Vedúci útvaru sociálnych vecí a rodiny

6835T00 - právo

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Šafárikovo nám. 6
81000, Bratislava 16
Kontakt
e-mail: sd@flaw.uniba.sk
web: www.flaw.uniba.sk
telefón: 02/59244190
telefón: 02/59244111
fax: 02/59244216
Názov školy
Adresa
Tomášikova 20
82102, Bratislava
Kontakt
telefón: 02/48208836
telefón: 02/48208816
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie