Vedúci útvaru sociálnych vecí a rodiny

7761T00 - sociálna práca

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Kraskova 1
94974, Nitra 1
Kontakt
e-mail: dekanatfsv@ukf.sk
web: www.fsv.ukf.sk
telefón: 037/6408751
telefón: 037/907670319
fax: 037/6408763
Adresa
Šrobárova 2
4059, Košice 1
Kontakt
telefón: 055/2347143
telefón: 055/2342136
Adresa
Račianska 59
81334, Bratislava 1
Kontakt
e-mail: sd@fedu.uniba.sk
web: www.fedu.uniba.sk
telefón: 02/49287207
telefón: 02/44254861
fax: 02/44254956
Adresa
Masarykova 15
8001, Prešov 1
Kontakt
e-mail: pravstud@unipo.sk
web: www.unipo.sk
telefón: 051/7724729
telefón: 051/7732677
fax: 051/7732677
Adresa
Ul.7.novembra 1
8078, Prešov 1
Kontakt
e-mail: philfac@unipo.sk
web: www.unipo.sk
telefón: 051/7570111
telefón: 051/7570824
fax: 051/7570824
Adresa
Ružová 13
97411, Banská Bystrica 1
Kontakt
web: www.pdf.umb.sk
telefón: 048/4364111
fax: 048/4364444
Adresa
Univerzitné námestie 1
91843, Trnava 1
Kontakt
e-mail: dekfzp@truni.sk
web: www.truni.sk
telefón: 033/5939450
fax: 033/5511671
Adresa
Fučíkova 269
92521, Sládkovičovo
Kontakt
telefón: 031/7881732
Adresa
Hlavná 89
4121, Košice
Kontakt
e-mail: ktfke@ktfke.sk
web: www.ktfke.sk
telefón: 055/6836111
telefón: 055/6836370
fax: 055/6227134
Adresa
Hrabovská 1
3401, Ružomberok 1
Kontakt
e-mail: dekanatpf@ku.sk
web: pf.ku.sk
telefón: 044/4320960
telefón: 044/4320961
fax: 044/4322708
Názov školy
Adresa
Palackého 1
81102, Bratislava 1
Kontakt
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie