Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry

7902J74 - gymnázium - bilingválne štúdium

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Dudvážska 6
82107, Bratislava-Podunajské Bis
Kontakt
e-mail: info@galileoschool.sk
web: www.galileoschool.sk
telefón: 02/45981928
telefón: 02/90532816
fax: 02/45981929
Názov školy
Adresa
Hronská 3
82107, Bratislava-Podunajské Bis
Kontakt
e-mail: gymhron@gymhron.edu.sk
web: www.gymhron.sk
telefón: 02/45242585
telefón: 02/45520572
fax: 02/45257931
Názov školy
Adresa
Metodova 2
82108, Bratislava-Ružinov
Kontakt
Názov školy
Adresa
Česká 10
83103, Bratislava-Nové Mesto
Kontakt
e-mail: riaditel@gymnaziumceska.sk
web: www.gymnaziumceska.sk
telefón: 02/44450733
telefón: 02/911223388
Názov školy
Adresa
Bilíkova 24
84419, Bratislava-Dúbravka
Kontakt
e-mail: gymbil@gymbilba.sk
web: www.gymbilba.sk
telefón: 02/64461202
telefón: 02/64461202
fax: 02/64461200
Názov školy
Adresa
Pekníkova 6
84101, Bratislava-Dúbravka
Kontakt
e-mail: office@bisb.sk
web: www.bisb.sk
telefón: 02/69307081-2
telefón: 02/69307081
fax: 02/69307083
Názov školy
Adresa
Ladislava Sáru 1
84104, Bratislava-Karlova Ves
Kontakt
e-mail: tajomnik@gymls.edu.sk
web: www.gymlsba.edupage.org
telefón: 02/69307703
telefón: 02/69307715
fax: 02/69307704
Názov školy
Adresa
Tilgnerova 14
84105, Bratislava-Karlova Ves
Kontakt
e-mail: skola@gymtilba.edu.sk
web: www.gymtilba.edu.sk
telefón: 02/65422545
telefón: 02/65425260
fax: 02/65422545
Názov školy
Adresa
Einsteinova 35
85203, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: gymnazium@einsteinova.sk
web: www.einsteinova.sk
telefón: 02/63453193
telefón: 02/63453193
fax: 02/63453193
Názov školy
Adresa
Haanova 28
85104, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: bilgym@bilgym.sk
web: www.bilgym.sk
telefón: 02/63823284
telefón: 02/63826147
fax: 02/63826147
Názov školy
Adresa
Pankúchova 6
85104, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: skola@gympaba.sk
web: www.gympaba.sk
telefón: 02/62312706
telefón: 02/62319822
fax: 02/62319822
Názov školy
Adresa
Vranovská 2
85101, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: evlycum@evlyceum.sk
web: www.evlyceum.sk
telefón: 02/63838488
telefón: 02/63823188
fax: 02/63823188
Názov školy
Adresa
Zadunajská cesta 27
85101, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: sgm@sgm.sk
web: www.sgm.sk
telefón: 02/62250007
telefón: 02/62250007
fax: 02/62244606
Názov školy
Adresa
Hodská 10
92401, Galanta
Kontakt
e-mail: gimnazium1@post.sk
telefón: 031/7805780
telefón: 031/7805780
fax: 031/7805780
Názov školy
Adresa
Nám. SNP 9
92126, Piešťany
Kontakt
e-mail: gypy@gypy.sk
web: http://gypy.edupage.org
telefón: 033/7989311
telefón: 033/7989333
fax: 033/7624007
Názov školy
Adresa
Beňovského 358/100
92203, Vrbové
Kontakt
e-mail: gymvrbove@gymvrbove.sk
web: www.gvrbove.sk
telefón: 033/7791495
telefón: 0905962890
fax: 033/7791500
Názov školy
Adresa
Limbová 6051/3
91702, Trnava
Kontakt
Názov školy
Adresa
Na hlinách 7279/30
91701, Trnava
Kontakt
e-mail: gyjhtt@zupa-tt.sk
web: www.gymholl.edupage.org
telefón: 033/5571411
telefón: 033/5571412
fax: 033/5571400
Názov školy
Adresa
Jablonská 301/5
90701, Myjava
Kontakt
e-mail: skola@gymy.sk
web: www.gymy.sk
telefón: 034/6213462
telefón: 034/915794992
fax: 034/6213460
Názov školy
Adresa
Štúrova ulica 2590/31A
91501, Nové Mesto nad Váhom
Kontakt
e-mail: bilgym@bilgymnmnv.edu.sk
web: www.bilgymnnv.edu.sk
telefón: 032/7711023
telefón: 032/905623416
fax: 032/7711023
Názov školy
Adresa
1. mája 170/2
91135, Trenčín
Kontakt
e-mail: vedenie@glstn.sk
web: www.glstn.sk
telefón: 032/7434422
telefón: 032/905847493
fax: 032/7436497
Názov školy
Adresa
Kožušnícka 2
91105, Trenčín
Kontakt
Názov školy
Adresa
Mládežnícka 22
93601, Šahy
Kontakt
e-mail: sekretariat@gymsahy.sk
web: www.gymsahy.edupage.org
telefón: 036/7410910
fax: 036/7413235
Názov školy
Adresa
Farská 19
94901, Nitra
Kontakt
Názov školy
Adresa
Golianova 68
94901, Nitra
Kontakt
e-mail: gymgol@gymgolnr.sk
web: www.gymgolnr.sk
telefón: 037/6409612
telefón: 037/905720910
fax: 037/6520985
Názov školy
Adresa
Piaristická 6
94901, Nitra
Kontakt
Názov školy
Adresa
Párovská 1
95050, Nitra
Kontakt
e-mail: school@gymparnr.edu.sk
web: www.gymparnr.edu.sk
telefón: 037/6522929
telefón: 037/6523705
fax: 037/6523705
Názov školy
Adresa
M. R. Štefánika 16
94061, Nové Zámky
Kontakt
e-mail: skola@gymnz.sk
web: www.gymnz.edupage.org
telefón: 035/6400060
telefón: 035/6420403
fax: 035/6420404
Názov školy
Adresa
Školská 3
92701, Šaľa
Kontakt
e-mail: gymnaziumsala@stonline.sk
web: www.gymsala.edupage.org
telefón: 031/7703492
telefón: 031/7707703
fax: 031/7707896
Názov školy
Adresa
17. novembra 1296
02201, Čadca
Kontakt
e-mail: kancelaria@gymcadca.sk
web: www.gymcadca.sk
telefón: 041/4322330
telefón: 041/4321183
fax: 041/4321183
Názov školy
Adresa
Komenského 10
03101, Liptovský Mikuláš
Kontakt
Názov školy
Adresa
M. R. Štefánika 17
03601, Martin
Kontakt
Názov školy
Adresa
Malá hora 3
03601, Martin
Kontakt
e-mail: office@gymmt.sk
web: www.gymmt.sk
telefón: 043/4213001
telefón: 043/4213002
fax: 043/4131026
Názov školy
Adresa
Komenského 215
03852, Sučany
Kontakt
e-mail: gbas@gbas.sk
web: www.gbas.sk
telefón: 043/4293474
telefón: 043/4293086
fax: 043/4293086
Názov školy
Adresa
Železničiarov 278
02801, Trstená
Kontakt
e-mail: gmh@gmhtrstena.edu.sk
web: www.gmhtrstena.sk
telefón: 043/5392212
telefón: 043/5392386
fax: 043/5392212
Názov školy
Adresa
Tomáša Ružičku 3
01001, Žilina
Kontakt
e-mail: gbza@gbza.edu.sk
web: www.gbza.edu.sk
telefón: 041/7645568
telefón: 041/7234301
fax: 041/7234301
Názov školy
Adresa
Vysokoškolákov 13
01001, Žilina
Kontakt
e-mail: eskola@inmail.sk
web: www.ssag.sk
telefón: 041/7235315
telefón: 041/7001203
fax: 041/7235315
Názov školy
Adresa
J.G.Tajovského 25
97400, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: gymnazium.jgt@gmail.com
web: www.gjgt.sk
telefón: 048/4135237
fax: 048/4134379
Názov školy
Adresa
Mládežnícka 51
97404, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: skola@gmkbb.edu.sk
web: www.gmkbb.sk
telefón: 048/4230061
telefón: 048/905200225
fax: 048/4230061
Názov školy
Adresa
Skuteckého 5
97401, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: evg@stonline.sk
web: www.egymbb.sk
telefón: 048/4151504
fax: 048/4151504
Názov školy
Adresa
Trieda SNP 54
97401, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: sekretariat@osgbb.sk
web: www.sgbb.eu.sk
telefón: 048/4712894
telefón: 048/905838718
fax: 048/4142168
Názov školy
Adresa
Kolpašská 1738/9
96917, Banská Štiavnica
Kontakt
e-mail: schranka@gymbs.sk
web: www.gymbs.sk
telefón: 045/6920593
telefón: 045/911427153
fax: 045/6920592
Názov školy
Adresa
Železničná 260
05001, Revúca
Kontakt
e-mail: pslgrevuca@ferdonet.sk
web: www.pslgrevuca.edu.sk
telefón: 058/4426401
telefón: 058/905465998
fax: 058/4881020
Názov školy
Adresa
Jesenského 836
98061, Tisovec
Kontakt
e-mail: skola@egt.sk
web: www.egt.sk
telefón: 047/5493200
fax: 047/5511700
Názov školy
Adresa
Jiráskova 12
08570, Bardejov
Kontakt
e-mail: skola@gymlsbj.svcmi.sk
web: www.gymlsbj.sk
telefón: 054/4722781
Názov školy
Adresa
Jiráskova 5
08501, Bardejov
Kontakt
Názov školy
Adresa
Dominika Tatarku 4666/7
05819, Poprad
Kontakt
Názov školy
Adresa
Bernolákova 21
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: riaditel@gppgpo.edu.sk
web: www.gymnazium.gojdic.eu
telefón: 051/903982195
telefón: 051/903982205
Názov školy
Adresa
Konštantínova 2
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@gymkopo.svcmi.sk
web: www.gk2-po.sk
telefón: 051/7725737
Názov školy
Adresa
Solivarská 28
08005, Prešov
Kontakt
Názov školy
Adresa
Tarasa Ševčenka 1
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: gymonika@gymonika.sk
web: www.gymonika.sk
telefón: 051/7567301
fax: 051/7567300
Názov školy
Adresa
Štúrova 383/3
06401, Stará Ľubovňa
Kontakt
e-mail: cgm@slnet.sk
web: www.cgmsl.edu.sk
telefón: 052/2388412
Názov školy
Adresa
Park mládeže 5
04001, Košice-Sever
Kontakt
e-mail: skola@gpm.sk
web: www.gpm.sk
telefón: 055/6335470
telefón: 055/6335470
fax: 055/6335470
Názov školy
Adresa
Grešáková 1
04001, Košice-Staré Mesto
Kontakt
Názov školy
Adresa
Nám. L. Novomeského 4
04224, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: skola@gmrske.sk
web: www.gmrske.sk
telefón: 055/6227383
telefón: 055/6227383
fax: 055/6229753
Názov školy
Adresa
Škultétyho 10
04001, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: skola@gjak.sk
web: admin@gjak.sk
telefón: 055/6815611
telefón: 055/6815610
fax: 055/6815613
Názov školy
Adresa
Katkin park 2
04011, Košice-Západ
Kontakt
e-mail: sekretariat@sgcr.sk
web: www.sgcr.sk
telefón: 055/6440331
telefón: 055/6440331
fax: 055/6440331
Názov školy
Adresa
Trebišovská 12
04011, Košice-Západ
Kontakt
e-mail: skola@gt12.sk
web: www.gt12.sk
telefón: 055/6443649
telefón: 055/6424950
fax: 055/6443649
Názov školy
Adresa
Charkovská 1
04022, Košice-Dargovských hrdino
Kontakt
e-mail: gymeske@gmail.com
web: gymes.edupage.org
telefón: 055/7994875
telefón: 055/915865140
fax: 055/7994874
Názov školy
Adresa
Opatovská cesta 7
04001, Košice-Vyšné Opátske
Kontakt
e-mail: zastupca@gymopatke.edu.sk
web: www.gymopatke.edu.sk
telefón: 055/7274411
telefón: 055/7274412
fax: 055/7274430
Názov školy
Adresa
Akademika Hronca 1
04801, Rožňava
Kontakt
e-mail: skola@gymrv.sk
web: www.gymrv.sk
telefón: 058/7324503
telefón: 058/7323564
fax: 058/7324564
Názov školy
Adresa
Javorová 16
05201, Spišská Nová Ves
Kontakt
e-mail: skola@gjavsnv.edu.sk
web: www.gjavsnv.edu.sk
telefón: 053/4413948
telefón: 053/4425651
fax: 053/4425651
Názov školy
Adresa
Novohradská 3
82109, Bratislava - mestská časť Ružinov
Kontakt
Názov školy
Adresa
Rovná 15
05801, Poprad
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie