad.a tlm.-portugalský jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T85 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-portugalský jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul.

7329T85 preklad.a tlm.-portugalský jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T85 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329T87 prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T87 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329T87 prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T87 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329T90 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T90 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329T90 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T90 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329T91 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T91 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329T91 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T91 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul.

7329T96 preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7329T96 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika

7330751 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7330751 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - filozofia

7330752 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - filozofia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7330752 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - história

7330753 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - história - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7330753 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - história

7330756 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - história - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7330756 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

7330786 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7330786 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika

7330851 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7330851 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - filozofia

7330852 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - filozofia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7330852 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - história

7330853 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - história - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7330853 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - história

7330856 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - história - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)