Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce

6131R00 - etika

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Štefánikova 67
94901, Nitra 1
Kontakt
e-mail: dekanatff@ukf.sk
web: www.ff.ukf.sk
telefón: 037/7754201
telefón: 037/7754218
fax: 037/6512570
Adresa
Ul.7.novembra 1
8078, Prešov 1
Kontakt
e-mail: philfac@unipo.sk
web: www.unipo.sk
telefón: 051/7570111
telefón: 051/7570824
fax: 051/7570824
Adresa
Hornopotočná 23
91843, Trnava 1
Kontakt
web: http://fff.truni.sk
telefón: 033/5939387
fax: 033/5511128
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie