Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy)

7902J00 - gymnázium

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Biskupa Királya 30
94501, Komárno
Kontakt
Názov školy
Adresa
Biskupa Királya 5
94501, Komárno
Kontakt
e-mail: posta@sjg.sk
web: www.sjg.komarno.sk
telefón: 035/7731312
telefón: 035/7731313
fax: 035/7731313
Názov školy
Adresa
Pohraničná 10
94552, Komárno
Kontakt
e-mail: slovgym@gljs.sk
web: www.gljs.sk
telefón: 035/7731316
telefón: 035/7731315
fax: 035/7731315
Názov školy
Adresa
J. Jesenského 41
93401, Levice
Kontakt
e-mail: skola@mtegl.edu.sk
web: www.gimnazium.refleva.com
telefón: 036/6334231
telefón: 036/6334230
fax: 036/6334230
Názov školy
Adresa
Mierová 5
93403, Levice
Kontakt
e-mail: riaditelka@gav.sk
web: www.gav.sk
telefón: 036/6312631
fax: 036/6312631
Názov školy
Adresa
Saratovská 87
93405, Levice
Kontakt
Názov školy
Adresa
Mládežnícka 22
93601, Šahy
Kontakt
e-mail: sekretariat@gymmadsahy.edu.sk
web: www.gymmadsahy.edu.sk
telefón: 036/7411008
fax: 036/7421280
Názov školy
Adresa
Mládežnícka 22
93601, Šahy
Kontakt
e-mail: sekretariat@gymsahy.sk
web: www.gymsahy.edupage.org
telefón: 036/7410910
fax: 036/7413235
Názov školy
Adresa
Slov.národ.povstania 4
93601, Šahy
Kontakt
Názov školy
Adresa
Štúrova 16
93701, Želiezovce
Kontakt
e-mail: gimzsel@stonline.sk
web: www.gmzeliezovce.edu.sk
telefón: 036/7711107
telefón: 036/7711229
fax: 036/7711229
Názov školy
Adresa
Farská 19
94901, Nitra
Kontakt
Názov školy
Adresa
Golianova 68
94901, Nitra
Kontakt
e-mail: gymgol@gymgolnr.sk
web: www.gymgolnr.sk
telefón: 037/6409612
telefón: 037/905720910
fax: 037/6520985
Názov školy
Adresa
Piaristická 6
94901, Nitra
Kontakt
Názov školy
Adresa
Párovská 1
95050, Nitra
Kontakt
e-mail: school@gymparnr.edu.sk
web: www.gymparnr.edu.sk
telefón: 037/6522929
telefón: 037/6523705
fax: 037/6523705
Názov školy
Adresa
Školská 26
95280, Vráble
Kontakt
e-mail: mail@gymvr.edu.sk
web: www.gymvrable.sk
telefón: 037/7832129
telefón: 037/904828810
fax: 037/7832130
Názov školy
Adresa
Letomostie 3
94061, Nové Zámky
Kontakt
e-mail: gimnaziumnz@stonline.sk
web: www.pazmangymnz.edupage.sk
telefón: 035/6420859
telefón: 035/6449155
fax: 035/6420859
Názov školy
Adresa
M. R. Štefánika 16
94061, Nové Zámky
Kontakt
e-mail: skola@gymnz.sk
web: www.gymnz.edupage.org
telefón: 035/6400060
telefón: 035/6420403
fax: 035/6420404
Názov školy
Adresa
Adyho 7
94301, Štúrovo
Kontakt
e-mail: riaditelgymn@centrum.cz
web: www.gymn-sturovo.edupage.org
telefón: 036/7511352
telefón: 036/7511640
fax: 036/7511640
Názov školy
Adresa
Bernolákova 37
94201, Šurany
Kontakt
e-mail: skola@gymsu.edu.sk
web: www.gymsu.edu.sk
telefón: 035/6500824
telefón: 035/6501424
fax: 035/6501424
Názov školy
Adresa
Školská 3
92701, Šaľa
Kontakt
e-mail: gymnaziumsala@stonline.sk
web: www.gymsala.edupage.org
telefón: 031/7703492
telefón: 031/7707703
fax: 031/7707896
Názov školy
Adresa
17. novembra 1180/16
95501, Topoľčany
Kontakt
e-mail: gymtopol@stonline.sk
web: www.gymnazium-topolcany.sk
telefón: 038/5324747
telefón: 038/5326447
fax: 038/5326447
Názov školy
Adresa
Slov.národ.povstania 3
95342, Zlaté Moravce
Kontakt
e-mail: gymzmjk@stonline.sk
web: www.gjkzm.sk
telefón: 037/6423015
telefón: 037/6423015
fax: 037/6423015
Názov školy
Adresa
Slančíkovej 2
95050, Nitra
Kontakt
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie