Strojársky špecialista technológ

23xxTxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dopravné stroje a zariadenia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2302T00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dopravné stroje a zar.-prevádzka dopravných stroj.a zariad.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2302T08 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dopr.str.a zar.-stroj.a zariad.pre stavebn.úpravn.a poľnoh.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2302T09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dopr.str.a zar.-stroj.a zariad.pre stavebn.,poľnoh.a úpravn.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2302T10 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dopravné stroje a zariadenia-dopravná technika a logistika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2302T11 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dopravné stroje a zariadenia-konštrukcia strojov a zariadení
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dopr.stroj.a zar.-automobily a mobilné pracovné stroje
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore dopr.stroj.a zar.-automobilové dopravné systémy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore energetické stroje a zariadenia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore energetické str.a zariad.-spaľovacie motory,letecké motory
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2304T04 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore energetické stroje a zariadenia - technika prostredia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2305T00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie-počítačová podpora výrobných technológií
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - manažment výroby
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - zváranie a spájanie materiálov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - priemyselné a umelecké zlievarenstvo
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2305T14 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - počítačová podpora návrhu a výroby
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - obrábanie a montáž
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2305T17 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - strojárske technológie a materiály
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - strojárske technológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - spracovanie plastov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2305T21 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - automobilová výroba
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - technológie automobilovej výroby
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - počítačová podpora strojárskej výroby
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - riadenie výroby
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2305T27 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - zváranie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2305T29 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - zváranie, spájanie a povrchové úpravy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - obrábanie a tvárnenie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výr.technol.-výrobné technológie a výrobný manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výr.techn.-kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - progresívne technológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie - výrobné systémy a manažérstvo kvality
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie-Automotive Production Technologies
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobná technika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobná technika - výrobné zariadenia a systémy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobná technika - výrobné stroje a zariadenia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2329T05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobná technika - robotická technika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2329T07 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobná technika- technika pre bioenergetiku
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2329T08 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike /Ing. Mgr. RNDr. PaeDr. JUDr. PharmDr. PhDr. ThDr./
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2329T13 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výr.technika-monitoring a diagnostika technických zariadení
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobná technika - výrobná a environmentálna technika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2329T21 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobná technika - environmentálna výrobná technika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výr.technika-riadiace systémy vo výrobnej technike
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore bezpečnosť technických systémov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore mot.voz.,koľaj.voz.,lode a liet.-autom.,lode a spaľov.motor.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2353T02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore mot.voz.,koľaj.voz.,lode a lietadlá-koľajové vozidlá
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2353T03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore mot.voz., koľaj.vozidlá, lode a lietadlá-prevádzka lietadiel
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore mot.voz.,koľaj.voz.,lode a lietadlá-vozidlá a motory
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore procesná technika-chem. a potravinárske stroje a zariadenia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore technika ochrany životného prostredia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore procesná technika-obnoviteľné zdroje energie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore údržba strojov a zariadení
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2355T00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore údržba strojov a zariadení-údržba dopravných prostriedkov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2355T02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore údržba strojov a zariad.-údržba špeciálnej mobilnej techniky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore strojárstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore strojárstvo - špeciálna strojárska technika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore strojárstvo - strojárske technológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore strojárstvo - automatizované výrobné systémy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore strojárstvo - strojné inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stroj.-manažm. technických a environmen. rizík v strojárstve
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2381T27 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore strojárstvo - technické materiály
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore strojárstvo - obrábanie a ložisková výroba
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore strojárstvo-počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore priemyselná mechatronika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore priemyselná automatizácia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore robotika a robototechnológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvalita produkcie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2386T00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvalita produkcie-spoľahlivosť a bezpečnosť techn.systémov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2386T02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvalita produkcie-informačná a automatiz.techn.v kval.prod.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2386T03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvalita produkcie-integrované systémy riadenia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvalita produkcie-inžinierstvo kvality produkcie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2386T07 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvalita produkcie-kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2386T09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore mechatronika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2387T00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore mechatronika - automatizácia mechatronických systémov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2387T12 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore mechatronika - aplikovaná mechatronika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2387T14 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore mechatronika-aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore mechatronika-robotika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2387T18 žiadna škola.

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie