Vedúci útvaru sociálnych vecí a rodiny

7501T02 - pedagogika - sociálna pedagogika

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Univerzitná 1
1026, Žilina 1
Kontakt
e-mail: educationt@fpv.uniza.sk
web: http://fpv.uniza.sk
telefón: 041/5136111
telefón: 041/5136101
fax: 041/564 30 85
Adresa
Ul.7.novembra 1
8116, Prešov 1
Kontakt
web: www.fhpv.unipo.sk
telefón: 051/7570600
telefón: 051/7570621
fax: 051/7725547
Adresa
Ružová 13
97411, Banská Bystrica 1
Kontakt
web: www.pdf.umb.sk
telefón: 048/4364111
fax: 048/4364444
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie