Samostatný obchodník s realitami

6328M00 - ekonomické a obchodné služby /P.Š./

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Komenského 1
06659, Humenné
Kontakt
e-mail: skola@oahe.svcmi.sk
web: www.oahe.edupage.sk
telefón: 057/7752432
fax: 057/7755990
Názov školy
Adresa
Murgašova 94
05801, Poprad
Kontakt
e-mail: skola@oapoprad.svcmi.sk
web: www.oapoprad.sk
telefón: 052/7721635
fax: 052/7765997
Názov školy
Adresa
Horný Smokovec 26
06201, Vysoké Tatry
Kontakt
e-mail: skola@soupsmok.svcmi.sk
web: www.sousmokovec.sk
telefón: 052/4422865
Názov školy
Adresa
Petrovianska 34
08005, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@oaspo.svcmi.sk
web: www.soapo.sk
telefón: 051/7721464
telefón: 051/905563141
fax: 051/7582777
Názov školy
Adresa
Volgogradská 3
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@oavpo.svcmi.sk
web: www.oa-po.sk
telefón: 051/7715545
fax: 051/7715545
Názov školy
Adresa
Dr. C. Daxnera 89
09335, Vranov nad Topľou
Kontakt
e-mail: skola@oavt.svcmi.sk
web: www.oavranov.edupage.org
telefón: 057/4464692
fax: 057/4464693
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie