Organizačný pracovník

6317M00 - obchodná akadémia

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Dudvážska 6
82107, Bratislava-Podunajské Bis
Kontakt
e-mail: profikamo@dudva.sk
web: www.dudva.sk
telefón: 02/45525772
telefón: 02/45525722
fax: 02/45520983
Názov školy
Adresa
Nevädzová 3
82007, Bratislava-Ružinov
Kontakt
e-mail: oanba@oanba.sk
web: www.oanba.sk
telefón: 02/43420116
telefón: 02/43411158
fax: 02/43411159
Názov školy
Adresa
Račianska 107
83102, Bratislava-Nové Mesto
Kontakt
e-mail: skola@oarba.edu.sk
web: www.oarba.edu.sk
telefón: 02/44255991
telefón: 02/44255773
fax: 02/44255148
Názov školy
Adresa
Dudova 4
85102, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: sekretariat@oadudova.sk
web: www.oadudova.sk
telefón: 02/62412420
telefón: 02/62412404
fax: 02/62412420
Adresa
Hrobákova 11
85102, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: oahrobba@gmail.com
web: www.oaikba.sk
telefón: 02/62411353
telefón: 02/62411353
fax: 02/62520657
Adresa
Kremnická 26
85101, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: sekretariat@ipgymnazium.sk
web: www.ipgymnazium.sk
telefón: 02/63812551
telefón: 02/905777888
fax: 02/63830290
Názov školy
Adresa
Myslenická 1
90203, Pezinok
Kontakt
e-mail: zastupca@oapk.sk
web: www.oapk.sk
telefón: 033/6423410
telefón: 033/6423902
fax: 033/6422121
Adresa
Bratislavská 38
93201, Veľký Meder
Kontakt
e-mail: oagvm@oagvm.sk
web: www.oagvm.sk
telefón: 031/5552321
telefón: 031/5552052
fax: 031/5552027
Adresa
Mostová 53
92507, Mostová
Kontakt
e-mail: ssoum@stonline.sk
web: www.cservenka.sk
telefón: 031/7848107
fax: 031/7848107
Názov školy
Adresa
Mládežnícka 158/5
92601, Sereď
Kontakt
e-mail: oasered@oasered.sk
web: www.oasered.sk
telefón: 031/7892734
telefón: 031/7892442
fax: 031/7893775
Adresa
Fučíkova 426
92521, Sládkovičovo
Kontakt
e-mail: ssossladkovicovo@zoznam.sk
web: www.sossladkovicovo.edu.sk
telefón: 031/7840134
telefón: 031/907513525
fax: 031/7840135
Názov školy
Adresa
Tehelná 4
92001, Hlohovec
Kontakt
e-mail: oahc@zupa-tt.sk
web: www.oahlohovec.edupage.sk
telefón: 033/7301640
telefón: 033/7320584
fax: 033/7320583
Názov školy
Adresa
Dlhá 256/10
90580, Senica
Kontakt
e-mail: oasenica@oase.edu.sk
web: www.oase.edu.sk
telefón: 034/6512507
telefón: 034/6514100
fax: 034/6517779
Názov školy
Adresa
Kukučínova 2
91729, Trnava
Kontakt
e-mail: sekretariat@oakuktt.sk
web: www.oakuktt.edu.sk
telefón: 033/5446610
telefón: 033/5446602
fax: 033/5446602
Adresa
Piešťanská 2262/80
91501, Nové Mesto nad Váhom
Kontakt
e-mail: sekretariat@prvasosnmnv.sk
web: www.prvasosnmnv.sk
telefón: 032/7710708
telefón: 032/905446836
fax: 032/7714881
Adresa
Námestie SNP 5
95823, Partizánske
Kontakt
Názov školy
Adresa
Jesenského 259/6
01744, Považská Bystrica
Kontakt
e-mail: sekretariat@oapb.sk
web: www.oapb.edu.sk
telefón: 042/4323842
telefón: 042/917430984
fax: 042/4327286
Adresa
M. R. Štefánika 148/27
01701, Považská Bystrica
Kontakt
e-mail: zivena.skola@centrum.sk
web: www.obchodakziveny.edupage.org
telefón: 042/4331617
telefón: 042/911270458
fax: 042/4331617
Adresa
Bakalárska 2
01001, Prievidza
Kontakt
Názov školy
Adresa
F. Madvu 2
97129, Prievidza
Kontakt
e-mail: info@oapd.tsk.sk
web: www.oaprievidza.eu
telefón: 046/5438118
telefón: 046/903476848
fax: 046/5430691
Adresa
Martina Rázusa 1
91129, Trenčín
Kontakt
e-mail: info@oatn.tsk.sk
web: www.oa-tn.edupage.org
telefón: 032/7481811
telefón: 032/908791581
fax: 032/7481855
Adresa
Budovateľská 32
94501, Komárno
Kontakt
e-mail: zssoskn@centrum.sk
web: www.zssoskn.edu.sk
telefón: 035/7740054
telefón: 035/7740056
fax: 035/7740053
Názov školy
Adresa
Kálmána Kittenbergera 2
93440, Levice
Kontakt
e-mail: oalevice@oalevice.edu.sk
web: www.oalevice.edupage.org
telefón: 036/6312171
telefón: 036/6312519
fax: 036/6312519
Názov školy
Adresa
Bolečkova 2
95050, Nitra
Kontakt
e-mail: oanitra@slovanet.sk
web: www.oanitra.edupage.org
telefón: 037/6580081-2
telefón: 037/7418091
fax: 037/6344378
Názov školy
Adresa
Nám. hrdinov 7
94201, Šurany
Kontakt
e-mail: sekretariat@oasurany.sk
web: www.oasurany.sk
telefón: 035/6500859
telefón: 035/6500855
fax: 035/6500859
Názov školy
Adresa
Inovecká 2041
95594, Topoľčany
Kontakt
e-mail: mail@oato.edu.sk
web: www.oato.edu.sk
telefón: 038/5362212
telefón: 038/5362212
fax: 038/5362213
Názov školy
Adresa
Bernolákova 26
95320, Zlaté Moravce
Kontakt
e-mail: oazm@slovanet.sk
web: www.slovanet.sk/oazlm
telefón: 037/6421904
telefón: 037/905646800
fax: 037/6421904
Adresa
17. novembra 2701
02201, Čadca
Kontakt
e-mail: kovacova@oaca.sk
web: www.oaca.sk
telefón: 041/4332106
telefón: 041/4332103
fax: 041/4332103
Názov školy
Adresa
Radlinského 1725/55
02636, Dolný Kubín
Kontakt
e-mail: oadkubin@gmail.com
web: www.niest-oadk.edu.sk
telefón: 043/5864801
telefón: 043/5862983
fax: 043/5862983
Názov školy
Adresa
Nábrežie K.Petroviča 1571
03147, Liptovský Mikuláš
Kontakt
e-mail: oalm@oalm.eu
web: www.oalm.eu
telefón: 044/5541288
telefón: 044/5523711
fax: 044/5523711
Názov školy
Adresa
Bernolákova 2
03637, Martin
Kontakt
e-mail: siranova@oamt.sk
web: www.oamt.sk
telefón: 043/4221890
telefón: 043/4223579
fax: 043/4223579
Názov školy
Adresa
Scota Viatora 4
03401, Ružomberok
Kontakt
e-mail: oark@pobox.sk
web: www.oark.edu.sk
telefón: 044/4322626
telefón: 044/4325959
fax: 044/4325959
Adresa
Jarná 13
01001, Žilina
Kontakt
e-mail: riaditel@soaza.sk
web: www.soaza.sk
telefón: 041/7002700
telefón: 041/902930201
fax: 041/7002701
Názov školy
Adresa
Veľká okružná 32
01157, Žilina
Kontakt
e-mail: oa@oavoza.sk
web: www.oavoza.sk
telefón: 041/7075910
telefón: 041/7075911
fax: 041/7075914
Adresa
Vysokoškolákov 13
01008, Žilina
Kontakt
e-mail: oata@nextra.sk
web: www.oataza.edu.sk
telefón: 041/5656950
telefón: 041/5650041
fax: 041/5650041
Adresa
Dolná 54
97401, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: avbb@aveducation.sk
web: www.soabb.edupage.sk
telefón: 048/4126233
fax: 048/4154816
Názov školy
Adresa
J.G.Tajovského 25
97573, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: oa@oatabb.sk
web: www.oatabb.edupage.org
telefón: 048/4230700
fax: 048/4132355
Názov školy
Adresa
Malinovského 1
97701, Brezno
Kontakt
e-mail: habrezno@stonline.sk
web: www.habrezno.sk
telefón: 048/6112641
telefón: 048/907722617
fax: 048/6113339
Adresa
M. R. Štefánika 8
96301, Krupina
Kontakt
e-mail: soupka@mail.t-com.sk
web: www.soukrupina.sk
telefón: 045/5512403
telefón: 045/908303058
fax: 045/5512403
Názov školy
Adresa
Lúčna 4
98416, Lučenec
Kontakt
e-mail: skola@oaluclc.edu.sk
web: www.oalc.sk
telefón: 047/4321646
telefón: 047/915830057
fax: 047/4331567
Adresa
Železničná 2
05001, Revúca
Kontakt
e-mail: zssormisa@gmail.com
web: www.ssosra.edupage.sk
telefón: 058/4422740
telefón: 058/4426493
fax: 058/4421920
Adresa
K. Mikszátha 1
97980, Rimavská Sobota
Kontakt
e-mail: sekretariat@obchars.sk
web: www.obchars.sk
telefón: 047/5621318
telefón: 047/917872624
fax: 047/5603614
Adresa
Jabloňová 1351
96001, Zvolen
Kontakt
e-mail: skola@hotel.sk
web: www.soshotel.sk
telefón: 045/5333986
telefón: 045/905802318
fax: 045/5334031
Adresa
Ul.SNP 16
96501, Žiar nad Hronom
Kontakt
e-mail: skola@oazh.sk
web: www.oazh.sk
telefón: 045/6723804
telefón: 045/6723805
fax: 045/6723802
Adresa
Pod Vinbargom 3
08598, Bardejov
Kontakt
e-mail: skola@zssjabj.svcmi.sk
web: www.habj.sk
telefón: 054/4722490
fax: 054/4722490
Názov školy
Adresa
Komenského 1
06659, Humenné
Kontakt
e-mail: skola@oahe.svcmi.sk
web: www.oahe.edupage.sk
telefón: 057/7752432
fax: 057/7755990
Adresa
Duchnovičova 506
06801, Medzilaborce
Kontakt
e-mail: sosaw@post.sk
web: www.zssduchme.edu.sk
telefón: 057/7321348
telefón: 057/7321761
fax: 057/7321766
Názov školy
Adresa
Murgašova 94
05801, Poprad
Kontakt
e-mail: skola@oapoprad.svcmi.sk
web: www.oapoprad.sk
telefón: 052/7721635
fax: 052/7765997
Adresa
Petrovianska 34
08005, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@oaspo.svcmi.sk
web: www.soapo.sk
telefón: 051/7721464
telefón: 051/905563141
fax: 051/7582777
Názov školy
Adresa
Volgogradská 3
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@oavpo.svcmi.sk
web: www.oa-po.sk
telefón: 051/7715545
fax: 051/7715545
Názov školy
Adresa
Jarmočná 132
06401, Stará Ľubovňa
Kontakt
e-mail: skola@oasl.svcmi.sk
web: www.oasl.edu.sk
telefón: 052/4280030
telefón: 052/4280030
Adresa
Centrálna 464
08901, Svidník
Kontakt
Názov školy
Adresa
Dr. C. Daxnera 89
09335, Vranov nad Topľou
Kontakt
e-mail: skola@oavt.svcmi.sk
web: www.oavranov.edupage.org
telefón: 057/4464692
fax: 057/4464693
Názov školy
Adresa
Watsonova 61
04001, Košice-Sever
Kontakt
e-mail: oake@oake.sk
web: www.oake.sk
telefón: 055/6333253
telefón: 055/6333253
fax: 055/7999484
Adresa
Grešákova 1
04001, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: skola@ipari.sk
web: www.ipari.sk
telefón: 055/6224527
fax: 055/6227768
Adresa
Palackého 14
04001, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: skola@ssosterciumke.edu.sk
web: www.ssosterciumke.edu.sk
telefón: 055/6742251
telefón: 055/904107681
fax: 055/6742251
Názov školy
Adresa
Polárna 1
04012, Košice-Nad Jazerom
Kontakt
e-mail: skola@polarka.sk
web: www.polarka.sk
telefón: 055/6746267
telefón: 055/6740344
fax: 055/6746267
Názov školy
Adresa
Kapušianska 2
07101, Michalovce
Kontakt
e-mail: oami@oami.svcmi.sk
web: www.oami.edupage.org
telefón: 056/6425593
telefón: 056/6441423
fax: 056/6441423
Názov školy
Adresa
Akademika Hronca 8
04801, Rožňava
Kontakt
e-mail: skola@oarv.edu.sk
web: www.oarv.edu.sk
telefón: 058/7321481
telefón: 058/7345625
fax: 058/7345625
Adresa
Námestie slobody 12
07301, Sobrance
Kontakt
e-mail: oaso@oasobrance.edu.sk
web: www.spojskolaso.edupage.org
telefón: 056/6522264
telefón: 056/6522378
fax: 056/6522378
Adresa
Stojan 1
05201, Spišská Nová Ves
Kontakt
e-mail: skola@oasnv.edu.sk
web: www.oasnv.edu.sk
telefón: 053/4421757
telefón: 053/4422508
fax: 053/4422508
Adresa
Rákocziho 23
07701, Kráľovský Chlmec
Kontakt
e-mail: skola@soukchlmec.edu.sk
web: www.soukchlmec.edu.sk
telefón: 056/6321467
telefón: 056/6322678
fax: 056/6322678
Názov školy
Adresa
Komenského 3425/18
07542, Trebišov
Kontakt
e-mail: oa_tv@stonline.sk
web: www.oatv.edu.sk
telefón: 056/6726590
telefón: 056/6726590
fax: 056/6726590
Adresa
Medvedzie I. 1
02745, Tvrdošín
Kontakt
Adresa
Jarmočná 1
99280, Modrý Kameň
Kontakt
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie