Strojársky špecialista technológ

2353R05 - mot.voz.,koľaj.voz.,lode a lietadlá-vozidlá a motory

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Univerzitná 1
1026, Žilina 1
Kontakt
e-mail: dsjf@fstroj.uniza.sk
web: fstroj.uniza.sk
telefón: 041/5132501
telefón: 041/5132506
fax: 041/5652940
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie