Hlasový pedagóg

8229Q01 - hudba - skladba

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Tolstého 11
81106, Bratislava-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: consbrat@netax.sk
web: www.konzervatorium.sk
telefón: 02/54435341-3
telefón: 02/54434505
fax: 02/54430304
Adresa
Beňadická 16
85106, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: sekretariat@ckba.edu.sk
web: www.ckba.edu.sk
telefón: 02/63830895
telefón: 02/63830895
fax: 02/63830895
Adresa
Krčméryho 2
94901, Nitra
Kontakt
e-mail: konzervatorium@konzervatoriumnitra.sk
web: www.konzervatoriumnitra.sk
telefón: 037/6523518
telefón: 037/905831505
fax: 037/6523518
Názov školy
Adresa
J. M. Hurbana 48
01001, Žilina
Kontakt
e-mail: konzervatoriumza@vuczilina.sk
web: www.konza.sk
telefón: 041/5620090
telefón: 041/5622680
fax: 041/5622680
Adresa
Skuteckého 27
97401, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: konzerva@konzervatoriumbb.sk
web: www.konzervatoriumbb.sk
telefón: 048/4123214
telefón: 048/907852827
fax: 048/4155559
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie