Poslať priateľovi

Remeslá a osobné služby

Súdny tlmočník

Súdny tlmočník tlmočí ústny prejav v oficiálnom úradnom styku z cudzieho jazyka do úradného jazyka a naopak.

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-arabský jaz.a kult.

7329R01 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-arabský jaz.a kult. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-bulharský jaz.a kul.

7329R02 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-bulharský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-holandský jaz.a kul.

7329R03 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-holandský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kul.

7329R04 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul.

7329R05 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kul.

7329R06 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský j.a kul.

7329R07 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský j.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul.

7329R08 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329R09 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul.

7329R10 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul.

7329R12 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz.a kul.

7329R13 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kul.

7329R14 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.- slovenský jaz.a kul.

7329R17 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.- slovenský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.- fínsky jaz. a kul.

7329R18 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.- fínsky jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-arabskký jaz. a kul.- slovens. jaz. a kul.

7329R19 preklad.a tlm.-arabskký jaz. a kul.- slovens. jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-arabskký jaz. a kul.- slovens. jaz. a kul.

7329R19 preklad.a tlm.-arabskký jaz. a kul.- slovens. jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz. a kul.-ukrajinský jaz.a kul.

7329R20 preklad.a tlm.-slovenský jaz. a kul.-ukrajinský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz. a kul.-ukrajinský jaz.a kul.

7329R20 preklad.a tlm.-slovenský jaz. a kul.-ukrajinský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-poľský jaz. a kultúra

7329R23 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-poľský jaz. a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ruský jaz. a kultúra

7329R25 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ruský jaz. a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-španielsky jaz. a kul.

7329R26 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-španielsky jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-švédsky jaz. a kultúra

7329R27 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-švédsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul.

7329R28 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul.

7329R31 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul.

7329R32 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kul.

7329R33 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul.

7329R34 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul.

7329R37 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-taliansky j.a kul.

7329R39 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-taliansky j.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský j. a kul.

7329R43 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský j. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský j. a kul.

7329R44 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský j. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329R48 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-ukrajinsk.jaz.a kultúra

7329R50 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-ukrajinsk.jaz.a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kul.

7329R51 preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra

7329R52 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra

7329R52 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky j.a kul.-portugalský j.a kul.

7329R56 preklad.a tlm.-španielsky j.a kul.-portugalský j.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul.

7329R57 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-taliansky j. a kul.

7329R58 preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-taliansky j. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul.

7329R61 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul.

7329R62 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul.

7329R63 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-taliansky jaz.a kul.-portugalský j.a kul.

7329R64 preklad.a tlm.-taliansky jaz.a kul.-portugalský j.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-ruský jazyk a kul.

7329R66 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-ruský jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-ruský jazyk a kul.

7329R66 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-ruský jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jazyk a kul.-ruský jaz. a kul.

7329R72 preklad.a tlm.-bulharský jazyk a kul.-ruský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.j. a kul.

7329R73 preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.j. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-maďarský jaz.a kul.

7329R74 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-maďarský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-nemecký jaz. a kul.

7329R75 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-nemecký jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-slovenský ja.a kul.

7329R79 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-slovenský ja.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky ja.a kul.

7329R80 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky ja.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul.

7329R82 preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul.

7329R83 preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul.

7329R86 preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-poľský jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329R89 preklad.a tlm.-poľský jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul.

7329R94 preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-anglický jaz.a kul.

7329R95 preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-anglický jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul.

7329R96 preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-holandský j.a kul .

7329R99 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-holandský j.a kul . - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-holandský j.a kul .

7329R99 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-holandský j.a kul . - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra

7329T01 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-bulharský jaz. a kultúra

7329T02 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-bulharský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra

7329T04 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra

7329T05 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra

7329T06 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra

7329T07 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329T09 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra

7329T10 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-švédsky jazyk a kultúra

7329T11 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-švédsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra

7329T12 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra

7329T14 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-maďarský jaz. a kultúra

7329T15 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-maďarský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult.

7329T17 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra

7329T23 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329T25 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-švédsky jazyk a kultúra

7329T27 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-švédsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-taliansky jazyk a kultúra

7329T28 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult.

7329T31 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra

7329T33 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra

7329T33 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra

7329T34 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329T37 preklad.a tlm.-francúzsky jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-španielsky jaz a kul.

7329T38 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-španielsky jaz a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul.

7329T39 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra

7329T43 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra

7329T43 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský jazyk a kul.

7329T44 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský jazyk a kul.

7329T44 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-porugalský jaz.a kul.

7329T45 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-porugalský jaz.a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-porugalský jaz.a kul.

7329T45 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-porugalský jaz.a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-ukrajinský jazyk a kultúra

7329T50 preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329T51 preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra

7329T52 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra

7329T52 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-poľský jaz. a kultúra

7329T55 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-poľský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-portugalský jaz.a kul.

7329T56 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-portugalský jaz.a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jazyk a kul.-ruský jaz. a kultúra

7329T57 preklad.a tlm.-španielsky jazyk a kul.-ruský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul.

7329T58 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul.

7329T61 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul.

7329T61 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul.

7329T62 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul.

7329T62 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul.

7329T63 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul.

7329T63 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.jaz. a kultúra

7329T73 preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.jaz. a kultúra

7329T73 preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra

7329T75 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra

7329T80 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra

7329T80 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jaz. a kul.-španielsky jaz.a kultúra

7329T82 preklad.a tlm.-rumunský jaz. a kul.-španielsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jazyk a kul.-taliansky jazyk a kul.

7329T83 preklad.a tlm.-rumunský jazyk a kul.-taliansky jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-portugalský jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul.

7329T85 preklad.a tlm.-portugalský jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-portugalský jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul.

7329T85 preklad.a tlm.-portugalský jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329T87 prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329T87 prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329T90 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329T90 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-slovenský jazyk a kul.

7329T94 preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-slovenský jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul. - anglický jazyk a kul.

7329T95 preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul. - anglický jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra

7330R01 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra

7330R08 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra

7330R10 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra

7330R12 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč.-angl.jaz.a kultúra-aplikovaná etika

7330R51 preklad.a tlmoč.-angl.jaz.a kultúra-aplikovaná etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč.-angl.jaz.a kultúra-aplikovaná etika

7330R51 preklad.a tlmoč.-angl.jaz.a kultúra-aplikovaná etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-filozofia

7330R52 preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-filozofia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-filozofia

7330R52 preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-filozofia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-história

7330R53 preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-história - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-história

7330R53 preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-história - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč. - franc. jaz. a kultúra-história

7330R56 preklad.a tlmoč. - franc. jaz. a kultúra-história - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč. - franc. jaz. a kultúra-história

7330R56 preklad.a tlmoč. - franc. jaz. a kultúra-história - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekl.a tlm.-angl.jaz. pre európ.inštitúcie a ekonomiku

7330R83 prekl.a tlm.-angl.jaz. pre európ.inštitúcie a ekonomiku - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom.

7330R85 prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekl.a tlm.-ang.jaz.a nem.jaz pre eur.inštit.a ekonom.

7330R86 prekl.a tlm.-ang.jaz.a nem.jaz pre eur.inštit.a ekonom. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekl.a tlm.-ang.jaz.a nem.jaz pre eur.inštit.a ekonom.

7330R86 prekl.a tlm.-ang.jaz.a nem.jaz pre eur.inštit.a ekonom. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra

7330T01 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra

7330T08 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra

7330T10 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra

7330T12 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - taliansky jazyk a kultúra

7330T14 prekladateľstvo a tlmočníctvo - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekl.a tlm.-angl. jaz. pre európske inštitúcie a ekonomiku

7330T83 prekl.a tlm.-angl. jaz. pre európske inštitúcie a ekonomiku - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom.

7330T85 prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom.

7330T85 prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo

7330U00 prekladateľstvo a tlmočníctvo - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra

7330U10 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - taliansky jazyk a kultúra

7330U14 prekladateľstvo a tlmočníctvo - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra

7330U15 prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie)

7329700 prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie) - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-arabský jaz.a kult. /Bc/

7329701 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-arabský jaz.a kult. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-bulharský jaz.a kul./Bc/

7329702 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-bulharský jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-holandský jaz.a kul./Bc/

7329703 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-holandský jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kul./Bc/

7329704 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul. /Bc/

7329705 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kul./Bc/

7329706 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský j.a kul. /Bc/

7329707 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský j.a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul./Bc/

7329708 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329708 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra/Bc/

7329709 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul./Bc/

7329710 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329710 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-švédsky jaz.a kultúra/Bc/

7329711 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-švédsky jaz.a kultúra/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul. /Bc/

7329712 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329712 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz.a kul./Bc/

7329713 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329713 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kul./Bc/

7329714 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329714 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-maďarský jaz. a kul. /Bc/

7329715 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-maďarský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329715 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra

7329716 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329716 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.- slovenský jaz.a kul./Bc/

7329717 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.- slovenský jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329717 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.- fínsky jaz. a kul. /Bc/

7329718 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.- fínsky jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - arabský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329719 prekladateľstvo a tlmočníctvo - arabský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329719 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - arabský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329719 prekladateľstvo a tlmočníctvo - arabský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329719 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329720 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329720 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329720 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329720 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329721 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329721 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-francúzsky jaz. a kul./Bc/

7329722 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-francúzsky jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329722 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-poľský jaz. a kultúra /Bc/

7329723 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-poľský jaz. a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329723 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329724 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329724 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ruský jaz. a kultúra /Bc/

7329725 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ruský jaz. a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329725 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-španielsky jaz. a kul./Bc/

7329726 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-španielsky jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329726 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-švédsky jaz. a kultúra/Bc/

7329727 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-švédsky jaz. a kultúra/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329727 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul. /Bc/

7329728 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329728 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ukrajinský jaz. a kul./Bc/

7329729 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ukrajinský jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329729 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-maďarský jaz. a kul. /Bc/

7329730 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-maďarský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329730 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul. /Bc/

7329731 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329731 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul./Bc/

7329732 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329732 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kul./Bc/

7329733 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329733 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul./Bc/

7329734 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329734 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329735 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329735 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-poľský jaz. a kul. /Bc/

7329736 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-poľský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329736 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. /Bc/

7329737 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329737 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-španielsky j.a kul./Bc/

7329738 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-španielsky j.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329738 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-taliansky j.a kul. /Bc/

7329739 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-taliansky j.a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329739 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329740 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329740 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-maďarský jaz.a kul./Bc/

7329741 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-maďarský jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329741 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/

7329742 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329742 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský j. a kul./Bc/

7329743 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský j. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329743 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský j. a kul. /Bc/

7329744 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský j. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329744 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra

7329745 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329745 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra

7329745 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329745 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329746 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329746 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-poľský jazyk a kult. /Bc/

7329747 preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-poľský jazyk a kult. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329747 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329748 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329748 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

7329749 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329749 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-ukrajinsk.jaz.a kultúra/Bc/

7329750 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-ukrajinsk.jaz.a kultúra/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329750 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kul./Bc/

7329751 preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329751 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329752 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329752 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329752 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329752 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra

7329753 prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329753 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329754 prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329754 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-poľský jaz. a kul./Bc/

7329755 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-poľský jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329755 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky j.a kul.-portugalský j.a kul. /Bc/

7329756 preklad.a tlm.-španielsky j.a kul.-portugalský j.a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329756 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. /Bc/

7329757 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329757 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-taliansky j. a kul./Bc/

7329758 preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-taliansky j. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329758 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-ukrajinský j.a kul./Bc/

7329759 preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-ukrajinský j.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329759 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúra

7329760 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329760 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúra

7329760 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329760 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul. /Bc/

7329761 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329761 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. /Bc/

7329762 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329762 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. /Bc/

7329763 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329763 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-taliansky jaz.a kul.-portugalský j.a kul./Bc/

7329764 preklad.a tlm.-taliansky jaz.a kul.-portugalský j.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329764 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-taliansky jaz.a kul.-poľský jazyk a kul. /Bc/

7329765 preklad.a tlm.-taliansky jaz.a kul.-poľský jazyk a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329765 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329766 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329766 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329766 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329766 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz.a kul.-chorvátsky j. a kul./Bc/

7329768 preklad.a tlm.-bulharský jaz.a kul.-chorvátsky j. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329768 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/

7329769 preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329769 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra

7329770 prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329770 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz.a kul.-rumunský jaz. a kul./Bc/

7329771 preklad.a tlm.-bulharský jaz.a kul.-rumunský jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329771 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329772 prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329772 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.j. a kul./Bc/

7329773 preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.j. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329773 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra

7329774 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329774 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/

7329775 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329775 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-poľský jaz. a kul. /Bc/

7329776 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-poľský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329776 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329777 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329777 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329778 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329778 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-slovenský ja.a kul./Bc/

7329779 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-slovenský ja.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329779 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky ja.a kul./Bc/

7329780 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky ja.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329780 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329781 prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329781 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329781 prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329781 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul./Bc/

7329782 preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329782 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul./Bc/

7329783 preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329783 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329784 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329784 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329784 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329784 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329785 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329785 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329785 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329785 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/

7329786 preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329786 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329787 prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329787 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329787 prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329787 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-poľský jazyk a kul.-ukrajinský jaz.a kul./Bc/

7329788 preklad.a tlm.-poľský jazyk a kul.-ukrajinský jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329788 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329789 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329789 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329790 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329790 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329790 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329790 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra/Bc/

7329791 preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329791 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329792 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329792 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra

7329793 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329793 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul./Bc/

7329794 preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329794 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-anglický jaz.a kul./Bc/

7329795 preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-anglický jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329795 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul. /Bc/

7329796 preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329796 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329797 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329797 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329797 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329797 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra

7329799 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329799 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra

7329799 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329799 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie)

7329800 prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie) - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra

7329801 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329802 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra

7329803 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra

7329804 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra

7329805 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra

7329806 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra

7329807 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jazyk a kultúra

7329808 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329809 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra

7329810 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329810 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-švédsky jazyk a kultúra

7329811 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-švédsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329811 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra

7329812 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329812 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329813 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329813 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra

7329814 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329814 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-maďarský jaz. a kultúra

7329815 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-maďarský jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329815 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra

7329816 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329816 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult.

7329817 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329817 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329820 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329820 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329820 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329820 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329821 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329821 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-francúzsky jaz. a kultúra

7329822 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-francúzsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329822 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra

7329823 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329823 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329824 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329824 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329825 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329825 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-španielsky jaz. a kultúra

7329826 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-španielsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329826 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-švédsky jazyk a kultúra

7329827 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-švédsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329827 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-taliansky jazyk a kultúra

7329828 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329828 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329829 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329829 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-maďarský jazyk a kultúra

7329830 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-maďarský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329830 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult.

7329831 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329831 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

7329832 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329832 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329833 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329833 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329833 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329833 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

7329834 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329834 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329835 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329835 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra

7329836 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329836 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329837 preklad.a tlm.-francúzsky jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329837 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-španielsky jaz a kul.

7329838 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-španielsky jaz a kul. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329838 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

7329839 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329839 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329840 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329840 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

7329842 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329842 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329843 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329843 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329843 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)