Zamestnanec sociálnoprávnej ochrany, sociálnej kurately a poradensko-psychologických služieb

7761R00 - sociálna práca

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Univerzitné námestie 1
91843, Trnava 1
Kontakt
e-mail: dekfzp@truni.sk
web: www.truni.sk
telefón: 033/5939450
fax: 033/5511671
Adresa
Fučíkova 269
92521, Sládkovičovo
Kontakt
telefón: 031/7881732
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie